| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 lutego 2005 r.

w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat

Na podstawie art. 31 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się stawki opłat za:

1) dojazd do miejsca dokonania oceny jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego – w wysokości:

a) 7,80 zł, jeżeli odległość wynosi do 10 km,

b) 20,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 10 km,

c) 59,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 50 km,

d) 98,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 100 km,

e) 137,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 150 km,

f) 157,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 200 km;

2) czynności związane z dokonaniem oceny jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego:

a) pobieranie próbki do badań laboratoryjnych – w wysokości 23,00 zł,

b) badanie organoleptyczne dokonane:

– w miejscu oceny jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego – w wysokości 17,00 zł,

– w laboratorium analitycznym – w wysokości 20,00 zł,

c) inne czynności związane z dokonaniem oceny jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego:

– ocena dokumentów – w wysokości 17,00 zł,

– wysłanie próbki do badań – w wysokości zależnej od rodzaju, masy, miejsca i terminu dostarczenia przesyłki,

– ocena mięsności jednej tuszy wieprzowej – w wysokości 3,00 zł,

– ocena mięsności jednej tuszy wołowej – w wysokości 6,00 zł,

– ocena procesu technologicznego, warunków produkcji, przechowywania, magazynowania oraz transportu – w wysokości 17,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy,

– ocena zgodności ze specyfikacją procesu produkcji produktów posiadających chronione oznaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia lub świadectwo specyficznego charakteru, w zależności od czasu przeprowadzenia oceny – w wysokości 17,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy;

3) badania laboratoryjne – w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia;

4) wydanie świadectwa jakości handlowej – w wysokości 6,00 zł.

§ 2.
Opłaty, o których mowa w § 1, wnosi się przed wydaniem świadectwa jakości handlowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia rachunku, gotówką w miejscu i czasie wskazanym w rachunku lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.
§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny, badań laboratoryjnych i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 241, poz. 2088).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 14, poz. 115.

Załącznik 1. [STAWKI OPŁAT ZA BADANIA LABORATORYJNE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 lutego 2005 r. (poz. 358)

STAWKI OPŁAT ZA BADANIA LABORATORYJNE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »