| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 czerwca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej (Dz. U. Nr 229, poz. 1674) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) okresowe sprawozdanie zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2003/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) wydatków związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 49).”;

2) w § 3 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 13, przekazuje się najpóźniej do dnia:

1) 30 kwietnia – w przypadku gdy sprawozdanie dotyczy wydatków poniesionych w okresie od dnia 16 października do dnia 15 kwietnia;

2) 31 października – w przypadku gdy sprawozdanie dotyczy wydatków poniesionych w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 15 października.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Jeżeli koniec terminów, o których mowa w § 3 ust. 3–10, przypada na dzień wolny od pracy, terminy te upływają w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jabłoński

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rozwój wsi oraz rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »