| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach2)

Na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. Nr 20, poz. 119) w załączniku nr 1 Ip. 17–26 otrzymują brzmienie:

17

Aldryna1)

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,012)

18

Dieldryna1)

– olejów i tłuszczów

0,12)

 

 

– paszy dla ryb

0,022)

19

Kamfechlor (Toksafen) – suma wskaźników kongenerów CHB 26, 50 i 623)

Ryby, pozostałe zwierzęta wodne, produkty z nich otrzymane i produkty uboczne, z wyjątkiem oleju z ryb

0,02

Olej z ryb4)

0,2

Pasze dla ryb4)

0,05

20

Chlordan (suma izomerów cis- i trans- oraz oksychlordanu wyrażona jako chlordan)

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,02

– olejów i tłuszczów

0,05

21

DDT (suma izomerów DDT, TDE i DDE wyrażona jako DDT)

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,05

– olejów i tłuszczów

0,5

22

Endosulfan (suma izomerów alfa- i beta- oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan)

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,1

– kukurydzy i produktów uzyskanych z jej przetworzenia

0,2

– nasion roślin oleistych i produktów uzyskanych z ich przetworzenia, z wyjątkiem surowego oleju roślinnego

0,5

– surowego oleju roślinnego

1,0

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb

0,005

23

Endryna (suma endryny i delta-ketoi-endryny, wyrażona jako endryna)

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,01

– olejów i tłuszczów

0,05

24

Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor)

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,01

– olejów i tłuszczów

0,2

25

Heksachlorobenzen (HCB)

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,01

– olejów i tłuszczów

0,2

 

26

Heksachlorocykloheksan (HCH)

 

 

26.1

izomery alfa

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,02

 

 

– olejów i tłuszczów

0,2

26.2

izomery beta

Wszystkie materiały paszowe, z wyjątkiem:

0,01

 

 

– olejów i tłuszczów

0,1

 

 

Wszystkie mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,01

 

 

– mieszanek paszowych dla bydła mlecznego

0,005

26.3

izomery gamma

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,2

 

 

– olejów i tłuszczów

2,0

 

Objaśnienia:

1) Pojedynczo lub łącznie wyrażone jako dieldryna.

2) Najwyższy dopuszczalny poziom aldryny i dieldryny, pojedynczo lub łącznie, wyrażony jako dieldryna.

3) System numerowania zgodny z Parlar, z prefiksem „CHB” lub „Parlar”:

-CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo, 8,8,10,10 -oktochlorobornan

-CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo, 8,8,9,10,10 -nonachlorobornan

-CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10 -nonachlorobornan.

4) Wskazane maksymalne dopuszczalne poziomy będą poddane przeglądowi przez Komisję Europejską do dnia 31 grudnia 2007 r. w celu ich obniżenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 października 2007 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. H. Kowalczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (Dz. Urz. UE L 140 z 30.05.2002, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 3, z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »