REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 243 poz. 1791

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe (Dz. U. Nr 180, poz. 1509, z późn. zm.2)) w § 1 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Sądu Okręgowego w Poznaniu – powierza się Sądowi Rejonowemu Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;"

2) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu oraz Sądu Rejonowego w Piasecznie,".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Sprawiedliwości: w z. M. Cichosz

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 63, poz. 559, Nr 112, poz. 942 i Nr 240, poz. 2023 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 337.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-28
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-07-19

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA