reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

Na podstawie art. 66 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. Nr 153, poz. 1615, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5a otrzymuje brzmienie:

„§ 5a.1. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych można wypłacać równoważnik pieniężny za:

1) przybory oraz środki do utrzymania higieny osobistej i konserwacji obuwia, co miesiąc, począwszy od pierwszego dnia zaopatrywania,

2) przybory do utrzymania higieny osobistej i konserwacji obuwia – jednorazowo na okres misji

– w zależności od możliwości zaopatrzeniowych na rynku lokalnym.

2. Decyzję o wypłacie podejmuje dowódca kontyngentu.

3. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.”;

2) dodaje się załącznik nr 6 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2265, z 2005 r. Nr 159, poz. 1335, z 2006 r. Nr 119, poz. 815 i Nr 149, poz. 1079 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 898 i Nr 182, poz. 1306.

Załącznik 1. [WYKAZ PRZYBORÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OPORZĄDZENIA, A TAKŻE WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA TE PRZYBORY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 7 lutego 2008 r. (poz. 170)

WYKAZ PRZYBORÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OPORZĄDZENIA, A TAKŻE WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA TE PRZYBORY*

Lp.

Wyszczególnienie

Jm.

Równoważnik za przedmioty należne żołnierzom wykonującym zadania poza granicami kraju w składzie Polskich Kontyngentów Wojskowych (wartość w zł wg cen detalicznych)

mężczyzna

kobieta

1

2

3

4

5

1

Igielnik (igła 2 szt., nici 25 m)

szt.

2,60

2,60

2

Kubek do mycia zębów

szt.

2,40

2,40

3

Mazak

szt.

2,60

2,60

4

Pędzel do golenia

szt.

5,60

5

Pudełko na mydło

szt.

2,50

2,50

6

Szczoteczka do rąk

szt.

3,40

3,40

7

Szczoteczka do zębów

szt.

6,00

6,00

8

Szczotka do obuwia miękka

szt.

4,40

4,40

9

Szczotka do obuwia twarda

szt.

4,50

4,50

10

Woreczek siatkowy do prania bielizny

szt.

7,50

7,50

11

Woreczek na przybory do konserwacji

szt.

3,60

3,60

12

Saszetka na środki higieny

szt.

8,00

8,00

Razem

53,10

47,50

* Równoważnik wypłacany jednorazowo na okres misji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama