reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Legnicka specjalna strefa ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 44, poz. 274, z późn. zm.1)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 457,4908 ha, położone na terenach miast: Chojnów, Głogów, Legnica, Lubin i Złotoryja oraz gmin: Gromadka, Legnickie Pole, Polkowice, Prochowice, Przemków i Środa Śląska.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Zarządzającym strefą jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy.

§ 2.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 788, z 2001 r. Nr 30, poz. 331 i Nr 107, poz. 1172, z 2002 r. Nr 64, poz. 583, z 2003 r. Nr 213, poz. 2082 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 692 i Nr 95, poz. 938.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 191, poz. 1416, z 2007 r. Nr 17, poz. 98 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 240), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1553)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Legnica

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Przybków, miasto Legnica

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 3116, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 705/12, w kierunku północnym, przez punkt nr 2455 do punktu nr 3325. W punkcie nr 3325 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501 do punktu nr 3502. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 3503, 3374, 3800, 3797, 3793 do punktu nr 3504. Tu granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 3505, 3506 do punktu nr 3507. W punkcie nr 3507 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż drogi, przez punkty nr: 3796, 3334, 3799, 3802, 3811, 3333, 3387, 3383, 3332, 3331, 3330 do punktu nr 3372. W punkcie nr 3372 granica załamuje się i biegnie po granicy działki nr 705/9, na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa, przez punkty nr: 3373, 3366,3367, 3368, 3369, 3370 do punktu nr 3371. Od punktu nr 3371 granica biegnie dalej w kierunku zachodnim, wzdłuż drogi, przez punkty nr: 3329, 3328, 3327, 3326 do punktu początkowego nr 3116.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 3511, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 912, w kierunku północnym, przez punkty nr: 3510, 3509, 3508 do punktu nr 2825. W punkcie nr 2825 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 2824 i 3535 do punktu nr 2822. Tu granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 2823, następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 175. W punkcie nr 175 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Gniewomierskiej przez punkty nr: 176, 177, 3363, 178, 3364 i 179 do punktu nr 180. W punkcie nr 180 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią stroną linii kolejowej Legnica - Jawor, przez punkty nr: 2878, 2877 do punktu nr 3858. W punkcie nr 3858 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po granicy działek nr: 724/15, 724/16, 912, przez punkty nr: 3857, 3517, 3516, 3515, 3514, 3513, 3512 do punktu początkowego nr 3511.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 3214, położonego w północno-zachodniej części działki nr 704/6, w kierunku wschodnim, wzdłuż drogi do punktu nr 3215. W punkcie nr 3215 załamuje się i biegnie dalej wzdłuż drogi do punktu nr 3216. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż drogi, przez punkt nr 3217 do punktu nr 3530. W punkcie nr 3530 granica załamuje się i biegnie po granicy działki nr 704/15, na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa, przez punkty nr: 3772, 3774 do punktu nr 3773. Od punktu nr 3773 granica dalej biegnie w kierunku południowym wzdłuż drogi, przez punkty nr: 3535, 3534 do punktu nr 3551. Tu załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 3526. W punkcie nr 3526 załamuje się w kierunku południowym i biegnie po granicy działki nr 704/13, przez punkt nr 3527 do punktu nr 3528. W punkcie nr 3528 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 3119, gdzie granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie po granicy działek nr: 704/13, 704/12, 704/16, 704/10, 704/6, przez punkty nr: 3533, 3532, 3529, 3218, 3117 do punktu początkowego nr 3214.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 3346, położonego w północno-zachodniej części działki nr 715/24, w kierunku wschodnim, wzdłuż drogi, przez punkty nr: 3345, 3344, 3343 do punktu nr 3541. W punkcie nr 3541 załamuje się i biegnie po granicy działki nr 715/22, na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa, przez punkty nr: 3769, 3768 do punktu nr 3767. Od punktu nr 3767 granica biegnie dalej w kierunku wschodnim wzdłuż drogi, przez punkty nr: 3571, 3803, 3342 do punktu nr 3518. Tu załamuje się i biegnie po granicy działek nr: 723/9, 724/7, na których zlokalizowana jest stacja transformatorowa, przez punkty nr: 3519, 3520, 3340, 3339 do punktu nr 3341. Od punktu nr 3341 biegnie dalej w kierunku wschodnim po granicy działek nr: 724/19, 724/12, przez punkt nr 3852 do punktu nr 3853. W punkcie nr 3853 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie po granicy działek nr: 724/12, 724/14 przez punkt nr 3854 do punktu nr 3855. W punkcie nr 3855 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 3856 do punktu nr 3359. W punkcie nr 3359 granica załamuje się i biegnie po granicy działki nr 724/5, na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa, przez punkty nr: 3522, 3546 do punktu nr 3545. Od punktu nr 3545 granica biegnie dalej w kierunku zachodnim wzdłuż drogi, przez punkty nr: 3358, 3357, 3806, 3791, 3539, 3354, 3353 do punktu nr 3350. W punkcie nr 3350 granica załamuje się i biegnie wzdłuż drogi przez punkt nr 3349 do punktu nr 3348. W punkcie nr 3348 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie dalej wzdłuż drogi, przez punkty nr: 3347, 3775 do punktu początkowego nr 3346.

Obszar 5

Granica biegnie od punktu nr 3391, położonego w północno-zachodniej części działki nr 711/8, w kierunku wschodnim, wzdłuż drogi, przez punkty nr: 3379, 3365, 3356, 3317, 3318, 3319, 3320 do punktu nr 3321. W punkcie nr 3321 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią stroną linii kolejowej Legnica - Jawor, przez punkty nr: 2872, 2871 do punktu nr 3122. W punkcie nr 3122 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po granicy działek nr: 711/3, 711/4, 711/8, przez punkty nr: 3314,3380 do punktu nr 3388. W punkcie nr 3388 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie po granicy działki nr 711/8 przez punkty nr: 3389, 3390, 3525 do punktu początkowego nr 3391.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Legnicki Dwór i Ludwikowo, miasto Legnica

Granica biegnie od punktu nr 7461, położonego w południowym narożniku działki nr 50, w kierunku północno-zachodnim, przez punkty nr: 663, 7457,687, 662 do punktu nr 661. W punkcie nr 661 załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 49, przez punkty nr: 660, 659, 658, 776 do punktu nr 334, stanowiącego jednocześnie granicę obrębów: Legnicki Dwór i Ludwikowo. Z punktu nr 334 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 335 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 22/1. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 336, 337, 338, 333, 193 do punktu nr 407, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 21/2, gdzie skręca na południe, i biegnie przez punkty nr: 408, 410, 414, 58861, 7454, 7455, 7456,7459, 7460 do punktu początkowego nr 7461.

Podstrefa Złotoryja

Obręb ewidencyjny nr 4, miasto Złotoryja

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 72521, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 92/29, w kierunku północno-wschodnim, przez punkt nr 72625 do punktu nr 72515. W punkcie nr 72515 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 666, 665, 2375, 664, 2376, 663, 662, 661, 660, 659, 658, 657, 656, 655, 72677, 72678, 636, 637, 639, 640, 641, 72679, 642, 643, 644, 645 do punktu granicznego nr 1160. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1159, 1158, 1157, 2379, 1156, 2378, 72682, 1155, 145, 146, 1584, 1583, 1582 do punktu nr 1563. Z punktu nr 1563 granica biegnie w kierunku zachodnim, granicząc z obrębem Wilków, gmina Złotoryja, przez punkty nr: 72674, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1557 do punktu nr 1555. Tutaj granica załamuje się w kierunku północnym wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego i biegnie przez punkty nr: 1572, 1573, 1574 do punktu nr 2469. Tu granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 621. W punkcie nr 621 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 620. Z punktu nr 620 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 2285, 1588, 1589 do punktu nr 1591. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż działek będących własnością osób prywatnych, przez punkty graniczne nr: 1592, 1593, 2300, 1594, 1595, 603, 2299 do punktu nr 1596. W punkcie nr 1596 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1597, 1598 do punktu granicznego nr 72525. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 72524, 72523, 72522, 72623 do punktu początkowego nr 72521.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 72649, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 91/14, w kierunku północno-wschodnim, przez punkt nr 2751 do punktu nr 8272. W punkcie nr 8272 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 8273, 8274 do punktu nr 1171 położonego przy drodze nr 94. W punkcie nr 1171 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniego brzegu drogi gminnej przez punkty nr: 1170, 1169, 1168, 1167, 1166, 1165 do punktu nr 2759. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 2760, 2761, 2762. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty nr: 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770 do punktu nr 2771. Punkt nr 2771 znajduje się na północnym brzegu ul. Przemysłowej. Z punktu nr 2771 biegnie na zachód, wzdłuż ul. Przemysłowej, przez punkt nr 72661 do punktu nr 72660, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie przez punkty nr: 72659, 72658, 72657, 72656, 72655, 72654, 72653, 72652, 72651, 72650 do punktu początkowego nr 72649.

Podstrefa Polkowice

Obręb ewidencyjny nr 4, gmina Polkowice

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 10, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 83/4, w kierunku wschodnim, przez punkty nr: 11, 3517, 17, 18 do punktu nr 3601. W punkcie nr 3601 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 3607. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 3608 i 3515 do punktu nr 3516. Tutaj granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 74, 73, 72, 71 do punktu nr 67. W punkcie nr 67 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 68. W punkcie nr 68 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu początkowego nr 10.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 3602, położonego w północnej części działki nr 83/27, w kierunku wschodnim do punktu nr 3599. W punkcie nr 3599 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 4101, 4506, 4496, 3598, 3696, 3597 do punktu granicznego nr 3590. Tutaj granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 3591, 3592, 3593, 3595, 3605 do punktu nr 3604. Następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 3603, 4100 do punktu początkowego nr 3602.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 178, położonego w północno-zachodniej części działki nr 88/51, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 180, 806, 812, 811, 810, 809, 808, 807, 187, 188, 189, 816, 815, 191, 192, 814, 251 do punktu nr 250. W punkcie nr 250 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 231, 224, 223, 222 do punktu nr 221. Tutaj załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż rowu nr 224, przez punkty nr 216, 213, 211 do punktu nr 210. W punkcie nr 210 granica załamuje się i biegnie wzdłuż drogi nr 8, przez punkty nr: 202, 201, 200, 199, 989 do punktu początkowego nr 178.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu nr 4102, położonego w północno-zachodniej części działki nr 128/7, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 4103, 4104 do punktu nr 4105. W punkcie nr 4105 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 328. Tutaj załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 316, 315, 314, 313, 312, 311 do punktu nr 309. W punkcie nr 309 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż drogi nr 87 do punktu początkowego nr 4102.

Kompleks 5

Granica biegnie od punktu granicznego nr 3518, położonego w północno-zachodniej części działki nr 83/1, w kierunku południowo-wschodnim, przez punkt nr 3519 do punktu nr 3521. W punkcie nr 3521 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 3634, 3585, 3612 do punktu nr 3522. Tu granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 526, 524, 523, 522, 521, 520, 519, 3520, 518, 517, 516, 515 do punktu nr 514. W punkcie nr 514 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 85, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77 do punktu początkowego nr 3518.

Kompleks 6

Granica biegnie od punktu nr 3610 w kierunku południowo-wschodnim, przez punkt nr 3803 do punktu nr 3586. Tu granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 3587 do punktu nr 3576. W punkcie nr 3576 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 3577, 4140 do punktu nr 3578. Tutaj granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr 3579, 3580, 3581, 3582 do punktu nr 3583. W punkcie nr 3583 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 4012, 3642, 3641, 3584, 3802, 3801 do punktu początkowego nr 3610.

Kompleks 7

Granica biegnie od punktu nr 4735, położonego w północnym narożniku działki nr 77/5, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 4736, 4734 do punktu nr 4733. W punkcie nr 4733 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie po granicy działki nr 78/28 przez punkt nr 3975 do punktu nr 3976. W punkcie nr 3976 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 4675, 4674 do punktu nr 3977. W punkcie nr 3977 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 4433, 3979, 3980, 3981 do punktu nr 3982. Tutaj granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią prostą przez punkt nr 4430 do punktu nr 4434. W punkcie nr 4434 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 4435 do punktu początkowego nr 4735.

Podstrefa Krzywa

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Różyniec, gmina Gromadka

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 199, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 326/32, w kierunku zachodnim, północną stroną autostrady, do punktu nr 58. Następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 57. W punkcie nr 57 granica załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkt nr 56 biegnie do punktu nr 55. Tutaj granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 176. W punkcie nr 176 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 194, 193, 192, 187, 188 do punktu nr 226. W punkcie nr 226 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 225. W punkcie nr 225 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 140 do punktu nr 141. Tu granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 142. W punkcie nr 142 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 143. Tu granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 218. W punkcie nr 218 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 217, 216, 215, 399, 398, 214, 213. 397, 212, 211, 396, 209, 207, 201 do punktu nr 200. Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu początkowego nr 199.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 286, położonego w północno-zachodniej części działki nr 326/25, w kierunku wschodnim, przez punkty nr: 233, 232 do punktu nr 231. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 237. W punkcie nr 237 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 287. Tu granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu początkowego nr 286.

Uwaga: Wewnątrz wyżej opisanego obszaru znajdują się działki, które nie wchodzą w obszar strefy. Działki nr: 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 326/7, 326/8 i 326/10 wydzielone są pod stacje transformatorowe, a działka nr 326/21 pod studnię głębinową.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Osła, gmina Gromadka

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 407, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 256/94, w kierunku północnym do punktu nr 281. Tu granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 282, 308, 309 do punktu nr 307. W punkcie nr 307 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 304, 303, 302 do punktu nr 395. W punkcie nr 395 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż drogi nr 256/83 przez punkty nr: 396, 411, 412, 413, 743 do punktu nr 115. Tu granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 116, 746 do punktu nr 117. W punkcie nr 117 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 118, 119, 582, 580 do punktu nr 578. Tu granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 577, 576 do punktu nr 575. Z punktu nr 575 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 420. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 574. W punkcie nr 574 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 397. W punkcie nr 397 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 410 do punktu nr 409. Tu granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 420. W punkcie nr 420 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 402. W punkcie nr 402 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 379, 378, 375, 374 do punktu nr 403. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 404. Tu granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 405. W punkcie nr 405 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 406 do punktu początkowego nr 407.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 317, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 256/67, w kierunku zachodnim przez punkty nr: 316, 315 do punktu nr 314. W punkcie nr 314 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 692. W punkcie nr 692 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 656, 921 do punktu nr 919. W punkcie nr 919 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 918. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 448. W punkcie nr 448 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 447 do punktu nr 920. Tu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 384, 385, 689, 652, 649, 647 do punktu nr 131. W punkcie nr 131 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 132, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 136 do punktu nr 134. W punkcie nr 134 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 387, 394, 240 do punktu nr 241. Tu granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 do punktu nr 252. Następnie granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 31 do punktu nr 32. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 253 do punktu początkowego nr 317.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 120, położonego w zachodniej części działki nr 256/77, przez punkt nr 135 do punktu nr 130. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 129. W punkcie nr 129 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 128. Tu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 127. W punkcie nr 127 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 126. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 125. W punkcie nr 125 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 124. Tu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 123. Tu granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 122 do punktu nr 923. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 924. W punkcie nr 924 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 137, 121, 311 do punktu początkowego nr 120.

Uwaga: Wewnątrz wyżej opisanego obszaru znajdują się działki nr: 256/8, 256/9, 256/10, 256/13, 256/16, 256/17, wydzielone pod stacje transformatorowe, które nie wchodzą w obszar strefy.

Podstrefa Lubin

Obręb ewidencyjny nr 9, miasto Lubin

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 7843, położonego w zachodniej części działki nr 136/43, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852 do punktu nr 8400. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 8399, następnie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 7714. Tu granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 7715. W punkcie nr 7715 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 7716. W punkcie nr 7716 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Niepodległości przez punkty nr: 7717, 7779, 778, 645 do punktu nr 7777. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi nr 136/29 przez punkty nr 5690, 5691, 5692 do punktu nr 5693. W punkcie nr 5693 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu początkowego nr 7843.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 7722, położonego we wschodniej części działki nr 136/34, wzdłuż drogi nr 136/29, przez punkty nr: 7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728, 7729 do punktu nr 8394. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi nr 136/35 przez punkty nr: 8624, 8633, 8682, 8323, 8630, 8628 do punktu nr 8362. W punkcie nr 8362 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 7859 do punktu nr 7854, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu początkowego nr 7722.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 7773, położonego na granicy ul. Niepodległości, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 7774, 7775, 7776, 638, 7698. W punkcie tym skręca w kierunku północnym do punktów nr: 7699, 7700, 7701, 7702, następnie skręca w kierunku wschodnim do punktu nr 7703 położonego na granicy rzeki Zimnicy i dalej biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 7704, 7705, 7706 do punktu początkowego nr 7773.

Podstrefa Legnickie Pole

Obręb ewidencyjny Nowa Wieś Legnicka, gmina Legnickie Pole

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 1035, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 417/4, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 1036. W punkcie nr 1036 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 1037, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 1038. W punkcie nr 1038 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż drogi nr 14, przez punkty nr: 1023, 1022 do punktu początkowego nr 1035.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 1040, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 417/5, w kierunku południowo-wschodnim, przez punkt nr 1041 do punktu nr 1044. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż rowu nr 23/1 przez punkty nr: 1029, 1030 do punktu nr 1043. W punkcie nr 1043 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 1042 do punktu nr 1039, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu początkowego nr 1040.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 1114, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 417/8, w kierunku wschodnim do punktu nr 1115. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 1158. W punkcie nr 1158 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż drogi nr 417/13 do punktu nr 1137. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż drogi nr 14 przez punkt nr 1024 do punktu początkowego nr 1114.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu nr 1116, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 417/10, w kierunku wschodnim, przez punkt nr 1161 do punktu nr 1162. Tu granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 1163. W punkcie nr 1163 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi nr 417/13 przez punkt nr 1160 do punktu nr 1159. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu początkowego nr 1116.

Kompleks 5

Granica biegnie od punktu nr 1080, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 420/1, w kierunku wschodnim do punktu nr 1157. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 1155 do punktu nr 1118. W punkcie nr 1118 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią prostą wzdłuż drogi nr 290/2 przez punkt nr 1156 do punktu nr 1027. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią prostą wzdłuż drogi nr 14 przez punkty nr: 1026, 1025 do punktu początkowego nr 1080.

Kompleks 6

Granica biegnie od punktu nr 1154, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 420/3, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 1149, 1081, 1082, 1146, 1140, 1096, 1141 do punktu nr 1133 położonego przy drodze nr 421/3. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1134, 1135, 1111, 1136, 1112, 1113 do punktu nr 235. W punkcie nr 235 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 1101, 1098, 1099, 1100 do punktu nr 1119. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu początkowego nr 1154.

Podstrefa Środa Śląska

Obręb ewidencyjny Komorniki, gmina Środa Śląska

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 422, położonego w południowej części działki nr 315/9, w kierunku zachodnim, wzdłuż drogi krajowej nr 94, do punktu nr 410, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 430. Od punktu nr 430 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 431. W punkcie nr 431 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 435. W punkcie nr 435 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 473. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 472. W punkcie nr 472 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 440. Następnie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 439 i 436 do punktu nr 434. W punkcie nr 434 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 433, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 432. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 426 i 425 do punktu nr 418. W punkcie nr 418 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 419 do punktu nr 420, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie przez punkt nr 421 do punktu początkowego nr 422.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 456, położonego w północno-wschodniej części działki nr 315/1 przy ul. Polnej, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 457, w którym załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 438. Dalej biegnie do punktu nr 439 położonego na południowy zachód od punktu nr 438. Od punktu nr 439 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 442, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez punkt nr 443 dochodzi do punktu nr 444. W punkcie nr 444 granica zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkty nr: 450, 451, 452, 453, 454, 455 dochodzi do punktu początkowego nr 456.

Podstrefa Chojnów

Obręb ewidencyjny nr 5, miasto Chojnów

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 1069, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 21, w kierunku zachodnim, przez punkty nr: 1070, 2301, 1071, 1072, 1073, 1074 do punktu nr 1075. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 1035, 1036, 1037 do punktu nr 1038. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Łużyckiej, przez punkty nr: 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1052, 1053 do punktu nr 1054. Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy z rowem (działka nr 26), przez punkty nr: 1056, 1057 do punktu nr 1060. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 1048. W punkcie nr 1048 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 1049, gdzie skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 1050 Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 1047, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkt nr 1046 do punktu nr 1045. W punkcie nr 1045 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu początkowego nr 1069.

Uwaga: Wewnątrz wyżej opisanego kompleksu znajduje się działka nr 22, która nie wchodzi w obszar strefy, stanowiąca drogę dojazdową od ul Łużyckiej do działki nr 25.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 554, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 12/19, w kierunku zachodnim przez punkty nr: 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 do punktu nr 566. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 567. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 do punktu nr 575. W punkcie nr 575 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 576. Następnie skręca na północ i biegnie przez punkt nr 577 do punktu nr 578. W punkcie nr 578 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż jezdni asfaltowej, będącej przedłużeniem ul. Okrzei, przez punkty nr: 579, 580 do punktu nr 581. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 584, 585 do punktu nr 1167. W punkcie nr 1167 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 587, 588, 589, 590, 591 do punktu początkowego nr 554.

Podstrefa Prochowice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 3, gmina Prochowice

Granica biegnie od punktu nr 2552, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 451/8, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2551, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkt nr 2550, wzdłuż działki nr 451/7, do punktu nr 2549. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 2548, 2547 i 2546, wzdłuż działek nr: 451/8 i 451/15, do punktu nr 2545. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 451/15 do punktu nr 2542. W punkcie tym skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 451/15 1451/8 przez punkt nr 2541 do punktu początkowego nr 2552.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 4, gmina Prochowice

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 768, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 248/9, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 686. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż drogi przez punkty nr: 685, 684 i 683 do punktu nr 682. W punkcie tym skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 781, gdzie skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 782. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 783, w którym skręca na północny zachód, i biegnie do punktu początkowego nr 768.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 681, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 248/5, w kierunku wschodnim, wzdłuż drogi, przez punkty nr: 680, 679, 676 do punktu nr 677. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 828, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 829, 830 do punktu nr 831. Tu skręca na zachód i biegnie do punktu nr 832. W punkcie tym skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 795, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 796. Stąd biegnie na północny wschód przez punkt nr 794 do punktu początkowego nr 681.

Podstrefa Głogów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 1, miasto Głogów

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 2221, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 23/18, w kierunku północnym, granicą działki nr 23/18, przez punkt nr 270, a następnie wzdłuż ogrodzenia trwałego do punktu nr 269. W punkcie nr 269 załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 268. Z punktu nr 268 biegnie w kierunku północnym wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 267. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działek nr: 23/18, 23/26, 23/25 przez punkty nr: 266, 272, 285, 798 do punktu nr 310. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 309. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 23/24 do punktu nr 308, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 291. W punkcie tym załamuje się na wschód i biegnie południową stroną terenów kolejowych linii Szczecin -Wrocław przez punkty nr: 207, 292, 293, 294 do punktu nr 793 położonego przy drodze (działka nr 23/23). Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż drogi (działka nr 23/23) przez punkty nr: 794 i 795 do punktu nr 311. W punkcie nr 311 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południowymi granicami działek nr: 23/25, 23/26, 23/18, wzdłuż ul Północnej, przez punkty nr: 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 796, 286, 287, 288, 289, 290, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 271 do punktu początkowego nr 2221.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 330, położonego w północnej części działki nr 23/22, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ul. Północnej, przez punkty nr 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 do punktu nr 364. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 452 do punktu nr 428, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie południową granicą działki nr 23/9 do punktu nr 352. Z punktu nr 352 biegnie w kierunku północno-zachodnim południową granicą działki nr 23/22 do punktu nr 351, a następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, biegnie przez punkty nr: 2758, 350 i dochodzi do punktu nr 348. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 23/22 do punktu nr 347, w którym skręca na północ, i biegnie przez punkt nr 346 do punktu początkowego nr 330.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 1, miasto Głogów

Granica biegnie od punktu nr 2899, położonego w północnej części działki nr 241/2, w kierunku wschodnim, wzdłuż drogi nr 228, przez punkty nr 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407 do punktu nr 1408. W punkcie nr 1408 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 1414, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie południową granicą działki nr 241/2 do punktu nr 1415. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 2802. Stąd biegnie w kierunku zachodnim, południową granicą działki nr 241/2 do punktu nr 2803, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż drogi nr 241/1 przez punkty nr: 2902, 2901 i 2900 do punktu początkowego nr 2899.

Podstrefa Przemków

Obręb ewidencyjny nr 01, gmina Przemków

Granica biegnie od punktu nr 1963, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1049/4, w kierunku południowym przez punkty nr: 1975, 1976, 1980, 5109, 1981 do punktu nr 2016. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 2015, 2014 do punktu nr 2013. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż poszerzenia ul. Kaczanowskiej przez punkty nr: 2012 i 2011 do punktu nr 2009. Następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż działki nr 1049/5, stanowiącej poszerzenie drogi gruntowej nr 1048, przez punkty nr: 2010, 1988, 1989, 2007, 2004, 2001, 2002, 1970, 1969, 1968 do punktu nr 1966. Tu granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 1049/1, stanowiącej poszerzenie ul. Głogowskiej, przez punkty nr: 1965 i 1964 do punktu początkowego nr 1963.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama