REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 235 poz. 1609

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 162, poz. 1574, z 2006 r. Nr 49, poz. 355 oraz z 2007 r. Nr 56, poz. 377 i Nr 250, poz. 1881) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ćwiąkalski

Załącznik 1. [KODY WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 grudnia 2008 r. (poz. 1609)

Załącznik nr 1

KODY WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ZNAKÓW PISARSKICH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM]

Załącznik nr 2

WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ZNAKÓW PISARSKICH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

infoRgrafika

Zasady wpisu danych w razie wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w powyższej tablicy

W przypadku wystąpienia w danych podlegających wpisowi do systemu informatycznego znaku pisarskiego niewystępującego w powyższej tablicy stosuje się następujące zasady:

1. Pomija się wszystkie znaki diakrytyczne występujące w danym znaku, z wyjątkiem liter ze znakami diakrytycznymi wymienionymi w powyższej tabeli.

2. W przypadku dyftongów wpisujemy pierwszą literę tworzącą dyftong (np. AE = A).

3. W przypadku wystąpienia innego znaku, nienależącego do grupy znaków, o których mowa w pkt 1 i 2, w miejsce tego znaku wpisuje się znak *.

4. Apostrof w nazwiskach osób fizycznych i nazwach innych niż osoby fizyczne podmiotów piszemy zgodnie z pisownią oryginału, z zastosowaniem dostępnego znaku z tablicy zawartej w niniejszym załączniku.

5. W przypadku wystąpienia cudzysłowów:

– cudzysłów otwierający („) zamienia się na cudzysłów zamykający (”),

– cudzysłów («) oraz (») zastępuje się cudzysłowem zamykającym (”).

6. W przypadku wystąpienia znaku pisarskiego przesuniętego w stosunku do linii tekstu (indeks górny lub dolny) sprowadza się ten znak do linii tekstu (np. m2 = m2, x3 = x3). W przypadku równoczesnego wystąpienia obu indeksów indeks górny poprzedza indeks dolny przy wpisie danych do księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA