| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie wzoru zaproszenia potwierdzającego posiadanie wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór.

1) zaproszenia potwierdzającego posiadanie wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531 i Nr 96, poz. 620.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru zaproszenia i wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (Dz. U. Nr 150, poz. 1459), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 14 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 81, poz. 531).

Załącznik 1. [WZÓR ZAPROSZENIA POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW UTRZYMANIA NA CZAS TRWANIA PLANOWANEGO POBYTU ORAZ NA POWRÓT DO PAŃSTWA POCHODZENIA LUB ZAMIESZKANIA LUB NA TRANZYT DO PAŃSTWA TRZECIEGO, KTÓRE UDZIELI POZWOLENIA NA WJAZD]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2 czerwca 2010 r. (poz. 768)

Załącznik nr 1

WZÓR ZAPROSZENIA POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW UTRZYMANIA NA CZAS TRWANIA PLANOWANEGO POBYTU ORAZ NA POWRÓT DO PAŃSTWA POCHODZENIA LUB ZAMIESZKANIA LUB NA TRANZYT DO PAŃSTWA TRZECIEGO, KTÓRE UDZIELI POZWOLENIA NA WJAZD

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »