| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dokonywania zabezpieczeń finansowych składanych przez podmioty, które prowadzą działalność w zakresie urządzania gier hazardowych.
§ 2.
1. Warunkiem dokonania zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwanej dalej „ustawą”, w formie określonej:

1) w art. 63 ust. 3 pkt 1 ustawy – jest złożenie, za pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zabezpieczenia finansowego, oryginału dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do organu udzielającego koncesji lub zezwolenia;

2) w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy – jest wpłata depozytu pieniężnego na rachunek bankowy (rachunek pomocniczy) wskazany przez organ udzielający koncesji lub zezwolenia oraz przedłożenie dowodu wpłaty;

3) w art. 63 ust. 3 pkt 3 ustawy – jest złożenie do organu udzielającego koncesji lub zezwolenia:

a) aktualnego wypisu z księgi wieczystej nieruchomości zawierającego wpis o ustanowieniu hipoteki na rzecz Skarbu Państwa,

b) aktualnego operatu szacunkowego z oszacowania wartości rynkowej nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia finansowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,

c) umowy ubezpieczenia, na czas dokonanego zabezpieczenia, budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości, na którą została ustanowiona hipoteka, wraz z dowodem przeniesienia praw wynikających z umowy ubezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa; wysokość sumy ubezpieczenia nie może być niższa niż wysokość ustanowionej hipoteki.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b, uznaje się za aktualne, jeżeli zostały wystawione w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie zabezpieczenia finansowego.

§ 3.
Potwierdzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) numer potwierdzenia;

2) nazwę organu przyjmującego zabezpieczenie finansowe;

3) datę przyjęcia zabezpieczenia finansowego;

4) nazwę podmiotu składającego zabezpieczenie finansowe;

5) nazwę gwaranta;

6) kwotę i formę zabezpieczenia finansowego;

7) termin ważności zabezpieczenia finansowego;

8) numery i daty wydania koncesji lub zezwoleń, z tytułu uzyskania których składane jest zabezpieczenie finansowe;

9) datę wydania potwierdzenia i podpis osoby upoważnionej do wystawienia potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia finansowego.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 948 i Nr 217, poz. 2133, z 2004 r. Nr 272, poz. 2691, z 2005 r. Nr 266, poz. 2233, z 2006 r. Nr 246, poz. 1801, z 2007 r. Nr 247, poz. 1827, z 2008 r. Nr 182, poz. 1123 i Nr 235, poz. 1592 oraz z 2009 r. Nr 124, poz. 1027 i Nr 181, poz. 1414), które na podstawie art. 143 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) w części dotyczącej szczegółowych warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »