| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych

Na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), zwanej dalej „ustawą”, zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb przekazywania i zakres informacji, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy, przez podmiot urządzający i prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych, zwany dalej „podmiotem”.
§ 2.
Informacje, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy, zwane dalej „informacjami”, należy sporządzać w formie pisemnej oraz przesyłać w terminie i na adres określony w żądaniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub dyrektora izby celnej właściwego do udzielania zezwolenia na prowadzenie i urządzanie gier hazardowych.
§ 3.
Informacje przekazywane przez podmiot dotyczą:

1) przychodów i kosztów działalności podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych oraz stanu zatrudnienia, liczby automatów i urządzeń do gier w podmiocie;

2) przychodów i kosztów z działalności każdego ośrodka gier i każdego rodzaju gry hazardowej objętej podatkiem od gier, jak również stanu zatrudnienia, liczby automatów i urządzeń do gier.

§ 4.
Informacje przekazywane są:

1) w zestawieniu dla danego podmiotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od gier;

2) w zestawieniu dla każdego ośrodka gier i dla każdego rodzaju gry hazardowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier;

3) w formie sprawozdania finansowego, które podmiot urządzający i prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych jest zobowiązany sporządzić i zatwierdzić na podstawie przepisów o rachunkowości.

§ 5.
1. Zestawienie, o którym mowa w § 4 pkt 1, zawiera następujące dane:

1) nazwę i adres podmiotu;

2) numer identyfikacji podatkowej;

3) przychody ogółem, w tym przychody z gier hazardowych;

4) koszty ogółem, w tym wygrane uczestników gier hazardowych i podatek od gier;

5) wynik finansowy brutto podmiotu;

6) podatek dochodowy;

7) wynik finansowy netto podmiotu;

8) podstawę opodatkowania podatkiem od gier ogółem, w tym od gier na sportowe współzawodnictwo zwierząt;

9) wysokość pobranego podatku od gier od podatników biorących udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera;

10) wysokość kwoty przekazanej do izby celnej z tytułu podatku od gier, w tym wysokość kwot podatku od: gier liczbowych, loterii pieniężnych, gier w kasynie, gier na automatach w salonach gier, zakładów wzajemnych, gry bingo pieniężne, loterii audioteksowej, loterii fantowej, gry bingo, gry bingo fantowe oraz wysokość kwot podatku pobranego, związanego z turniejem gry pokera;

11) dopłaty wynikające z art. 80 ustawy, odrębnie dla gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry telebingo;

12) wysokość kwoty dopłaty wpłaconej na konto izby celnej;

13) średni stan zatrudnienia w podmiocie liczony jako średnia arytmetyczna stanów zatrudnienia na koniec każdego miesiąca okresu sprawozdawczego;

14) średnią arytmetyczną liczbę eksploatowanych stołów do gier cylindrycznych, średnią arytmetyczną liczbę eksploatowanych stołów do gier w karty, średnią arytmetyczną liczbę eksploatowanych stołów do gier w kości, średnią arytmetyczną liczbę eksploatowanych automatów do gier.

2. Wzór zestawienia, o którym mowa w § 4 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Zestawienie, o którym mowa w § 4 pkt 2, zawiera następujące dane, odnoszące się do każdego ośrodka gry i każdego rodzaju gry hazardowej:

1) nazwę i adres podmiotu oraz nazwę i adres ośrodka gier, rodzaj gry hazardowej;

2) przychody ogółem ośrodka gry, w tym przychody z gier hazardowych;

3) koszty ogółem ośrodka gry, w tym wygrane uczestników gier hazardowych i podatek od gier;

4) podstawę opodatkowania podatkiem od gier ogółem, w tym od gier na sportowe współzawodnictwo zwierząt;

5) zysk ze sprzedaży gier hazardowych;

6) wskaźnik rentowności sprzedaży z gier hazardowych;

7) średni stan zatrudnienia w ośrodku gier, punktach przyjmowania zakładów oraz w podziale na gry liczbowe, loterie pieniężne i grę telebingo, liczony jako średnia arytmetyczna stanów zatrudnienia na koniec każdego miesiąca okresu sprawozdawczego;

8) średnią arytmetyczną liczbę eksploatowanych stołów do gier cylindrycznych, średnią arytmetyczną liczbę eksploatowanych stołów do gier w karty, średnią arytmetyczną liczbę eksploatowanych stołów do gier w kości i średnią arytmetyczną liczbę eksploatowanych automatów do gier;

9) liczbę kolektur przyjmowania gier liczbowych oraz punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, w tym liczbę kolektur gier liczbowych, liczbę punktów totalizatora i liczbę punktów bukmacherskich.

2. Wzór zestawienia, o którym mowa w § 4 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.
Zestawienia, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2, podpisuje osoba sporządzająca zestawienie oraz osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. M. Grabowski

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Załącznik 1. [Zestawienieprzychodów i kosztów działalności podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych oraz stanu zatrudnienia, liczby automatów i urządzeń do gier w podmiocie IGH1]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 1 lipca 2010 r. (poz. 795)

Załącznik nr 1

Zestawienie
przychodów i kosztów działalności podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych oraz stanu zatrudnienia, liczby automatów i urządzeń do gier w podmiocie IGH1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Zestawienie przychodów i kosztów z działalności każdego ośrodka gier i każdego rodzaju gry hazardowej objętej podatkiem od gier, jak również stanu zatrudnienia, liczby automatów i urządzeń do gierIGH-1A]

Załącznik nr 2

Zestawienie
przychodów i kosztów z działalności każdego ośrodka gier i każdego rodzaju gry hazardowej objętej podatkiem od gier, jak również stanu zatrudnienia, liczby automatów i urządzeń do
gier
IGH-1A

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »