| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie wysokości opłaty za wniosek o opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącą wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności w zakresie telekomunikacji

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość opłaty za wniosek o opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności polegającej na:

1) budowie lub eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywaniu praw do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;

2) dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub zapewnianiu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej;

3) świadczeniu, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:

a) przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

b) podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)),

c) użytkowników końcowych – w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

§ 2.
1. Opłata za wniosek o opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności w zakresie telekomunikacji, zwany dalej „wnioskiem o opinię”, gdy przedsięwzięcie realizowane jest przez jednostkę samorządu terytorialnego, wynosi:

1) dla działalności określonej w § 1 pkt 1:

a) 1 500 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi mniej niż 500 000 zł.

b) 2 500 zł – przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi nie mniej niż 500 000 zł i nie więcej niż 1 000 000 zł,

c) 3 000 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi więcej niż 1 000 000 zł;

2) dla działalności określonej w § 1 pkt 2:

a) 500 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi mniej niż 10 000 zł,

b) 750 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 30 000 zł,

c) 1 000 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi więcej niż 30 000 zł;

3) dla działalności określonej w § 1 pkt 3:

a) 2 500 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi mniej niż 20 000 zł,

b) 3 000 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi nie mniej niż 20 000 zł i nie więcej niż 60 000 zł,

c) 3 500 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi więcej niż 60 000 zł.

2. Opłata za wniosek o opinię, gdy przedsięwzięcie realizowane jest przez więcej niż jedną i nie więcej niż pięć jednostek samorządu terytorialnego, wynosi:

1) dla działalności określonej w § 1 pkt 1:

a) 2 500 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi mniej niż 750 000 zł,

b) 3 000 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi nie mniej niż 750 000 zł i nie więcej niż 1 250 000 zł,

c) 3 500 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi więcej niż 1 250 000 zł;

2) dla działalności określonej w § 1 pkt 2:

a) 1 000 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi mniej niż 20 000 zł,

b) 1 500 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi nie mniej niż 20 000 zł i nie więcej niż 60 000 zł,

c) 2 000 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi więcej niż 60 000 zł;

3) dla działalności określonej w § 1 pkt 3:

a) 3 000 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi mniej niż 50 000 zł,

b) 3 500 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi nie mniej niż 50 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł,

c) 4 000 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi więcej niż 100 000 zł.

3. Opłata za wniosek o opinię, gdy przedsięwzięcie realizowane jest przez więcej niż pięć jednostek samorządu terytorialnego, wynosi:

1) dla działalności określonej w § 1 pkt 1:

a) 3 000 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi mniej niż 1 000 000 zł,

b) 3 500 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi nie mniej niż 1 000 000 zł i nie więcej niż 1 500 000 zł,

c) 4 000 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi więcej niż 1 500 000 zł;

2) dla działalności określonej w § 1 pkt 2:

a) 1 500 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi nie więcej niż 100 000 zł,

b) 2 000 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi nie mniej niż 100 000 zł i nie więcej niż 150 000 zł,

c) 2 500 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi więcej niż 150 000 zł;

3) dla działalności określonej w § 1 pkt 3:

a) 3 500 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi mniej niż 100 000 zł.

b) 4 000 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi nie mniej niż 100 000 zł i nie więcej niż 150 000 zł,

c) 4 500 zł – w przypadku, gdy planowany koszt przedsięwzięcia wynosi więcej niż 150 000 zł.

§ 3.
Opłata za wniosek o opinię, gdy realizowane przedsięwzięcie obejmuje więcej niż jeden z rodzajów działalności określonych w § 1, wynosi:

1) 3 500 zł – w przypadku, gdy przedsięwzięcie realizowane jest przez jednostkę samorządu terytorialnego;

2) 4 000 zł – w przypadku, gdy przedsięwzięcie realizowane jest przez więcej niż jedną i nie więcej niż pięć jednostek samorządu terytorialnego;

3) 5 000 zł – w przypadku, gdy przedsięwzięcie realizowane jest przez więcej niż pięć jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4.
1. W przypadku gdy przedsięwzięcie realizowane jest przez związek jednostek samorządu terytorialnego, stosuje się § 2 ust. 2 albo 3 albo § 3 pkt 2 albo 3, w zależności od liczby jednostek samorządu terytorialnego w związku.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy przedsięwzięcie realizowane jest przez związek jednostek samorządu terytorialnego wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554 i Nr 106, poz. 675.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »