reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia rodzajów zadań i czynności organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowej kontroli pasz oraz sposobu ich wykonywania2)

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaje zadań i czynności organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowej kontroli pasz, wskazane w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE (Dz. Urz. UE L 194 z 25.07.2009, str. 11, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 669/2009”, oraz sposób wykonywania tych zadań i czynności.
§ 2.
Właściwy graniczny lekarz weterynarii w zakresie urzędowej kontroli pasz wykonuje zadania i czynności właściwego organu określone w rozporządzeniu nr 669/2009.
§ 3.
1. Kontrolę urzędową pasz niepochodzących od zwierząt, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 669/2009, właściwy graniczny lekarz weterynarii przeprowadza w wyznaczonych miejscach wprowadzenia w sposób określony w rozporządzeniu nr 669/2009 oraz uwzględniając zwiększony poziom ich kontroli, zgodnie z art. 15 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. WE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.).

2. Do czasu otrzymania wyników kontroli bezpośrednich pasz, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 669/2009, właściwy graniczny lekarz weterynarii może zezwolić na dalszy ich transport do miejsca przeznaczenia po uprzednim zaplombowaniu środka transportu, kontenera lub pojemnika, w którym są przewożone te pasze, i po powiadomieniu właściwego powiatowego lekarza weterynarii dla miejsca przeznaczenia przesyłki.

§ 4.
Główny Lekarz Weterynarii w celu realizacji zadań w zakresie urzędowej kontroli pasz, wskazanych w rozporządzeniu nr 669/2009:

1) prowadzi wykaz wyznaczonych miejsc wprowadzenia w odniesieniu do każdej paszy wymienionej w załączniku I do tego rozporządzenia;

2) ogłasza na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii wykaz, o którym mowa w pkt 1;

3) sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 15 tego rozporządzenia, i przekazuje je Komisji Europejskiej oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporządzenia wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE (Dz. Urz. UE L 194 z 25.07.2009, str. 11, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 60, poz. 372.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama