| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej

Na podstawie art. 210 ust. 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, terminy i tryb pokrywania kosztów pogrzebu oraz sposób ich dokumentowania, z uwzględnieniem rodzajów poniesionych wydatków mających wpływ na to świadczenie.
§ 2.
1. Jednostka organizacyjna Służby Więziennej, zwana dalej „jednostką organizacyjną”, w której funkcjonariusz Służby Więziennej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, pełnił służbę bezpośrednio przed śmiercią, pokrywa następujące koszty pogrzebu funkcjonariusza w razie jego śmierci, która nastąpiła wskutek wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą, z zastrzeżeniem art. 210 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”:

1) ogłoszenie nekrologu w prasie;

2) zakup miejsca pochówku;

3) zakup trumny albo urny;

4) zakup wieńca i kwiatów;

5) obsługa ceremonii pogrzebowej;

6) wybudowanie nagrobka.

2. Jednostka organizacyjna pokrywa koszty pogrzebu funkcjonariusza, o których mowa w ust. 1, poprzez zorganizowanie pogrzebu na wniosek rodziny zmarłego funkcjonariusza lub z własnej inicjatywy, jeżeli zmarły nie pozostawił rodziny.

3. Udokumentowanie kosztów pogrzebu funkcjonariusza następuje na podstawie oryginałów rachunków.

§ 3.
Ograniczenie wysokości kwoty wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu, o którym mowa w art. 210 ust. 4 ustawy, nie obejmuje kosztów ogłoszenia nekrologu w prasie przez kierownictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz zakupu wieńca lub kwiatów składanych w jego imieniu w czasie uroczystości pogrzebowych zmarłego funkcjonariusza, pokrywanych ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
§ 4.
Podstawę zwrotu kosztów pogrzebu funkcjonariusza, o których mowa w art. 210 ust. 6 ustawy, po przedstawieniu wyciągu z aktu zgonu, stanowią oryginały rachunków potwierdzających pokrycie kosztów pogrzebu poniesionych przez rodzinę zmarłego funkcjonariusza.
§ 5.
Kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed śmiercią, dokonuje zwrotu kosztów pogrzebu w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentów i rachunków, o których mowa w § 4.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »