| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 lipca 2010 r.

w sprawie trybu wypłaty zasiłku pogrzebowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej oraz rodzajów dokumentów wymaganych do jego wypłaty

Na podstawie art. 212 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wypłaty zasiłku pogrzebowego z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwany dalej „kierownikiem jednostki”, w której funkcjonariusz pełnił służbę w dniu nabycia prawa do tego zasiłku.

2. Zasiłek pogrzebowy lub wyrównanie tego zasiłku są wypłacane funkcjonariuszowi w terminie 14 dni od dnia złożenia do kierownika jednostki wniosku w sprawie wypłaty oraz wymaganych dokumentów i rachunków.

§ 2.
1. Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza są:

1) jeżeli koszty pogrzebu pokrywa funkcjonariusz:

a) wyciąg z aktu zgonu członka rodziny, a w razie pogrzebu dziecka martwo urodzonego lub niezdolnego do życia – zaświadczenie stwierdzające, że dziecko urodziło się martwe lub niezdolne do życia,

b) oryginały rachunków obejmujących koszty pogrzebu, a w szczególności koszty zakupu trumny lub miejsca pochowania na cmentarzu,

c) dokumenty potwierdzające małżeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie lub opiekę prawną nad osobą zmarłą;

2) jeżeli koszty pogrzebu pokrywa członek rodziny funkcjonariusza lub inna osoba, a w szczególności ta, która sprawowała opiekę prawną nad osobą zmarłą:

a) dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c,

b) oryginały rachunków obejmujących faktycznie poniesione koszty pogrzebu.

2. Dokumentami wymaganymi do wypłaty wyrównania zasiłku pogrzebowego są:

1) wyciąg z aktu zgonu;

2) oryginał dokumentu stwierdzającego wysokość niższego zasiłku pogrzebowego przyznanego funkcjonariuszowi z tytułu śmierci członka rodziny;

3) dokumenty potwierdzające małżeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie lub opiekę prawną nad osobą zmarłą.

3. Jako dowód poniesionych przez funkcjonariusza kosztów pogrzebu członka rodziny uznaje się również wystawione na członka rodziny zmarłego lub inną osobę oryginały rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, a w przypadku ubiegania się o wyrównanie zasiłku – oryginał dokumentu stwierdzającego wysokość zasiłku pogrzebowego przyznanego członkowi rodziny lub innej osobie na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli osoba ta złoży na piśmie oświadczenie, że koszty pogrzebu zostały pokryte ze środków finansowych funkcjonariusza albo przez niego zwrócone. Oświadczenie nie jest wymagane, jeżeli rachunki lub dokumenty zostały wystawione na małżonka funkcjonariusza.

§ 3.
Sprawy wszczęte, lecz niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia prowadzi się na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowskl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Snopek

Młodszy Konsultant ds. Projektów HR w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »