REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 244 poz. 1633

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. Nr 63, poz. 396) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679.

Załącznik 1. [KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. (poz. 1633)

Załącznik nr 1

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

Lp.

Międzynarodowa nazwa substancji czynnej

Postać

Droga podania

Dawka

Docelowe gatunki zwierząt

1

2

3

4

5

6

1.

Imidaclopridum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

100 mg/ml

pies, kot

2.

Imidaclopridum + permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(40+200) mg/0,4 ml

pies

3.

Imidaclopridum + permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(100+500) mg/ml

pies

4.

Imidaclopridum + permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(250+1250) mg/2,5 ml

pies

5.

Imidaclopridum + permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(400+2000) mg/4 ml

pies

6.

Nifurpirinol

granulat do sporządzania kąpieli leczniczej

kąpiel lecznicza

24 mg/g

ryby akwariowe

7.

Arciflavine chloride, Cupri (II) sulfas pentahydricus, Ethacridini lactas, Methylene blue

roztwór do kąpieli

kąpiel lecznicza

(2+2,5+10+4) mg/ml

ryby akwariowe

8.

Arciflavine chloride, Crystal violet, Malachite green, Methylene blue

roztwór do kąpieli

kąpiel lecznicza

(0,3+0,5+1+2,5) mg/ml

ryby akwariowe

9.

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

10 g/100 ml

pies, kot

10.

Fipronilum

aerozol natryskowy

podanie na skórę

0,25 g/100 ml

pies, kot

11.

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

67 mg/pipetkę

pies

12.

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

134 mg/pipetkę

pies

13.

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

268 mg/pipetkę

pies

14.

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

402 mg/pipetkę

pies

15.

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

50 mg/pipetkę

kot

16.

Fipronilum

roztwór do natryskiwania

podanie na skórę

2,5 mg/ml

pies, kot

17.

2-amino-5nitrothiazole, ethacridine lactate, copper sulfate, malachjite green

tabletka

kąpiel lecznicza

(175+125+30+3) mg/3,5 g

ryby akwariowe

18.

Permethrinum + Pyriproxyfenum

proszek

podanie na skórę

10 mg/g

pies, kot, gołąb

19.

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

(800+ 6) mg/2 ml

pies

20.

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

(1600+ 12) mg/4 ml

pies

21.

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

(3200+ 24) mg/8 ml

pies

 

1

2

3

4

5

6

22.

Propoxur, flumethrin

obroża

zewnętrznie

(4,5+1,013) g/obrożę

pies

23.

Propoxur, flumethrin

obroża

zewnętrznie

(1,25+0,28) g/obrożę

pies

24.

Propoxur, flumethrin

obroża

zewnętrznie

(3,02+0,68) g/obrożę

pies

25.

Copper sulfate, malachite green oxalate

roztwór do kąpieli

kąpiel

(20+1) mg/ml

ryby akwariowe

26.

Fipronilum

roztwór na skórę

podanie na skórę

0,5 g/100 ml

pies, kot

27.

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

52,5 mg/0,7 ml

kot

28.

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

75 mg/ml

pies

29.

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

150 mg/2 ml

pies

30.

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

300 mg/4 ml

pies

31.

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

412,5 mg/5,5 ml

pies

32.

Amitrazum

obroża

zewnętrznie

2,475 g/obrożę (27,5 g)

pies

 

Załącznik 2. [WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY]

Załącznik nr 2

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

1. Advantage 40 dla kotów

2. Advantage 80 dla kotów

3. Advantage 40 dla psów

4. Advantage 100 dla psów

5. Advantage 250 dla psów

6. Advantage 400 dla psów

7. Advantix Spot-on, 0,4 ml; roztwór do nakrapiania

8. Advantix Spot-on, 1 ml; roztwór do nakrapiania

9. Advantix Spot-on, 2,5 ml; roztwór do nakrapiania

10. Advantix Spot-on, 4 ml; roztwór do nakrapiania

11. Aquafuran

12. Dessamor

13. DUOWIN CONTACT dla małego psa, 800 mg + 6 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania, dla psów

14. DUOWIN CONTACT dla średniego psa, 1600 mg + 12 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania, dla psów

15. DUOWIN CONTACT dla dużego psa, 3200 mg + 24 mg/8 ml, roztwór do nakrapiania, dla psów

16. Effipro 67 mg roztwór do nakrapiania dla małych psów

17. Effipro 134 mg roztwór do nakrapiania dla średnich psów

18. Effipro 268 mg roztwór do nakrapiania dla dużych psów

19. Efiipro 402 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

20. Efiipro 50 mg roztwór do nakrapiania dla kotów

21. Efiipro 2,5 mg/ml roztwór do natryskiwania na skórę psów i kotów

22. Faunamor

23. Fiprex Spray

24. Fiprex KOT

25. Fiprex S

26. Fiprex M

27. Fiprex L

28. Fiprex XL

29. Frontline Spray

30. Frontline Spot – On dla kotów

31. Frontline Spot – On S dla psów

32. Frontline Spot – On M dla psów

33. Frontline Spot – On L dla psów

34. Frontline Spot – On XL dla psów

35. Furamor – P

36. Insectin Proszek

37. Kiltix dla małych psów

38. Kiltix dla średnich psów

39. Kiltix dla dużych psów

40. Odimor

41. PREVENTEX 9 % obroża dla psów

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA