REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 252 poz. 1516

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się na lata 2007–2027 wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
1. Wzór określony w załączniku do rozporządzenia stosuje się do zeznań podatkowych o wysokości dochodu (przychodu) uzyskanego od dnia 1 stycznia 2011 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oświadczenie wraz z zeznaniem podatkowym o wysokości dochodu (przychodu) zostało złożone według wzoru oświadczenia określonego w rozporządzeniu wymienionym w § 3. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru oświadczenia określonego w rozporządzeniu wymienionym w § 3.

3. Do zeznań podatkowych o wysokości dochodu (przychodu) składanych od dnia 1 stycznia 2012 r. za lata 2007–2010 ma zastosowanie wzór oświadczenia określony w rozporządzeniu wymienionym w § 3.

§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz. U. Nr 221, poz. 1439).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Załącznik 1. [PIT - 2K]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 9 listopada 2011 r. (poz. 1516)

PIT - 2K

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-23
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA