Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 257 poz. 1539

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Wzór informacji o:

1) wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej,

2) wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

– stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
 Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe (Dz. U. Nr 213, poz. 2084).
§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 78, poz. 715 i Nr 141, poz. 1182 oraz z 2003 r. Nr 202, poz. 1956.

Załącznik 1. [PIT-14]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 9 listopada 2011 r. (poz. 1539)

PIT-14

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-29
  • Data wejścia w życie: 2011-12-14
  • Data obowiązywania: 2011-12-14
  • Dokument traci ważność: 2013-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw