reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 3 kwietnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia KRAJOWA TABLICA PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI:

a) lp. 185 otrzymuje brzmienie:

185

69,9

70,1

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

cywilne

 

b) po lp. 185 dodaje się lp. 185a i 185b w brzmieniu:

185a

70,1

70,3

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

cywilne

 

 

 

Amatorska POL.38

cywilne

185b

70,3

73,3

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

cywilne

 

 

 

5.149

 

 

c) lp. 280 otrzymuje brzmienie:

280

790

806

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

RADIODYFUZJA

cywilne

 

 

 

Stała

cywilne

 

d) po lp. 280 dodaje się lp. 280a w brzmieniu:

280a

806

814

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312

rządowe

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

 

 

 

Stała

cywilne

 

 

 

POL.40

 

 

e) lp. 281–283 otrzymują brzmienie:

281

814

824

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

 

 

 

Stała

cywilne

282

824

830

STAŁA

cywilne

 

 

 

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

283

830

837

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312

rządowe

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

 

 

 

Stała

cywilne

 

 

 

POL.41

 

 

f) po lp. 283 dodaje się lp. 283a w brzmieniu:

283a

837

838

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

 

 

 

Stała

cywilne

 

g) lp. 284 i 285 otrzymują brzmienie:

284

838

846

STAŁA

cywilne

 

 

 

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

285

846

847

STAŁA

cywilne

 

 

 

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

 

h) po lp. 285 dodaje się lp. 285a w brzmieniu:

285a

847

862

STAŁA

cywilne

 

 

 

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312

rządowe

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

 

 

 

POL.41 POL.42

 

 

i) lp. 286 otrzymuje brzmienie:

286

862

870

STAŁA POL.34

cywilne

 

 

 

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A POL.32

cywilne

 

 

 

RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.323

rządowe

 

 

 

POL.42

 

 

j) lp. 333 otrzymuje brzmienie:

333

1.730

1.755

STAŁA

cywilne

 

 

 

RUCHOMA 5.384A

cywilne

 

k) lp. 338 otrzymuje brzmienie:

338

1.825

1.850

STAŁA

cywilne

 

 

 

RUCHOMA 5.384A

cywilne

 

l) lp. 346 otrzymuje brzmienie:

346

2.025

2.070

STAŁA

rządowe

 

 

 

RUCHOMA 5.391

rządowe

 

 

 

SATELITARNE BADANIA ZIEMI (Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos)

cywilne

 

 

 

BADANIA KOSMOSU (Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos)

cywilne

 

 

 

OPERACJE KOSMICZNE (Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos)

cywilne

 

 

 

5.392 POL.25

 

 

m) po lp. 346 dodaje się lp. 346a w brzmieniu:

346a

2.070

2.110

STAŁA

cywilno-rządowe

 

 

 

RUCHOMA 5.391

cywilno-rządowe

 

 

 

SATELITARNE BADANIA ZIEMI (Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos)

cywilne

 

 

 

BADANIA KOSMOSU (Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos)

cywilne

 

 

 

OPERACJE KOSMICZNE (Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos)

cywilne

 

 

 

5.392 POL.25

 

 

n) lp. 350 otrzymuje brzmienie:

350

2.200

2.265

STAŁA

cywilno-rządowe

 

 

 

RUCHOMA 5.391

cywilno-rządowe

 

 

 

SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)

cywilne

 

 

 

BADANIA KOSMOSU (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)

cywilne

 

 

 

OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)

cywilne

 

 

 

5.392 POL.25

 

 

o) po lp. 350 dodaje się lp. 350a w brzmieniu:

350a

2.265

2.290

STAŁA

cywilno-rządowe

 

 

 

RUCHOMA 5.391 POL.39

cywilno-rządowe

 

 

 

SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)

cywilne

 

 

 

BADANIA KOSMOSU (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)

cywilne

 

 

 

OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)

cywilne

 

 

 

5.392 POL.25

 

 

p) lp. 351 otrzymuje brzmienie:

351

2.290

2.300

STAŁA

cywilno-rządowe

 

 

 

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.39

cywilno-rządowe

 

 

 

BADANIA KOSMOSU (daleki kosmos) (kosmos-Ziemia)

cywilne

 

 

 

POL.25

 

 

q) lp. 353 otrzymuje brzmienie:

353

2.400

2.450

STAŁA

cywilno-rządowe

 

 

 

RUCHOMA

cywilno-rządowe

 

 

 

Radiolokalizacja

rządowe

 

 

 

Amatorska

cywilne

 

 

 

Amatorska satelitarna 5.282

cywilne

 

 

 

5.150

 

 

r) lp. 366 otrzymuje brzmienie:

366

3.400

3.410

STAŁA

cywilne

 

 

 

STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)

cywilne

 

 

 

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.430A

cywilne

 

 

 

Radiolokalizacja

rządowe

 

 

 

Amatorska POL.38

cywilne

 

s) po lp. 366 dodaje się lp. 366a w brzmieniu:

366a

3.410

3.500

STAŁA

cywilne

 

 

 

STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)

cywilne

 

 

 

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.430A

cywilne

 

 

 

Radiolokalizacja

rządowe

 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia UWAGI DO PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI I ZAKRESÓW CZĘSTOTLIWOŚCI OKREŚLONYCH W TABLICY:

a) w pkt 1 dodaje się uwagi POL.38–POL.42 w brzmieniu:

„POL.38 Zakresy częstotliwości 70,1–70,3 MHz oraz 3 400–3 410 MHz mogą być wykorzystywane przez służbę amatorską na zasadzie drugiej ważności, przy czym dopuszcza się pracę stacji amatorskich z mocą nieprzekraczającą 20 W e.i.r.p. i spełniających wymogi norm ETSI EN 301 783.

POL.39 Zakres częstotliwości 2 265–2 300 MHz może być wykorzystywany przez cywilnych użytkowników służby ruchomej na potrzeby łączności reportażowej (ENG/OB). Prezes UKE niezwłocznie przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej informacje o wydanych na potrzeby takiego wykorzystania rezerwacjach częstotliwości oraz pozwoleniach radiowych.

POL.40 Zakres częstotliwości 806–814 MHz może być wykorzystywany przez służbę radionawigacji lotniczej do dnia 30 czerwca 2012 r. Przed tą datą wykorzystanie tego zakresu przez cywilnych użytkowników służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.41 Zakresy częstotliwości 830–837 MHz oraz 847–860 MHz mogą być wykorzystywane przez służbę radionawigacji lotniczej do dnia 31 grudnia 2012 r. Przed tą datą wykorzystanie tych zakresów przez cywilnych użytkowników służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.42 Zakres częstotliwości 860–864 MHz może być wykorzystywany przez służbę radionawigacji lotniczej do dnia 31 grudnia 2017 r. Przed tą datą wykorzystanie tego zakresu przez cywilnych użytkowników służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej jest możliwe po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.”,

b) w pkt 2:

– uwaga 5.282 otrzymuje brzmienie:

„5.282 W zakresach 435–438 MHz, 1 260–1 270 MHz, 2 400–2 450 MHz, 3 400–3 410 MHz (tylko w Regionach 2 i 3) i 5 650–5 670 MHz mogą pracować urządzenia służby amatorskiej satelitarnej pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy innych służb działających zgodnie z Artykułem 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (ust. 5.43). Administracje udzielające zezwoleń na takie użytkowanie powinny zapewnić, że szkodliwe zakłócenia powodowane przez emisje stacji służby amatorskiej satelitarnej zostaną niezwłocznie wyeliminowane zgodnie z postanowieniami ust. 25.11 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Zakresy 1 260–1 270 MHz i 5 650–5 670 MHz mogą być wykorzystywane przez służbę amatorską satelitarną wyłącznie do transmisji Ziemia-kosmos.”,

– po uwadze 5.312 dodaje się uwagi 5.316A i 5.316B w brzmieniu:

„5.316A Przeznaczenie dodatkowe: w Hiszpanii, we Francji, w Gabonie i na Malcie zakres 790–830 MHz, w Angoli, Bahrajnie, Beninie, Botswanie, Kongu, we Francuskich Departamentach i Terytoriach Zamorskich Regionu 1, w Gambii, Ghanie, Gwinei, Kuwejcie, Lesotho, Libanie, Malawi, Maroku, Mauretanii, Mozambiku, Namibii, Nigrze, Omanie, Ugandzie, Polsce, Katarze, Rwandzie, Senegalu, Sudanie, Republice Południowej Afryki, Suazi, Tanzanii, Czadzie, Togo, Jemenie, Zambii i Zimbabwe zakres 790–862 MHz, w Gruzji zakres 806–862 MHz, a na Litwie zakres 830–862 MHz, są przeznaczone dla służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej na zasadach pierwszej ważności, pod warunkiem uzyskania przez zainteresowane administracje zgody, udzielonej odpowiednio na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub na podstawie Porozumienia Regionalnego w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w częściach Regionu 1 położonych na zachód od południka 170oE i na północ od równoleżnika 40oS, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz w Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174–230 MHz (Genewa, 2006 r.) (Dz. Urz. UKE z 2012 r. Nr 9, poz. 25), zwanego dalej „Porozumieniem GE06”, odpowiednio, włączając, o ile to konieczne, administracje wymienione w ust. 5.312 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Ponadto stacje w służbie ruchomej pracujące w tych krajach w przypisanych im powyżej zakresach częstotliwości nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami powodowanymi przez inne służby lub inne stacje działające w innych krajach zgodnie z Artykułem 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. W Polsce i na Litwie przydziały częstotliwości dla stacji w służbie ruchomej, zgodnie z tym przeznaczeniem, nie mogą być wykorzystywane bez zgody Rosji i Białorusi. Takie przeznaczenie obowiązuje do dnia 16 czerwca 2015 r.

5.316B W Regionie 1 przeznaczenie zakresu 790–862 MHz dla służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej na zasadach pierwszej ważności obowiązuje od dnia 17 czerwca 2015 r. pod warunkiem osiągnięcia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego porozumienia dotyczącego radionawigacji lotniczej w krajach wymienionych w ust. 5.312 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. W krajach sygnatariuszach Porozumienia GE06 wykorzystanie tego zakresu przez stacje w służbie ruchomej zależy też od pomyślnego przeprowadzenia procedur przewidzianych w Porozumieniu GE06. Stosuje się Uchwały 224 (WRC-07) i 749 (WRC-07).”,

– uwaga 5.317A otrzymuje brzmienie:

„5.317A Części zakresu 698–960 MHz w Regionie 2 oraz zakresu 790–960 MHz w Regionach 1 i 3 przeznaczone dla służby ruchomej na zasadach pierwszej ważności zostały przewidziane do wykorzystania dla celów wprowadzenia Międzynarodowego Systemu Łączności Ruchomej (IMT) przez zainteresowane administracje (Uchwały: 224 (WRC-07) i 749 (WRC-07)). Ustalenie to nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez wszelkie zastosowania w innych służbach, dla których powyższe zakresy zostały przeznaczone, ani nie ustanawia zasady pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.”,

– po uwadze 5.427 dodaje się uwagę 5.430A w brzmieniu:

„5.430A Odmienna kategoria służby: w Albanii, Algierii, Niemczech, Andorze, Arabii Saudyjskiej, Austrii, Azerbejdżanie, Bahrajnie, Belgii, Beninie, Bośni i Hercegowinie, Botswanie, Bułgarii, Burkina Faso, Kamerunie, na Cyprze, w Watykanie, Kongu, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Chorwacji, Danii, Egipcie, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, we Francji i Francuskich Departamentach i Terytoriach Zamorskich w Regionie 1, w Gabonie, Gruzji, Grecji, Gwinei, na Węgrzech, w Irlandii, Islandii, Izraelu, we Włoszech, w Jordanii, Kuwejcie, Lesotho, na Łotwie, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Liechtensteinie, na Litwie, w Malawi, Mali, na Malcie, w Maroku, Mauretanii, Republice Mołdowy, Monako, Mongolii, Czarnogórze, Mozambiku, Namibii, Nigrze, Norwegii, Omanie, Holandii, Polsce, Portugalii, Katarze, Syrii, Słowacji, Czechach, Rumunii, Wielkiej Brytanii, San Marino, Senegalu, Serbii, Sierra Leone, Słowenii, Republice Południowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii, Suazi, Czadzie, Togo, Tunezji, Turcji, na Ukrainie, w Zambii i Zimbabwe, zakres 3 400–3 600 MHz jest przeznaczony dla służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej na zasadach pierwszej ważności, pod warunkiem uzyskania zgody innych administracji, udzielonej na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, do wykorzystania na potrzeby Międzynarodowego Systemu Łączności Ruchomej (IMT). Powyższe nie wyklucza możliwości wykorzystania tego zakresu dla dowolnych zastosowań w służbach, dla których zakres ten jest przeznaczony, ani nie ustanawia zasady pierwszeństwa w rozumieniu Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Na etapie uzyskiwania zgody innych administracji zastosowanie mają również postanowienia ust. 9.17 i 9.18 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Zanim administracja zezwoli na użytkowanie w tym zakresie jakiejkolwiek (bazowej lub końcowej) stacji w służbie ruchomej, musi zapewnić, że gęstość strumienia mocy (pfd) w żadnym, położonym 3 m nad powierzchnią Ziemi, punkcie na granicy z terytoriami pod jurysdykcjami innych administracji nie przekracza przez więcej niż 20% czasu wartości – 154,5 dB (W/(m2×4 kHz)). Wartość ta może być przekroczona na terytorium kraju, którego administracja wyrazi na to zgodę. W celu zapewnienia, że wartość graniczna gęstości strumienia mocy na granicy z terytoriami pod jurysdykcjami innych administracji jest zachowana, przeprowadza się stosowne obliczenia wraz z ich weryfikacją, uwzględniające wszystkie stosowne informacje, za obopólną zgodą zainteresowanych administracji (administracji odpowiadającej za stację naziemną i administracji odpowiadającej za stację ziemską), przy współpracy Biura Radiokomunikacyjnego, jeżeli jest wymagana. W przypadku braku zgody obliczenia gęstości strumienia mocy wraz z ich weryfikacją powinny być wykonane przez Biuro Radiokomunikacyjne, z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej. Stacje w służbie ruchomej pracujące w zakresie 3 400–3 600 MHz nie mogą żądać większej ochrony ze strony stacji kosmicznych, niż postanowiono w Tabeli 21-4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (wydanie z 2004 r.).

Powyższe przeznaczenie obowiązuje od dnia 17 listopada 2010 r.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629, z 2009 r. Nr 132, poz. 1086 oraz z 2010 r. Nr 98, poz. 627.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama