reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników lotniczych

Na podstawie art. 202b ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa wymagania techniczne i organizacyjne przekazywania Straży Granicznej przez przewoźnika lotniczego informacji dotyczącej pasażerów znajdujących się na pokładzie statku powietrznego, który będzie lądował na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „informacją API”, w szczególności:

1) sposób przekazywania informacji API w formie elektronicznej;

2) stosowane formaty danych.

§ 2.
 1. Komendant placówki Straży Granicznej, o którym mowa w art. 202a ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, występując o przekazanie informacji API, przesyła przewoźnikowi lotniczemu wniosek o przekazanie informacji API, zwany dalej „wnioskiem”. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

2. Przewoźnik lotniczy niezwłocznie przekazuje zwrotne potwierdzenie otrzymania wniosku na adres, z którego ten wniosek otrzymał.

§ 3.
 Przewoźnik lotniczy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, przekazuje informację API za pośrednictwem lotniczej sieci telekomunikacyjnej obejmującej lotniczą łączność administracyjną (Aeronautical Telecommunication Network), zwanej dalej „siecią”, na adres sieci wskazany przez właściwego komendanta placówki Straży Granicznej.
§ 4.
 1. Przewoźnik lotniczy, który nie przekazuje informacji API w sposób określony w § 3, przesyła informację API za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez komendanta placówki Straży Granicznej, o którym mowa w art. 202a ust. 4 ustawy:

1) poprzez bezpieczne łącze internetowe zapewniające poufność przekazywanych informacji;

2) stosując wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

2. Na adres poczty elektronicznej, z którego otrzymano informację API, komendant placówki Straży Granicznej, który tę informację otrzymał, przekazuje:

1) zwrotnie potwierdzenie jej otrzymania lub

2) zawiadomienie, że informacja API dotarła w postaci uniemożliwiającej jej odczytanie lub w formacie niezgodnym z ustalonym, w celu umożliwienia podjęcia działań określonych w art. 202b ust. 3 i 4 ustawy.

§ 5.
 1. Informacja API przekazywana za pośrednictwem sieci jest przesyłana jako tekst strukturalny w postaci uniwersalnego formatu tekstowego do zapisu danych w formie pliku tekstowego.

2. Plik tekstowy, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane w formacie:

1) UN/EDIFACT PAXLIST (United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) określonym w międzynarodowej normie ISO 9735 lub

2) XML (Extensible Markup Language) określonym standardem W3C (World Wide Web Consortium), lub

3) innym umożliwiającym przedstawienie danych w formie strukturalizowanej określonej w standardzie międzynarodowym.

§ 6.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O PRZEKAZANIE INFORMACJI API]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 24 października 2012 r. (poz. 1249)

WZÓR WNIOSKU O PRZEKAZANIE INFORMACJI API

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama