| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 3 kwietnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiązków Policji

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiązków Policji (Dz. U. Nr 235, poz. 1731) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadkach uzasadnionych brakiem możliwości odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7–9 ustawy, odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, ze względu na ich rodzaj i właściwości, osoby zatrudnione albo pełniące służbę w organie lub służbie uprawnionych do wglądu do danych SIS przekazują zatrzymane przedmioty wraz z innymi zabezpieczonymi w związku z zatrzymaniem rzeczami oraz kompletem zgromadzonej dokumentacji do jednostki Policji właściwej ze względu na miejsce zatrzymania, która na podstawie odrębnych przepisów podejmuje działania wnioskowane we wpisie oraz stosuje inne przewidziane prawem środki w oparciu o przekazane materiały.”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4).3)

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 81, poz. 531 i Nr 239, poz. 1593.

3) Zgodnie z decyzją Rady z dnia 7 marca 2013 r. ustalającą datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE 2013, poz. 158) niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

Załącznik 1. [WZÓR - INFORMACJA O ODNALEZIENIU OSOBY, KTÓREJ DANE ZNAJDUJĄ SIĘ W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN (SIS)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 3 kwietnia 2013 r. (poz. 425)

Załącznik nr 1

WZÓR – INFORMACJA O ODNALEZIENIU OSOBY, KTÓREJ DANE ZNAJDUJĄ SIĘ W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN (SIS)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - INFORMACJA O ODNALEZIENIU PRZEDMIOTU, KTÓREGO DANE ZNAJDUJĄ SIĘ W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN (SIS)]

Załącznik nr 2

WZÓR – INFORMACJA O ODNALEZIENIU PRZEDMIOTU, KTÓREGO DANE ZNAJDUJĄ SIĘ W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN (SIS)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »