| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 marca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 1 i art. 132 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 53, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) berety – do ubioru galowego tylko w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej – w kolorze bordowym, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostek Wojskowych Nr 2305 i Nr 4026) – w kolorze ciemnozielonym (zielona czerń), jednostkach obrony wybrzeża – w kolorze niebieskim, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej – w kolorze czarnym, Jednostce Wojskowej Nr 2305 – w kolorze szarym oraz Żandarmerii Wojskowej – w kolorze szkarłatnym,”,

b) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych:”;

2) w § 5:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bluza olimpijka, sweter oficerski – w kolorze khaki,”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych:

a) kurtka i spodnie munduru wyjściowego, wyjściowego letniego – w kolorze stalowym,

b) bluza olimpijka, sweter oficerski – w kolorze stalowym,

c) płaszcz sukienny – w kolorze stalowym,

d) szalik zimowy – w kolorze stalowym,

e) koszula, koszulo-bluza z długimi i krótkimi rękawami – w kolorze stalowym,

f) koszula, koszulo-bluza z długimi i krótkimi rękawami, szalik letni – w kolorze białym,

g) czapka garnizonowa, furażerka – w kolorze stalowym,

h) kurtka wyjściowa, kurtka wiatrówka, płaszcz letni – w kolorze czarnym,

i) czapka futrzana, krawat – w kolorze czarnym,

j) obuwie, skarpetki i galanteria skórzana – w kolorze czarnym,

– w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) bluza olimpijka, kołnierz marynarski – w kolorze granatowym,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wzory ubiorów wyjściowych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia (rys. 1–54).”;

3) w § 6 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) beret – do ubioru służbowego tylko w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej – w kolorze bordowym, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostek Wojskowych Nr 2305 i Nr 4026) – w kolorze ciemnozielonym (zielona czerń), jednostkach obrony wybrzeża – w kolorze niebieskim, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej – w kolorze czarnym, Jednostce Wojskowej Nr 2305 – w kolorze szarym oraz Żandarmerii Wojskowej – w kolorze szkarłatnym,”,

b) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych:”;

4) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru ćwiczebnego w Marynarce Wojennej są:

1) bluza i spodnie ćwiczebne, koszula ćwiczebna, ubranie ochronne – w kolorze granatowym;

2) czapka ćwiczebna tropikalna i półbuty ćwiczebne – w kolorze granatowym;

3) czapka wełniana, beret marynarski, sweter oficerski, sweter golf dla załóg jednostek pływających, szalokominiarka, rękawice pięciopalcowe – w kolorze czarnym;

4) trzewiki letnie, trzewiki zimowe, pas żołnierski z klamrą MW, pasek do spodni marynarki wojennej oraz galanteria skórzana – w kolorze czarnym.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru ćwiczebnego w Wojskach Specjalnych są:

1) kombinezon ćwiczebny, kombinezon ćwiczebny letni, kurtka ćwiczebna z ocieplaczem, koszulo-bluza pod kamizelkę ochronną WS, czapka polowa specjalna – w kamuflażu MULTICAM;

2) buty specjalne letnie WS, buty specjalne zimowe WS, czapka zimowa, rękawice zimowe pięciopalcowe, ocieplacz ćwiczebny WS – w kolorze czarnym;

3) trzewiki ćwiczebne tropikalne WS, buty trackingowe – w kolorze piaskowym;

4) buty górskie WS – w kolorze brązowym.”;

5) w § 8:

a) w ust. 1:

– pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) furażerka polowa w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych – w barwach ochronnych, w kamuflażu „pantera”;

5) rękawice zimowe pięciopalcowe – w kolorze czarnym;”,

– uchyla się pkt 7,

– uchyla się pkt 8a,

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) trzewiki zimowe, trzewiki letnie oraz galanteria skórzana – w kolorze czarnym;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Żołnierze pełniący służbę w polskich kontyngentach wojskowych oraz żołnierze wojsk specjalnych noszą trzewiki ćwiczebne tropikalne – w kolorze piaskowym, a trzewiki górskie – w kolorze brązowym.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wzory ubiorów polowych określa załącznik nr 13 do rozporządzenia (rys. 1–21).”;

6) w § 9 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kombinezon czołgisty i kurtka zimowa czołgisty – w kolorze oliwkowym;”;

7) w § 10:

a) w ust. 1:

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) kurtka czołgisty-warsztatowca i spodnie czołgisty-warsztatowca – w kolorze czarnym;

2) bluza i spodnie robocze, kurtka i spodnie ocieplane, kombinezon roboczy dla załóg jednostek pływających – w kolorze granatowym;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) trzewiki letnie, trzewiki zimowe – w kolorze czarnym;”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zestawy ubiorów roboczych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. Wzory ubiorów roboczych określa załącznik nr 15 do rozporządzenia (rys. 1–3).”;

8) w § 11:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru wieczorowego są:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mundur wieczorowy noszą oficerowie, a także żołnierze zawodowi Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.”,

c) w ust. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Mundur wieczorowy w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych i Siłach Powietrznych jest barwy granatowej:”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pozostali oficerowie oraz żołnierze zawodowi Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego na nogawkach spodni mają jeden lampas w kolorze granatowym;”;

9) w § 12:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) w Wojskach Lądowych i Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026 i jednostek lotnictwa Wojsk Lądowych) – w kolorze khaki, a koszule i koszulo-bluzy – w kolorze khaki i białym;

2) w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych – w kolorze stalowym lub stalowym i białym;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ubiór Wojsk Lądowych noszą wszyscy żołnierze, z wyjątkiem wymienionych w ust. 3–5.”,

c) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) żołnierze pełniący służbę wojskową w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Sił Powietrznych oraz w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, a także w jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych;

2) żołnierze zajmujący etatowe stanowiska służbowe o specjalnościach lotniczych w innych jednostkach niż określone w pkt 1;”,

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Księża kapelani Ordynariatu Polowego WP, Prawosławnego Ordynariatu Polowego WP oraz Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego noszą umundurowanie rodzaju sił zbrojnych zgodnie z otrzymanym przydziałem służbowym.”;

10) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład umundurowania żołnierzy wchodzą nakrycia głowy żołnierzy z rozmieszczonymi oznakami stopni wojskowych (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) oraz znakami orłów wojskowych, określonymi w art. 5–7a ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm. 3)).”,

b) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) bordowym – w jednostkach powietrzno-desantowych i jednostkach kawalerii powietrznej;

3) niebieskim – w jednostkach obrony wybrzeża i Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych;”,

c) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ciemnozielonym (zielona czerń) – w Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostek Wojskowych Nr 2305 i Nr 4026) oraz w eskadrach działań specjalnych w zestawie umundurowania polowego.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Czapki garnizonowe nosi się do ubioru wyjściowego i galowego:

1) koloru stalowego z czarnym otokiem – w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych;

2) koloru białego z czarnym otokiem – w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026.”;

11) w § 14:

a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„na czapkach garnizonowych i czapkach rogatywkach oraz kapeluszach (podhalańskich i damskich):”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na beretach i furażerkach – wykonany metodą haftu komputerowego (z wyjątkiem wojsk specjalnych) na tkaninie zasadniczej w barwie beretów, furażerek, odpowiadający danemu rodzajowi wojsk, z tym że:

a) na beretach generałów (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych), a także w składzie ubioru galowego i wyjściowego Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej, jednostkach obrony wybrzeża oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej – haftowany srebrzystym bajorkiem, ze złotą koroną, dziobem i szponami,

b) w Wojskach Specjalnych – znak orła Wojsk Specjalnych – tłoczony z blachy srebrzystej i oksydowany, o wysokości 47 mm, wnętrze tarczy jest barwy czarnej (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026), a do umundurowania polowego wykonany metodą haftu komputerowego;”,

c) uchyla się pkt 4;

12) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. 1. Ubiór wyjściowy z kurtką munduru jest noszony podczas:

1) uroczystych wystąpień indywidualnych i zbiorowych, jeżeli nie zachodzi konieczność występowania w ubiorze galowym;

2) wykonywania zadań służbowych na terenie garnizonu i wyjazdów służbowych, jeżeli z ich charakteru nie wynika konieczność występowania w innym ubiorze.

2. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 można nosić bluzę olimpijkę, koszulo-bluzę lub sweter oficerski.”;

13) w § 27 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) etatowych kompanii reprezentacyjnych, pocztów sztandarowych i flagowych, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz orkiestr wojskowych rodzajów Sił Zbrojnych w czasie uroczystości;”;

14) § 28 i 29 otrzymują brzmienie:

„§ 28. 1. Ubiór polowy lub ćwiczebny jest noszony podczas:

1) wykonywania obowiązków służbowych na terenie garnizonu, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność występowania w tym ubiorze;

2) alarmu, szkolenia poligonowego i ćwiczeń w terenie;

3) podróży służbowej, gdy obowiązuje wykonywanie zadań w ubiorze polowym lub ćwiczebnym.

2. Noszenie umundurowania polowego (ćwiczebnego) dopuszcza się na czas dojazdu (przemarszu) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków służbowych.

§ 29. Ubiór specjalny nosi się w czasie wykonywania obowiązków służbowych z użyciem sprzętu wojskowego lub prac wymagających specjalistycznego wyposażenia ochronnego. Dopuszcza się noszenie ubiorów specjalnych w czasie dojazdu (przemarszu) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków służbowych.”;

15) w § 32:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Czapkę garnizonową i rogatywkę, a w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 czapkę garnizonową (kapelusz) oficera (chorążego, podoficera) i czapkę garnizonową marynarską nakłada się prosto na całą szerokość czoła, przy czym jej dolna krawędź powinna znajdować się na wysokości 30 mm nad linią brwi. W czasie wietrznej pogody czapkę garnizonową marynarską zabezpiecza się przed zerwaniem z głowy przez założenie pod brodę gumki podtrzymującej. Rozmiar czapki powinien odpowiadać obwodowi głowy. Czapkę garnizonową i rogatywkę oraz kapelusz nosi się razem z otokiem, przy czym:”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) żołnierze zawodowi pełniący służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, sztabach od szczebla związku taktycznego, komendach garnizonów, szkołach, uczelniach i ośrodkach szkolenia, ośrodkach szkolenia poligonowego, wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych komendach uzupełnień zachowują barwę otoków jednostek, rodzajów wojsk i służb zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) żołnierze Marynarki Wojennej i Jednostki Wojskowej Nr 4026 noszą czapki garnizonowe i kapelusze – w kolorze białym.”,

b) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) wojsk lotniczych (marynarki wojennej) nosi się w Siłach Powietrznych, lotnictwie Wojsk Lądowych i lotnictwie Marynarki Wojennej do ubioru wyjściowego i kombinezonu pilota;

3) polową nosi się w Siłach Powietrznych i lotnictwie Wojsk Lądowych tylko do ubioru polowego. Przy wystąpieniach w umundurowaniu polowym wzór 2010 bez nakrycia głowy furażerkę polową nosi się w lewej udowej kieszeni spodni, godłem skierowanym do góry i oznaką stopnia wojskowego skierowaną do wewnątrz.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Beret, z wyjątkiem Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, nosi się lekko przechylony na prawe ucho. Prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak aby przysłaniał ucho. Beret marynarski nosi się lekko przechylony na prawe ucho. Dolna jego krawędź powinna znajdować się na wysokości około 40 mm nad lewą brwią oraz około 20 mm nad prawą brwią. Prawą krawędź denka opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak aby nie przysłaniała ucha. W Wojskach Specjalnych beret nosi się lekko przechylony na prawe ucho w taki sposób, aby znak orła Wojsk Specjalnych znajdował się nad lewą brwią. Prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak aby przysłaniał ucho. Przy wystąpieniach bez nakrycia głowy beret nosi się pod lewym naramiennikiem, godłem skierowanym do przodu (a w umundurowaniu polowym wzór 2010 w lewej udowej kieszeni spodni, godłem skierowanym do góry i oznaką stopnia wojskowego skierowaną do przodu). Kolor beretu określa § 13 ust. 2, przy czym:

1) żołnierze zawodowi pełniący służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, sztabach od szczebla związku taktycznego, komendach garnizonów, szkołach, uczelniach i ośrodkach szkolenia, ośrodkach szkolenia poligonowego, wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych komendach uzupełnień zachowują barwę beretów jednostek lub rodzajów wojsk, zgodnie z podziałem zawartym w § 13 ust. 2;

2) słuchacze uczelni wojskowych noszą kolor beretu zgodnie z kierunkiem kształcenia, z uwzględnieniem § 13 ust. 2.”,

d) w ust. 5:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kapelusz podhalański:”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nosi się wraz z peleryną podhalańską podczas wystąpień reprezentacyjnych.”,

e) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podhalańską nosi się jednocześnie z kapeluszem podhalańskim lub czapką rogatywką. Pelerynę spina się pod kołnierzem plecionką opadającą do tyłu przez lewe ramię. Pelerynę nosi się na lewym barku w ten sposób, aby jej prawa krawędź pokrywała się z linią guzików kurtki. Tylna część peleryny powinna sięgać około 300 mm od podłoża;”,

f) uchyla się ust. 11,

g) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Bluzę polową nosi się z wyłożonym kołnierzem i dopasowuje tak, aby krawędź rękawa bluzy sięgała nasady dłoni. W zależności od warunków atmosferycznych i temperatury otoczenia dopuszcza się noszenie bluzy polowej z kołnierzem zapiętym w stójkę lub z podwiniętymi rękawami – w zależności od potrzeb.”,

h) w ust. 15:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) polowe i polowe letnie nosi się wpuszczone w cholewki trzewików; spodnie powinny układać się luźno i lekko opadać na górną krawędź trzewików. Żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pełniący służbę poza granicami państwa, wchodzący w skład: Polskich Kontyngentów Wojskowych, jednostek międzynarodowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), misji pokojowych i Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także żołnierze biorący udział w ćwiczeniach i innych przedsięwzięciach międzynarodowych mogą nosić spodnie polowe letnie i w kamuflażu pustynnym wyłożone na cholewki trzewików – w zależności od potrzeb;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ocieplacza ćwiczebnego noszą żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz wojsk specjalnych jako ocieplenie pod spodnie ubrania ochronnego, polowego, ćwiczebnego, specjalnego i roboczego;”,

– dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) kombinezonu ćwiczebnego i kombinezonu ćwiczebnego letniego nosi się z nogawkami spodni opuszczonymi na cholewki trzewików.”,

i) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Spodnie wyjściowe i spodnie ćwiczebne powinny sięgać z tyłu krawędzią nogawek do górnej krawędzi obcasa.”,

j) po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu:

„16a. Spódnicę noszą żołnierze kobiety w składzie ubiorów wyjściowych i galowych. Długość spódnicy powinna umożliwiać zakrycie kolan i być nie dłuższa niż 5 cm poniżej linii kolan.”,

k) w ust. 18:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) koszulo-bluzę oficerską z krótkimi rękawami nosi się z krawatem lub bez krawata z rozpiętym jednym lub dwoma guzikami od góry (z zachowaniem estetycznego wyglądu sylwetki); dopuszcza się możliwość użytkowania koszulo-bluzy z kurtką munduru, bluzą olimpijką i swetrem oficerskim (koszulo-bluzę koloru białego do ubioru Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych tylko z kurtką munduru z krawatem albo ze spodniami munduru wyjściowego z paskiem z krawatem lub bez krawata); naramienniki do koszulo-bluzy koloru białego, stalowego i khaki w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026) i Siłach Powietrznych są koloru spodni; dopuszcza się również do koszulo-bluzy koloru stalowego i khaki naramienniki w kolorze koszuli; w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 naramienniki są w kolorze czarnym; dopuszcza się w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 stosowanie naramienników o zmniejszonym wymiarze 125 mm x 52 mm – z oznakami stopni haftowanymi haftem komputerowym o szerokości pasków odpowiednio 12, 6 i 3 mm oraz wężyka admiralskiego o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) koszulo-bluzę oficerską z długimi rękawami nosi się z mankietami zapiętymi na guziki (z wyjątkiem ubioru galowego) lub spinki do mankietów, krawatem i naramiennikami, analogicznie jak do koszulo-bluzy oficerskiej z krótkimi rękawami; dopuszcza się możliwość noszenia koszulo-bluzy odpowiednio koloru khaki, stalowego lub białego z kurtką munduru, bluzą olimpijką i swetrem oficerskim (koszulo-bluzę koloru białego do ubioru Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych tylko z kurtką munduru z krawatem albo ze spodniami munduru wyjściowego z paskiem z krawatem lub bez krawata) oraz ich noszenie bez krawata.”,

l) ust. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Apaszkę mogą nosić pododdziały reprezentacyjne (honorowe) do ubioru polowego, w kolorze odpowiadającym ustalonej dla danego pododdziału barwie beretu, otoku lub odzwierciedlającym barwę rodzajów Sił Zbrojnych, służb, jednostek wojskowych, których tradycje dziedziczą – podczas udziału w uroczystościach.”,

m) w ust. 22:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) do spodni polowych z koszulo-bluzą polową lub koszulką specjalną letnią;”,

– po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w przypadku wystąpień zbiorowych, zgodnie z decyzją organizatora przedsięwzięcia.”,

n) w ust. 26:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ubranie robocze i ubranie czołgisty-warsztatowca:”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zabrania się użytkowania mundurów polowych pod ubraniem roboczym i ubraniem czołgisty-warsztatowca.”,

o) po ust. 26 dodaje się ust. 26a w brzmieniu:

„26a. Kombinezony robocze bez pasa noszą załogi jednostek pływających. Nogawki spodni opuszcza się na cholewki trzewików (półbutów ćwiczebnych). Zabrania się noszenia mundurów ćwiczebnych pod kombinezonami roboczymi.”,

p) ust. 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Kombinezon czołgisty i kurtkę zimową czołgisty nosi się bez pasa, z oznakami stopni. Nogawki spodni opuszcza się na cholewki trzewików. Zabrania się noszenia mundurów polowych pod kombinezonem i kurtką zimową czołgisty.”,

q) w ust. 28 uchyla się pkt 3,

r) w ust. 30 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kurtkę zimową nieprzemakalną nosi się w składzie ubiorów specjalnych Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych oraz lotnictwa Wojsk Lądowych; w zależności od warunków atmosferycznych można nosić kurtkę z podpinką lub bez, a także zakładać na głowę kaptur; w sprzyjających warunkach atmosferycznych w okresie przejściowym można nosić kurtkę bez podpinki, szalokominiarki i rękawic.”,

s) ust. 32a otrzymuje brzmienie:

„32a. Sweter oficerski można w składzie ubiorów wyjściowych zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod szyją w zestawie z koszulą i krawatem.”,

t) po ust. 32a dodaje się ust. 32b w brzmieniu:

„32b. Koszulkę specjalną letnią nosi się w składzie ubiorów polowych ze spodniami do munduru w kamuflażu pustynnym lub pod bluzą polową w kamuflażu pustynnym.”;

16) w § 34:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) na beretach (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) generałów, a także w składzie ubioru galowego i wyjściowego Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej, jednostkach obrony wybrzeża oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej – haftowane srebrzystym bajorkiem, dla pozostałych żołnierzy – wykonane techniką haftu komputerowego,”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pozostałych ubiorach:

a) w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych i Siłach Powietrznych:

– na naramiennikach do płaszczy sukiennych i płaszczy letnich, kurtek mundurów, bluz olimpijek, koszulo-bluz z krótkimi i długimi rękawami, koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca, swetrów,

– na wysokości lewej piersi kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki wiatrówki, kurtki wyjściowej, kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty, kurtki skórzanej pilota, bluzy technika lotniczego, kurtki i podpinki ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego,

– na pochewce umieszczonej na patce od bluzy polowej na wysokości linii piersi,

– na kieszeni prawego rękawa kombinezonów ćwiczebnych, kombinezonów ćwiczebnych letnich oraz kurtek ćwiczebnych z ocieplaczem,

b) w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026:

– na naramiennikach płaszczy sukiennych i płaszczy letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz z krótkimi i długimi rękawami, koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca,

– na wysokości lewej piersi kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki wyjściowej, kurtki wiatrówki, kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty, kurtki skórzanej pilota, bluzy ćwiczebnej, koszuli ćwiczebnej, swetra oficerskiego i bluzy technika lotniczego, kurtki i podpinki ubrania ochronnego i bluzy ocieplacza ćwiczebnego,

– na lewych rękawach bluz wyjściowych, półpłaszczy marynarskich, kurtek mundurowych,

– na obu rękawach kurtek mundurowych,

– na pochewce umieszczonej na patce od bluzy polowej na wysokości linii piersi.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oznaki stopni wojskowych w Wojskach Lądowych i Wojskach Specjalnych w składzie ubiorów galowych, wyjściowych i służbowych, a w Siłach Powietrznych i lotnictwie Wojsk Lądowych również ubiorów specjalnych, a także na beretach (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) i furażerkach w zestawach polowych oraz kurtkach skórzanych pilota – są barwy matowosrebrzystej, w składzie ubiorów polowych i specjalnych – w kolorze czarnym, w umundurowaniu polowym w kamuflażu pustynnym i kombinezonach tropikalnych pilota – barwy piaskowej, a w Marynarce Wojennej – barwy złocistej (w jednostkach brzegowych na kurtkach ubrania ochronnego – barwy czarnej).”,

c) w ust. 3:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) starsi szeregowi i podoficerowie:

a) na taśmie otokowej czapki garnizonowej lub rogatywki (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych), umieszczone w linii równoległej do krawędzi taśmy, a także na kapeluszach (z wyjątkiem kapeluszy polowych) – wykonane bajorkiem,

b) na beretach (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) i furażerkach umieszczone pod kątem 45° w stosunku do dolnej krawędzi beretu (furażerki) – wykonane metodą haftu komputerowego, z uwzględnieniem zapisów § 34 ust. 1 pkt 1 lit. a,

c) na naramiennikach płaszczy i kurtek mundurowych, bluz olimpijek – wykonane z jednolitej taśmy o szerokości 8 mm,

d) na naramiennikach koszulo-bluz oficerskich – wykonane bajorkiem lub metodą haftu komputerowego; na naramiennikach koszulek specjalnych letnich (pochewki w kamuflażu pustynnym nakładane na naramienniki) i swetrów oficerskich (pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej w kolorze swetra nakładane na naramienniki) – wykonane metodą haftu komputerowego; na patce od bluzy polowej, a także na naramiennikach kurtek czołgisty-warsztatowca – pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę) wykonane metodą haftu komputerowego,

e) na lewej piersi kurtki wyjściowej, kurtki wiatrówki, kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki skórzanej pilota, a także kombinezonu pilota w kolorze piaskowym – wykonane metodą haftu komputerowego barwy matowosrebrnej, a bluzy ocieplacza ćwiczebnego oraz kurtki i podpinki ubrania ochronnego, a także kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty – barwy czarnej na podkładce sukiennej w kolorze tkaniny zasadniczej, a kombinezonu pilota i bluzy technika lotniczego – na podkładce sukiennej koloru czarnego, wykonane techniką termonadruku,

f) podoficerowie w stopniu chorążego na naramiennikach płaszczy, kurtek mundurowych, bluz olimpijek – naramienniki obszyte wokół, z wyjątkiem miejsca wszycia rękawa, jednolitą taśmą szerokości 5 mm, bez kolorowych brzegów, a gwiazdki umieszczone wzdłuż linii prostej biegnącej przez środek naramiennika; gwiazdki i krokiewki wykonane bajorkiem;”,

– w pkt 2 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) na naramiennikach koszulo-bluz oficerskich, bluz olimpijek – wykonane bajorkiem lub metodą haftu komputerowego; na naramiennikach koszulek specjalnych letnich (pochewki w kamuflażu pustynnym nakładane na naramienniki) i swetrów oficerskich (pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej w kolorze swetra nakładane na naramienniki) – wykonane metodą haftu komputerowego; na patce od bluzy polowej, a także na naramiennikach kurtek czołgisty-warsztatowca pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę) – wykonane metodą haftu komputerowego,

f) na lewej piersi kurtki wyjściowej lub kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki wiatrówki, kurtki skórzanej pilota, a także kombinezonu pilota w kolorze piaskowym – wykonane metodą haftu komputerowego barwy matowosrebrnej, bluzy ocieplacza ćwiczebnego oraz kurtki i podpinki ubrania ochronnego, a także kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty – barwy czarnej, na podkładce sukiennej w kolorze tkaniny zasadniczej, a kombinezonu pilota i bluzy technika lotniczego – na podkładce sukiennej koloru czarnego, wykonane techniką termonadruku;”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 oznaki stopni wojskowych noszą:

1) starsi marynarze i podoficerowie:

a) na lewym przodzie:

– na podkładkach kurtek wyjściowych, kurtek wiatrówek, kurtki i podpinki ubrania ochronnego oraz bluzy ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi podkładki), a także kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty – haftowane haftem komputerowym, oraz bluz ćwiczebnych i kurtek zimowych nieprzemakalnych (umieszczone centralnie na środku podkładki) – tłoczone z tworzywa sztucznego,

– bezpośrednio na koszulach ćwiczebnych, bluzach technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubrania ochronnego Marynarki Wojennej, nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych – tłoczone z tworzywa sztucznego,

b) na lewym rękawie bluzy wyjściowej, bluzy wyjściowej letniej i półpłaszcza marynarskiego – tłoczone z tworzywa na podkładce sukiennej,

c) na rękawach kurtek mundurowych wyjściowych zimowych i letnich:

– żołnierze do stopnia starszego bosmanmata na lewym rękawie – z taśmy dystynkcyjnej naszytej na podkładce sukiennej,

– żołnierze od stopnia bosmana wzwyż na obu rękawach – z taśmy dystynkcyjnej naszytej na podkładce sukiennej,

d) na pasku skórzanym czapek garnizonowych (kapeluszy) – tylko chorążowie; w zależności od stopnia: gwiazdka umieszczona jest w krokiewce i haftowana bajorkiem,

e) na naramiennikach:

– płaszczy sukiennych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz – z taśmy dystynkcyjnej naszytej na całej szerokości naramienników,

– koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca oraz na patce od bluzy polowej – pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę), wykonane metodą haftu komputerowego;

2) oficerowie młodsi:

a) na daszku czapek garnizonowych i przodzie rondka kapelusza, jeden galon szerokości 6 mm naszyty na podkładkę koloru czarnego w odległości 6 mm od krawędzi daszka (rondka) na całej długości jego łuku,

b) na pasku skórzanym czapek garnizonowych i kapeluszy; w zależności od stopnia gwiazdki haftowane bajorkiem,

c) na lewym przodzie:

– kurtek wyjściowych, kurtek wiatrówek, kurtek i podpinek ubrania ochronnego oraz bluz ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi przyszytej podkładki), a także kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty – wykonane haftem komputerowym, oraz kurtek zimowych nieprzemakalnych i bluz ćwiczebnych (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki) – tłoczone z tworzywa sztucznego,

– bezpośrednio na koszulach ćwiczebnych, bluzach technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubrania ochronnego Marynarki Wojennej, nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych – tłoczone z tworzywa sztucznego,

d) na rękawach kurtek mundurowych zimowych i letnich – z taśmy dystynkcyjnej Marynarki Wojennej naszytej na podkładce sukiennej,

e) na naramiennikach:

– płaszczy sukiennych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz – z taśmy dystynkcyjnej naszytej na całej szerokości naramienników,

– koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca oraz na patce od bluzy polowej – pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę), wykonane metodą haftu komputerowego;”,

3) oficerowie starsi:

a) na daszku czapek garnizonowych i przodzie rondka kapelusza dwa galony szerokości 6 mm naszyte obok siebie w odstępie 2 mm na podkładkę koloru czarnego; pierwszy galon naszywa się w sposób określony w pkt 2 lit. a,

b) na pasku skórzanym czapek garnizonowych (kapelusza); w zależności od stopnia gwiazdki haftowane bajorkiem,

c) na lewym przodzie:

– kurtek wyjściowych i kurtek wiatrówek, kurtek i podpinek ubrania ochronnego oraz bluz ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi przyszytej podkładki), a także kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty – wykonane haftem komputerowym, oraz kurtek zimowych nieprzemakalnych i bluz ćwiczebnych (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki) – tłoczone z tworzywa sztucznego,

– bezpośrednio na koszulach ćwiczebnych, bluzach technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubrania ochronnego Marynarki Wojennej nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych – tłoczone z tworzywa sztucznego,

d) na rękawach kurtek mundurowych zimowych i letnich – z taśmy dystynkcyjnej naszytej na podkładce sukiennej,

e) na naramiennikach:

– płaszczy sukiennych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz – z taśmy dystynkcyjnej naszytej na całej szerokości naramienników,

– koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca oraz na patce od bluzy polowej – pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę), wykonane metodą haftu komputerowego;

4) admirałowie:

a) na daszku czapek garnizonowych – wężyk admiralski szerokości 25 mm (stopniowo zwężający się w kierunku obu końców daszka do szerokości 10 mm) i wysokości 18 mm (na całej długości łuku), haftowany bajorkiem, na podkładce koloru czarnego w odległości 5 mm od krawędzi daszka na całej długości jego łuku,

b) na pasku skórzanym czapek garnizonowych (kapelusza); w zależności od stopnia gwiazdki haftowane bajorkiem,

c) na lewym przodzie:

– kurtek wyjściowych i kurtek wiatrówek, kurtek i podpinek ubrania ochronnego oraz bluz ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi przyszytej podkładki) oraz kurtek zimowych nieprzemakalnych, bluz ćwiczebnych i kombinezonów pilota, a także kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki) – haftowane haftem komputerowym,

– bezpośrednio na koszulach ćwiczebnych, bluzach technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubrania ochronnego Marynarki Wojennej, nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych – haftowane haftem komputerowym, wężyk admiralski o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm,

d) na rękawach kurtek mundurowych zimowych i letnich – haftowany bajorkiem na podkładce sukiennej – wężyk admiralski o szerokości 30 mm i wysokości 35 mm,

e) na naramiennikach do płaszczy sukiennych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz, koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca oraz na patce od bluzy polowej – pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę), wężyk admiralski o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm – haftowane bajorkiem;

5) dopuszcza się stosowanie do koszulo-bluz naramienników o zmniejszonym wymiarze 125 x 52 mm – oznaki stopni haftowane haftem komputerowym o szerokości pasków odpowiednio 12, 6 i 3 mm oraz wężyka admiralskiego o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm.”;

17) w § 35:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) żołnierze zawodowi – w zależności od korpusu osobowego, grupy osobowej i specjalności wojskowej, do której zostali zaliczeni;”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wzory oznak korpusów osobowych określa załącznik nr 19a do rozporządzenia.”;

18) w § 37:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Oznaki szkolne noszą podchorążowie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Wojskowej Akademii Technicznej:

1) na naramiennikach bluz olimpijek, kurtek mundurów wyjściowych, koszulo-bluz z długimi i krótkimi rękawami, koszulo-bluz polowych, patce od bluzy polowej oraz na oznace stopnia do kurtki ubrania ochronnego i kurtki wyjściowej – oznakę „WSO”, „WAT”, a także (z wyjątkiem kurtek roboczych) sznurek pleciony koloru matowosrebrnego o średnicy 3 mm naszyty dookoła naramienników (poza wszyciem przy rękawie); dolna krawędź oznaki metalowej powinna być umieszczona w odległości 5 mm od wszycia naramienników (dolnej krawędzi patki) lub od dolnej krawędzi oznaki stopnia;

2) na zewnętrznej części mankietów rękawów kurtki munduru wyjściowego naszywa się taśmę koloru matowosrebrnego szerokości 16 mm, oznaczającą pierwszy rok nauki; odległość dolnej krawędzi taśmy od dolnej krawędzi rękawa wynosi 100 mm. Podchorążowie rozpoczynający następny rok nauki noszą o jedną taśmę więcej, szerokości 8 mm, naszytą poniżej taśmy oznaczającej pierwszy rok nauki. Odstęp między taśmami wynosi 4 mm. Podchorążowie w piątym roku nauki noszą dwie, w szóstym roku trzy taśmy szerokości 16 mm, w odstępach 4 mm;

3) na lewej piersi kurtki wyjściowej oznakę szkolną określającą rok nauki oraz posiadany stopień wojskowy.

2. Elewi szkół podoficerskich Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych noszą na naramiennikach koszulo-bluz polowych i patce od bluzy polowej oznakę „SP”, której dolna krawędź powinna być umieszczona w odległości 5 mm od wszycia naramienników (dolnej krawędzi patki) lub od dolnej krawędzi oznaki stopnia.”,

b) w ust. 3:

– pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) na kołnierzach kurtki munduru, półpłaszcza marynarskiego – na końcu kołnierza przy styku z klapami;

2) na naramiennikach koszulo-bluz w odległości 5 mm – powyżej oznak stopnia wojskowego; posiadający stopień marynarza – na środku naramienników;

3) na kurtkach ubrania ochronnego, kurtkach wyjściowych, koszuli ćwiczebnej, bluzie ćwiczebnej – poniżej oznaki stopnia wojskowego; posiadający stopień marynarza – na kurtce na środku podkładki; na koszuli ćwiczebnej – bezpośrednio nad lewą kieszenią;”,

– w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) elewi podoficerskiej szkoły Marynarki Wojennej na zewnętrznej części mankietów rękawów bluz wyjściowych, półpłaszcza marynarskiego – pasek z taśmy dystynkcyjnej Marynarki Wojennej szerokości 6 mm i długości 60 mm (naszytej na podkładce sukiennej), oznaczający pierwszy rok nauki, przy czym dolna cześć paska powinna być wyrównana ze stebnówką mankietu; odstęp pomiędzy kolejnymi paskami naszywanymi powyżej wynosi 4 mm,”;

19) w § 38:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej – noszą żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pełniący służbę poza granicami państwa, wchodzący w skład kontyngentów wojskowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, misji pokojowych lub odbywających służbę w formacjach wielonarodowych z siedzibą na terenie kraju, a także żołnierze uczestniczący w przedsięwzięciach międzynarodowych; dopuszcza się noszenie oznaki na terenie kraju; w tych przypadkach oznakę o wymiarach 55 mm (podstawa) x 66 mm (wysokość) nosi się na lewym rękawie ubiorów wyjściowych, służbowych i galowych oraz wieczorowych 100 mm poniżej wszycia rękawa;

2) w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej – noszą żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na obu rękawach bluzy polowej, koszulo-bluzy polowej (bluzy ćwiczebnej, koszuli ćwiczebnej Marynarki Wojennej), kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty, kurtki ubrania ochronnego i ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego – 30 mm poniżej wszycia rękawów, a koszulki specjalnej letniej – 22 mm powyżej dolnego brzegu rękawów; oznaka ma wymiary 30 mm (wysokość) x 48 mm (podstawa); w czasie działań bojowych oznakę można odpinać.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oznaki wymienione w ust. 1 wykonane są z materiału odpornego na odbarwienie i odkształcenie oraz trwale przymocowane do munduru (ubioru) lub na taśmę samosczepną.”;

20) w § 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oznaki rozpoznawcze można nosić na lewym (w batalionie reprezentacyjnym Wojska Polskiego i kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej na prawym) rękawie płaszczy sukiennych, kurtek mundurów wyjściowych i galowych, bluz olimpijek oraz na prawym rękawie półpłaszczy marynarskich, bluz wyjściowych marynarskich i bluz wyjściowych letnich marynarskich – na wysokości 100 mm poniżej wszycia kuli rękawa. Na kurtkach i bluzach polowych, na środku górnej kieszeni lewego rękawa. Na bluzach ćwiczebnych oficerskich (marynarskich) 20 mm poniżej oznaki przynależności państwowej, o której mowa w § 38 ust. 1 pkt 2. Oznaki rozpoznawcze powinny się mieścić w prostokącie o wymiarach 50 x 80 mm albo w kole o średnicy 70 mm. Powierzchnia oznaki nie powinna być mniejsza niż 2500 mm2. Na kombinezonach ćwiczebnych, kombinezonach ćwiczebnych letnich oraz kurtkach ćwiczebnych z ocieplaczem można oznakę rozpoznawczą nosić na kieszeni lewego rękawa.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku noszenia oznaki przynależności państwowej w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w § 38 ust. 1 pkt 1, dopuszcza się noszenie oznaki rozpoznawczej na prawym rękawie płaszczy sukiennych, kurtek mundurów wyjściowych i galowych oraz bluz olimpijek.

1b. W Wojskach Specjalnych bezpośrednio nad oznaką rozpoznawczą można nosić napis WOJSKA SPECJALNE.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W jednostkach Marynarki Wojennej funkcję oznaki rozpoznawczej dla marynarzy zawodowych i marynarzy – kandydatów na żołnierzy zawodowych (elewów podoficerskich szkół zawodowych) spełnia napis na taśmie otokowej czapki garnizonowej, którego treść określa dowódca Marynarki Wojennej.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Proporczyk można nosić na berecie z lewej strony w odległości 10 mm za oznaką stopnia wojskowego (szeregowi zawodowi 10 mm za znakiem orła wojskowego), równolegle do krawędzi beretu w odstępie 20 mm.”,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Na kurtkach ochronnych i podpinkach do kurtek ochronnych, bluzach ocieplaczy ćwiczebnych oraz kurtkach wyjściowych i kurtkach wiatrówkach oznak rozpoznawczych nie umieszcza się.”;

21) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem noszą żołnierze zawodowi:

1) bezpośrednio nad klapą prawej górnej kieszeni kurtki munduru galowego, wyjściowego i służbowego, bluzy olimpijki; na kurtkach mundurów wyjściowych, galowych i służbowych Marynarki Wojennej po prawej stronie symetrycznie w stosunku do baretek;

2) na bluzie munduru polowego i ćwiczebnego, koszulo-bluzie polowej, kurtce i ocieplaczu ubrania ochronnego, bluzie ocieplacza ćwiczebnego, kombinezonie pilota, kombinezonie czołgisty i kurtce zimowej czołgisty – na prawej piersi w miejscu naszycia taśmy samosczepnej;

3) na swetrze oficerskim oznakę identyfikacyjną można nosić w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026) i Siłach Powietrznych – po prawej stronie na środku na wysokości kieszeni, a w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 bezpośrednio pod oznaką stopnia wojskowego;

4) na kombinezonach ćwiczebnych, kombinezonach ćwiczebnych letnich oraz kurtkach ćwiczebnych z ocieplaczem oznakę można nosić na kieszeni prawego rękawa bezpośrednio nad oznaką stopnia wojskowego;

5) dopuszcza się noszenie oznaki identyfikacyjnej z nazwiskiem na pozostałych ubiorach, z wyjątkiem roboczych.”;

22) § 42 otrzymuje brzmienie:

„§ 42. Żołnierz pełniący służbę dyżurną nosi umundurowanie określone przez przełożonych, z biało-czerwoną plakietką (o wymiarach 55 mm x 90 mm) z napisem „SŁUŻBA DYŻURNA”, przypiętą do klapy pośrodku lewej górnej kieszeni kurtki wyjściowej (na kurtce mundurowej Marynarki Wojennej do lewej klapy w linii prostej nad lewym górnym guzikiem), bluzy olimpijki, koszulo-bluzy oraz bluzy polowej (ćwiczebnej), koszulo-bluzy polowej (koszuli ćwiczebnej), na kurtce zimowej nieprzemakalnej, kurtce ubrania ochronnego i bluzie ćwiczebnej marynarskiej bezpośrednio pod oznaką stopnia wojskowego.”;

23) § 43 otrzymuje brzmienie:

„§ 43. Żołnierze noszą mundury wojskowe ustalone dla rodzaju Sił Zbrojnych, w którym pełnią służbę, oraz oznaki korpusu osobowego, do którego zostali zaliczeni, z zastrzeżeniem § 44.”;

24) po § 44b dodaje się § 44c–44e w brzmieniu:

„§ 44c. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w Inspektoracie Uzbrojenia, a także w uczelniach wojskowych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, noszą umundurowanie rodzaju wojsk, w którym poprzednio służyli.

§ 44d. Żołnierze zawodowi wyznaczeni do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa wyszczególnieni w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 184, poz. 1237 i Nr 205, poz. 1356) oraz żołnierze pełniący służbę na terenie kraju w międzynarodowych strukturach wojskowych, w tym w jednostkach międzynarodowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, a także pozostający w rezerwie kadrowej lub dyspozycji noszą umundurowanie rodzaju wojsk, w którym poprzednio służyli.

§ 44e. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych mogą nosić na terenie kraju i poza granicami państwa nakrycia głowy i oznaki rozpoznawcze ustalone przez organizację międzynarodową lub organa sił wielonarodowych.”;

25) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

26) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

27) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

28) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

29) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

30) w załączniku nr 6 do rozporządzenia zestawy nr 1 i 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

31) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;

32) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;

33) w załączniku nr 9 do rozporządzenia nazwa wzoru w rys. 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Ubiór galowy żołnierza zawodowego jednostek powietrzno-desantowych”;

34) w załączniku nr 10 do rozporządzenia:

a) wzory rys. 2, 37, 38–40, 43 i 46 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia,

b) uchyla się wzory rys. 9, 20 i 31,

c) po rys. 34b dodaje się wzory rys. 34c–e w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia;

35) w załączniku nr 11 do rozporządzenia:

a) po rys. 6b i 7b dodaje się rys. 6c–d i 7c–d w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia,

b) rys. 8–10 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia;

36) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia;

37) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego rozporządzenia;

38) w załączniku nr 14 do rozporządzenia rys. 1–4 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego rozporządzenia;

39) załącznik nr 15 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszego rozporządzenia;

40) w załączniku nr 17 do rozporządzenia rys. 3, rys. 8 i rys. 28 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszego rozporządzenia;

41) po załączniku nr 19 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 19a w brzmieniu określonym w załączniku nr 18 do niniejszego rozporządzenia;

42) w załączniku nr 21 do rozporządzenia rys. 1–3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszego rozporządzenia;

43) w załączniku nr 22 do rozporządzenia rys. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszego rozporządzenia;

44) załącznik nr 23 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Umundurowanie i oznaki wojskowe wzorów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być noszone do dnia 31 grudnia 2018 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1137, z 2007 r. Nr 113, poz. 776, z 2008 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 138, poz. 867, z 2009 r. Nr 9, poz. 47 oraz z 2010 r. Nr 31, poz. 162.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 150, poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 588.

Załącznik 1. [UBIORY GALOWE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 marca 2013 r. (poz. 466)

Załącznik nr 1

UBIORY GALOWE

ZESTAW NR 1

dla żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych,
Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubiorów

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

1

Czapka rogatywka

x

x

w Wojskach Lądowych

2

Czapka garnizonowa

x

x

w Siłach Powietrznych oraz Marynarce Wojennej i JW 4026

3

Beret

x

x

tylko w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych (z wyjątkiem JW 4026), obrony wybrzeża, kawalerii powietrznej, 11 DKPanc i JW 2305 oraz Żandarmerii Wojskowej

4

Koszula koloru białego

x

x

x

x

ze spinkami

5

Mundur letni generała (admirała)

x

x

tylko dla generałów (admirałów)

6

Mundur galowy generała (admirała)

x

x

tylko dla generałów (admirałów)

7

Mundur galowy oficerski

x

x

 

8

Mundur letni oficerski

x

x

 

9

Krawat

x

x

x

x

 

10

Rękawiczki koloru czarnego

x

x

x

x

w Marynarce Wojennej oraz w Siłach Powietrznych – koloru białego

11

Półbuty galowe

x

x

x

x

 

12

Skarpetki

x

x

x

x

 

13

Pasek skórzany oficerski

x

x

x

x

 

14

Sznur galowy

x

x

x

x

 

 

Uwagi:

1. W razie potrzeby oraz na czas przejazdu (dojścia) do miejsca uroczystości zezwala się nosić w składzie ubioru galowego, w zależności od pory roku, płaszcz sukienny lub letni z szalikiem, w lecie bez szalika.

2. Kapelani mogą występować w czarnej koszuli kapłańskiej z białą koloratką zamiast w koszuli koloru białego.

3. Rękawiczek nie nosi się w pomieszczeniach zamkniętych.

4. Do kurtki mundurowej można nosić kordzik.

5. Zamiast koszuli koloru białego można nosić koszulo-bluzę koloru białego z krótkimi lub długimi rękawami.

6. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, w pomieszczeniach zamkniętych lub przy wysokich temperaturach, dopuszcza się możliwość występowania bez kurtki mundurowej, w koszulo-bluzie z krawatem.

7. Dopuszcza się w Siłach Powietrznych występowanie w zimie w szaliku zimowym koloru białego.

8. Żołnierze, którzy pełnili służbę w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych (z wyjątkiem JW 4026), obrony wybrzeża, kawalerii powietrznej, 11 DKPanc i JW 2305 oraz Żandarmerii Wojskowej, przeniesieni do innych jednostek i komórek organizacyjnych MON mogą w składzie ubioru galowego nosić berety zamiast czapek rogatywek.

ZESTAW NR 2

dla kobiet żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych,
Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubiorów

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

1

2

3

4

5

1

Furażerka

x

x

w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych (z wyjątkiem JW 4026), obrony wybrzeża, kawalerii powietrznej, 11 DKPanc i JW 2305 oraz Żandarmerii Wojskowej – beret

2

Kapelusz

x

x

w Marynarce Wojennej i JW 4026

3

Kurtka munduru wyjściowego

x

 

4

Spódnica munduru wyjściowego

x

lub spodnie munduru wyjściowego

5

Kurtka munduru wyjściowego letniego

x

 

6

Spódnica munduru wyjściowego letniego

x

lub spodnie munduru letniego

7

Krawat

x

x

 

8

Koszula koloru białego

x

x

ze spinkami

9

Rękawiczki koloru czarnego

x

x

w Marynarce Wojennej oraz w Siłach Powietrznych – koloru białego

10

Rajstopy

x

x

w kolorze cielistym, do spodni można nosić skarpety

11

Półbuty galowe damskie

x

x

 

12

Pasek skórzany oficerski

x

x

 

13

Sznur galowy

x

x

 

 

Uwagi:

1. W razie potrzeby oraz na czas dojazdu lub dojścia do miejsca uroczystości zezwala się nosić w składzie ubioru galowego, w zależności od pory roku, płaszcz sukienny lub wyjściowy letni z szalikiem, w lecie bez szalika.

2. Rękawiczek nie nosi się w pomieszczeniach zamkniętych.

3. Do kurtki mundurowej można nosić kordzik.

4. Zamiast koszuli koloru białego można nosić koszulo-bluzę koloru białego z krótkimi lub długimi rękawami.

5. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, w pomieszczeniach zamkniętych lub przy wysokich temperaturach, dopuszcza się możliwość występowania bez kurtki mundurowej, w koszulo-bluzie z krawatem.

6. Dopuszcza się w Siłach Powietrznych występowanie w zimie w szaliku zimowym koloru białego.

7. Żołnierze, którzy pełnili służbę w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych (z wyjątkiem JW 4026), obrony wybrzeża, kawalerii powietrznej, 11 DKPanc i JW 2305 oraz Żandarmerii Wojskowej, przeniesieni do innych jednostek i komórek organizacyjnych MON mogą w składzie ubioru galowego nosić berety zamiast furażerek.

Załącznik 2. [UBIORY WYJŚCIOWE]

Załącznik nr 2

UBIORY WYJŚCIOWE

ZESTAW NR 1

dla żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych
(z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubiorów

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Beret

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

w zimie można nosić czapkę futrzaną

2

Czapka rogatywka

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych, obrony wybrzeża, kawalerii powietrznej, 11 DKPanc i JW 2305 oraz Żandarmerii Wojskowej – beret; w zimie można nosić czapkę futrzaną

3

Kurtka munduru wyjściowego

x

x

 

4

Spodnie munduru wyjściowego

x

x

x

x

x

 

5

Bluza olimpijka

x

x

x

 

6

Kurtka munduru wyjściowego letniego

x

x

 

7

Spodnie munduru wyjściowego letniego

x

x

x

x

x

 

8

Koszula oficerska

x

x

x

x

x

x

x

x

dopuszcza się noszenie koszuli białej z kurtką munduru wyjściowego

9

Koszulo-bluza oficerska

x

z krótkimi lub długimi rękawami

10

Krawat

x

x

x

x

x

x

x

 

11

Płaszcz sukienny

x

x

 

12

Płaszcz letni

x

 

13

Kurtka wyjściowa

x

x

x

w okresie letnim i przejściowym – w zależności od warunków atmosferycznych – bez szalika i rękawiczek lub bez podpinki (szalika i rękawiczek)

14

Kurtka wiatrówka

x

x

x

x

można nosić w okresie letnim i przejściowym we wszystkich zestawach w zależności od warunków atmosferycznych lub zamiast kurtki wyjściowej

15

Sweter oficerski

x

w okresie letnim w niskich temperaturach

16

Szalik zimowy

x

x

x

x

 

17

Szalik letni

x

 

18

Rękawiczki oficerskie

x

x

x

x

x

 

19

Półbuty

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

w okresie zimowym można nosić botki

20

Skarpetki

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

21

Pasek skórzany oficerski

x

 

 

Uwagi:

1. W zestawach 1, 5, 6 i 7 z kurtką munduru wyjściowego i wyjściowego letniego można nosić czapkę rogatywkę.

2. Kapelani mogą występować w czarnej koszuli kapłańskiej z białą koloratką zamiast w koszuli koloru białego.

3. Koszulo-bluzy oficerskie z długimi i krótkimi rękawami (w zestawie bez kurtki mundurowej lub bluzy olimpijki) można nosić z krawatem lub bez krawata.

4. Kurtkę wyjściową można nosić zamiast płaszcza sukiennego lub letniego wyłącznie w zestawie z beretem.

5. Zezwala się nosić kurtkę wyjściową lub płaszcz letni – w zależności od warunków atmosferycznych – z rękawiczkami i szalikiem lub bez.

6. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.

7. Sweter oficerski można zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod szyją tylko w zestawie z koszulą i krawatem.

ZESTAW NR 2

dla żołnierzy zawodowych Sił Powietrznych

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubiorów

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Czapka garnizonowa

x

x

x

x

x

x

x

dopuszcza się noszenie furażerki; w zimie można nosić czapkę futrzaną

2

Furażerka

x

x

x

x

x

x

x

w zimie można nosić czapkę futrzaną

3

Kurtka munduru wyjściowego

x

x

x

 

4

Spodnie munduru wyjściowego

x

x

x

x

x

 

5

Bluza olimpijka

x

x

x

 

6

Kurtka munduru letniego

x

x

x

 

7

Spodnie munduru letniego

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

8

Płaszcz sukienny

x

w okresie przejściowym płaszcz letni

9

Płaszcz letni

x

można nosić bez szalika i rękawiczek

10

Kurtka wyjściowa

x

x

x

x

x

x

w okresie letnim i przejściowym – w zależności od warunków atmosferycznych – bez szalika i rękawiczek lub bez podpinki (szalika i rękawiczek)

11

Kurtka wiatrówka

x

x

x

x

x

można nosić w okresie letnim i przejściowym we wszystkich zestawach w zależności od warunków atmosferycznych lub zamiast kurtki wyjściowej

12

Sweter oficerski

x

x

x

 

13

Szalik zimowy

x

x

x

x

z koszulą koloru białego można nosić szalik koloru białego

14

Szalik letni

x

x

x

 

15

Koszula oficerska

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

dopuszcza się noszenie koszuli koloru białego z kurtką munduru wyjściowego i czapką garnizonową

16

Koszulo-bluza oficerska

x

z krótkimi lub długimi rękawami

17

Krawat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

18

Rękawiczki oficerskie

x

x

x

x

x

x

x

 

19

Półbuty wyjściowe

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

w okresie zimowym można nosić botki

20

Skarpetki

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

21

Pasek skórzany oficerski

x

 

 

Uwagi:

1. W okresie przejściowym i letnim zezwala się nosić kurtkę wyjściową i płaszcz letni – w zależności od warunków atmosferycznych – z podpinką lub bez oraz z rękawiczkami oficerskimi i szalikiem lub bez.

2. Kapelani mogą występować w czarnej koszuli kapłańskiej z białą koloratką zamiast w koszuli oficerskiej.

3. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.

4. Dopuszcza się noszenie koszulo-bluzy koloru stalowego z krótkimi rękawami lub długimi rękawami w zestawach zamiast koszuli wyjściowej koloru stalowego.

5. Dopuszcza się noszenie przez personel latający w składzie ubioru wyjściowego (z wyjątkiem ubioru z kurtką mundurową) kurtki skórzanej pilota z podpinką lub bez.

6. Koszulo-bluzę w zestawie bez kurtki mundurowej, bluzy olimpijki, swetra oficerskiego można użytkować z krawatem oraz mankietami zapiętymi na guziki lub spinki do mankietów lub bez krawata i spinek do mankietów.

7. Podczas wystąpień o charakterze uroczystym, gdy nie obowiązuje ubiór galowy, w składzie ubioru wyjściowego z kurtką munduru wyjściowego można nosić koszulę oficerską koloru białego lub koszulo-bluzę oficerską koloru białego z krótkimi lub długimi rękawami, a występując w tym czasie w płaszczu – nosić szalik biały i rękawiczki białe lub czarne.

8. Sweter oficerski można zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod szyją tylko w zestawie z koszulą i krawatem.

ZESTAW NR 3

dla żołnierzy zawodowych Marynarki Wojennej

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubiorów

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Czapka garnizonowa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

W okresie letnim – czapka letnia; marynarze zawodowi-czapka garnizonowa marynarska; w okresie zimowym można nosić czapkę futrzaną

2

Kurtka munduru wyjściowego

x

marynarze zawodowi – bluza wyjściowa marynarska

3

Spodnie munduru wyjściowego

x

x

x

x

marynarze zawodowi – spodnie wyjściowe marynarskie

4

Bluza olimpijka

x

x

x

x

 

5

Kurtka munduru letniego

x

marynarze zawodowi – bluza wyjściowa letnia marynarska

6

Spodnie munduru letniego

x

x

x

x

x

x

 

7

Płaszcz sukienny

x

x

w okresie przejściowym można nosić płaszcz letni

8

Płaszcz letni

x

x

w okresie letnim bez podpinki; można również nie nosić szalika i rękawiczek;

9

Kurtka wyjściowa

x

x

x

x

marynarze zawodowi – półpłaszcz marynarski; w okresie letnim i przejściowym – w zależności od warunków atmosferycznych – bez szalika i rękawiczek lub bez podpinki (szalika i rękawiczek; również w zestawie ze swetrem

10

Kurtka wiatrówka

x

x

można nosić w okresie letnim i przejściowym we wszystkich zestawach, w zależności od warunków atmosferycznych lub zamiast kurtki wyjściowej

11

Sweter oficerski

x

x

w okresie letnim przy niskich temperaturach

12

Szalik zimowy

x

x

x

x

 

13

Szalik letni

x

x

 

14

Koszula oficerska

x

x

x

x

x

x

x

x

w zamian można nosić koszulo-bluzę z długimi lub krótkimi rękawami; marynarze zawodowi – koszulka marynarska

15

Koszulo-bluza oficerska koloru białego

x

x

z krótkimi lub długimi rękawami

16

Krawat

x

x

x

x

x

x

marynarze zawodowi – kołnierz marynarski i krawat marynarski

17

Rękawiczki

x

x

x

x

x

x

w lecie – letnie

18

Półbuty wyjściowe

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

w okresie zimowym można nosić botki

19

Skarpetki

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

20

Pasek skórzany oficerski

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

21

Spinki do mankietów

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

w zestawie z kurtką mundurową, wg uznania użytkownika

 

Uwagi:

1. W okresie przejściowym można występować bez płaszcza sukiennego (letniego, półpłaszcza), kurtki wyjściowej. Płaszcz letni, półpłaszcz marynarski i kurtkę wyjściową można w zależności od warunków atmosferycznych użytkować z podpinką lub bez, szalikiem i rękawiczkami lub bez.

2. Koszulo-bluzę w zestawie bez kurtki mundurowej, bluzy olimpijki, swetra oficerskiego można nosić z krawatem oraz mankietami zapiętymi na guziki lub spinki do mankietów lub bez krawata i spinek do mankietów.

3. Kapelani mogą występować w czarnej koszuli kapłańskiej z białą koloratką zamiast w koszuli oficerskiej.

4. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.

5. Dopuszcza się noszenie przez personel latający w składzie ubioru wyjściowego (z wyjątkiem ubioru z kurtką mundurową) kurtki skórzanej pilota z podpinką lub bez.

6. W okresie letnim dopuszcza się noszenie munduru letniego białego lub spodni letnich białych z koszulo-bluzą. Półbuty, skarpetki, pasek do spodni również koloru białego.

7. W trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak deszcz lub silny wiatr, można nosić kurtkę wiatrówkę.

8. Sweter oficerski można zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod szyją tylko w zestawie z koszulą i krawatem.

ZESTAW NR 4

dla kobiet żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych
(z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026) oraz Sił Powietrznych

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubiorów

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Furażerka

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych, obrony wybrzeża, kawalerii powietrznej, 11 DKPanc i JW 2305 oraz Żandarmerii Wojskowej – beret; w zimie można nosić czapkę futrzaną

2

Kurtka munduru wyjściowego

x

x

x

 

3

Spódnica munduru wyjściowego lub spodnie

x

x

x

x

x

x

x

 

4

Kurtka munduru wyjściowego letniego

x

x

 

5

Spódnica munduru wyjściowego letniego lub spodnie

x

x

x

x

x

 

6

Bluza olimpijka

x

x

x

x

 

7

Płaszcz sukienny

x

 

8

Płaszcz letni

x

 

9

Sweter oficerski

x

x

 

10

Kurtka wyjściowa

x

x

x

x

w okresie letnim bez podpinki

11

Kurtka wiatrówka

x

x

można nosić w okresie letnim i przejściowym we wszystkich zestawach w zależności od warunków atmosferycznych lub zamiast kurtki wyjściowej

12

Krawat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

13

Koszulo-bluza oficerska

x

z długimi lub krótkimi rękawami

14

Koszula oficerska wyjściowa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

w Siłach Powietrznych i Wojskach Lądowych dopuszcza się noszenie koszuli koloru białego z kurtką munduru wyjściowego

15

Szalik

x

x

x

x

x

x

w okresie letnim – letni, w Siłach Powietrznych z koszulą koloru białego można nosić szalik zimowy koloru białego

16

Rękawiczki

x

x

x

x

x

x

w okresie letnim –letnie

18

Rajstopy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

w kolorze cielistym; do spodni można nosić skarpety

19

Pasek skórzany oficerski

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

20

Spinki do mankietów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w zestawie z kurtką mundurową, wg uznania użytkownika

21

Półbuty damskie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

w okresie zimowym można nosić botki

 

Uwagi:

1. Sweter oficerski można zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod szyją tylko w zestawie z koszulą i krawatem.

2. Dla kobiet będących żołnierzami Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Sił Powietrznych dopuszcza się noszenie koszulo-bluzy wyjściowej z długimi lub krótkimi rękawami w zestawach zamiast koszuli wyjściowej.

3. W okresie przejściowym i letnim zezwala się nosić kurtkę wyjściową lub płaszcz letni – w zależności od warunków atmosferycznych – z podpinką lub bez oraz z rękawiczkami i szalikiem lub bez.

4. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.

5. Zezwala się pilotom w składzie ubioru wyjściowego, z wyjątkiem ubioru z kurtką mundurową, nosić kurtkę skórzaną pilota z podpinką lub bez.

7. Koszulo-bluzę w zestawie bez kurtki mundurowej, bluzy olimpijki, swetra oficerskiego można użytkować z krawatem oraz mankietami zapiętymi na guziki lub spinki do mankietów lub bez krawata i spinek do mankietów.

ZESTAW NR 5

dla kobiet żołnierzy zawodowych Marynarki Wojennej i Jednostki Wojskowej Nr 4026

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubiorów

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Kapelusz

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

w zimie można nosić czapkę futrzaną; marynarze zawodowi – czapka garnizonowa marynarska

2

Kurtka munduru wyjściowego

x

marynarze zawodowi – bluza wyjściowa marynarska

3

Spódnica munduru wyjściowego

x

x

x

x

lub spodnie munduru wyjściowego; marynarze zawodowi – spodnie wyjściowe marynarskie

4

Kurtka munduru wyjściowego letniego

x

marynarze zawodowi – bluza wyjściowa letnia marynarska

5

Spódnica munduru wyjściowego letniego

x

x

x

x

x

x

lub spodnie munduru wyjściowego letniego

6

Bluza olimpijka

x

x

x

x

 

7

Płaszcz sukienny

x

x

 

8

Płaszcz letni

x

x

w okresie letnim bez podpinki; można również nie nosić szalika i rękawiczek

9

Sweter oficerski

x

x

w okresie letnim przy niskich temperaturach

10

Kurtka wyjściowa

x

x

x

x

marynarze zawodowi – półpłaszcz marynarski; w okresie letnim bez podpinki, szalika i rękawiczek

11

Kurtka wiatrówka

x

x

można nosić w okresie letnim i przejściowym we wszystkich zestawach w zależności od warunków atmosferycznych lub zamiast kurtki wyjściowej

12

Krawat

x

x

x

x

x

x

marynarze zawodowi – kołnierz marynarski i krawat marynarski

13

Koszula oficerska wyjściowa

x

x

x

x

x

x

x

x

w zamian można nosić koszulo-bluzę z długimi rękawami lub krótkimi rękawami; marynarze zawodowi – koszulka marynarska

14

Koszulo-bluza oficerska koloru białego

x

z krótkimi lub długimi rękawami

15

Szalik

x

x

x

x

x

x

latem – letni

16

Rękawiczki

x

x

x

x

x

x

latem – letnie

18

Rajstopy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

w kolorze cielistym; do spodni można nosić skarpety

19

Półbuty damskie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

w okresie zimowym można nosić botki

20

Pasek skórzany oficerski

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

21

Spinki do mankietów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w zestawie z kurtką mundurową, wg uznania użytkownika

 

Uwagi:

1. W okresie przejściowym można występować bez płaszcza sukiennego lub letniego, kurtki wyjściowej, półpłaszcza marynarskiego. Płaszcz letni, półpłaszcz marynarski i kurtkę wyjściową można, w zależności od warunków atmosferycznych, użytkować z podpinką lub bez oraz z szalikiem i rękawiczkami lub bez.

2. Koszulo-bluzę w zestawie bez kurtki mundurowej, bluzy olimpijki, swetra oficerskiego można użytkować z krawatem lub bez krawata oraz z mankietami zapiętymi na guziki lub spinki do mankietów.

3. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.

4. Dopuszcza się noszenie przez personel latający w składzie ubioru wyjściowego, z wyjątkiem ubioru z kurtką mundurową, kurtki skórzanej pilota – w zależności od warunków atmosferycznych – z podpinką lub bez, także z furażerką.

5. W okresie letnim dopuszcza się noszenie munduru letniego białego ze spódnicą (spodniami) lub spódnicy (spodni) z koszulo-bluzą. Półbuty i pasek do spodni w kolorze białym.

6. Sweter oficerski można zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod szyją tylko w zestawie z koszulą i krawatem.

ZESTAW NR 6

dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubiorów

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

Beret (z wyjątkiem Marynarki Wojennej), furażerka w Siłach Powietrznych

x

x

x

w zimie można nosić czapkę futrzaną

2

Czapka garnizonowa Marynarki Wojennej

x

x

x

w zimie można nosić czapkę futrzaną; słuchacze Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej noszą czapkę garnizonową marynarską

3

Kurtka munduru wyjściowego lub bluza olimpijka

x

x

słuchacze Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej – bluza wyjściowa marynarska, w lecie – bluza wyjściowa letnia marynarska

4

Spodnie munduru wyjściowego

x

x

x

dla kobiet – spodnie lub spódnica munduru wyjściowego

5

Spodnie munduru letniego

x

dla kobiet – spodnie lub spódnica munduru letniego

6

Kurtka wyjściowa

x

x

słuchacze Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej – półpłaszcz marynarski

7

Krawat

x

x

słuchacze Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej – kołnierz marynarski i krawat marynarski

8

Koszula oficerska

x

x

słuchacze Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej – koszulka marynarska

9

Koszulo-bluza z krótkimi rękawami

x

x

w zestawie 2 również z kurtką wyjściową lub bluzą olimpijką

10

Szalik

x

słuchacze Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej – szalokominiarka

11

Rękawiczki

x

 

12

Półbuty wyjściowe

x

x

x

 

13

Skarpetki

x

x

x

kobiety – rajstopy w kolorze cielistym(do spodni mogą nosić skarpety)

14

Pasek skórzany oficerski

x

x

x

 

 

Uwagi:

1. W okresie przejściowym można występować bez kurtki wyjściowej (półpłaszcza marynarskiego). Kurtkę wyjściową (półpłaszcz marynarski) można w okresie przejściowym i letnim, w zależności od warunków atmosferycznych, użytkować z szalikiem (szalokominiarką) i rękawiczkami lub bez, a także bez podpinki, szalika (szalokominiarki) i rękawiczek.

2. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.

Załącznik 3. [UBIORY SŁUŻBOWE]

Załącznik nr 3

UBIORY SŁUŻBOWE

ZESTAW NR 1

dla generałów

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubiorów

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

1

2

3

4

5

1

Czapka garnizonowa (rogatywka)

x

x

obowiązkowo w wystąpieniach o charakterze uroczystym

2

Beret (w Siłach Powietrznych furażerka)

x

x

w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych, obrony wybrzeża, kawalerii powietrznej i JW 2305 oraz 11 DKPanc i Żandarmerii Wojskowej również w wystąpieniach o charakterze uroczystym

3

Koszula oficerska

x

x

podczas wystąpień o charakterze uroczystym – koloru białego (lub koszulo-bluza)

4

Krawat

x

x

 

5

Kurtka służbowa

x

x

 

6

Spodnie bryczesy

x

x

 

7

Buty generalskie

x

x

 

8

Sznur galowy generalski

x

x

podczas wystąpień o charakterze uroczystym

9

Pas skórzany oficerski

x

x

 

10

Rękawiczki oficerskie

x

x

 

11

Płaszcz sukienny

x

 

 

ZESTAW NR 2

Wojsk Lądowych dla żołnierzy zawodowych Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego
w czasie uroczystości

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubiorów

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

Czapka futrzana oficerska wojsk lądowych

x

 

2

Czapka rogatywka KRWP

x

x

 

3

Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych (ze spodniami do butów) KRWP wz. 92

x

x

x

ze spodniami do butów – prowadzący, poczty, żołnierze niewchodzący w skład plutonu (kolumny)

4

Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych KRWP

x

x

 

5

Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego

x

x

 

6

Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego

x

 

7

Szalik zimowy oficerski koloru khaki

x

x

 

8

Koszula oficerska koloru białego

x

x

x

lub khaki – decyduje dowódca uroczystości

9

Krawat koloru khaki

x

x

x

 

10

Buty oficerskie KRWP

x

x

x

żołnierze wchodzący w skład plutonu (kolumny) – trzewiki z gwoździami ochronnymi

11

Pas oficerski koloru czarnego

x

x

x

 

12

Sznur galowy oficerski

x

x

x

 

13

Koalicyjka koloru czarnego

x

x

x

z wyjątkiem żołnierzy wchodzących w skład plutonu (kolumny)

 

Uwagi:

1. W czasie niskich temperatur można nosić zamiast rękawiczek zimowych oficerskich koloru czarnego rękawiczki zimowe koloru czarnego KRWP (na polecenie dowódcy uroczystości).

2. W okresie przejściowym w zależności od temperatury można występować bez płaszcza sukiennego – decyduje dowódca uroczystości.

ZESTAW NR 3

Sił Powietrznych dla żołnierzy zawodowych Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego
w czasie uroczystości

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubiorów

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

Czapka futrzana wojsk lotniczych

x

 

2

Czapka garnizonowa wojsk lotniczych

x

x

 

3

Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych (ze spodniami do butów) KRWP wz. 92

x

x

x

ze spodniami do butów – prowadzący, poczty, żołnierze niewchodzący w skład plutonu (kolumny)

4

Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych KRWP

x

x

 

5

Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego

x

x

 

6

Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego

x

lub dziane koloru białego – decyduje dowódca uroczystości

7

Szalik zimowy oficerski koloru białego

x

x

dopuszcza się użytkowanie szalika zimowego koloru stalowego z koszulą koloru stalowego

8

Koszula oficerska koloru białego

x

x

x

lub koloru stalowego – decyduje dowódca uroczystości

9

Krawat koloru czarnego

x

x

x

 

10

Buty oficerskie KRWP

x

x

x

żołnierze wchodzący w skład plutonu (kolumny) – trzewiki z gwoździami ochronnymi

11

Pas oficerski koloru czarnego

x

x

x

 

12

Sznur galowy oficerski

x

x

x

 

13

Koalicyjka koloru czarnego

x

x

x

z wyjątkiem żołnierzy wchodzących w skład plutonu (kolumny)

 

Uwagi:

1. W czasie niskich temperatur można nosić zamiast rękawiczek zimowych oficerskich koloru czarnego rękawiczki zimowe koloru czarnego KRWP (na polecenie dowódcy uroczystości).

2. W okresie przejściowym, w zależności od temperatury, można występować bez płaszcza sukiennego – decyduje dowódca uroczystości.

ZESTAW NR 4

Marynarki Wojennej dla żołnierzy zawodowych Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego
 w czasie uroczystości

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubiorów

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

Czapka futrzana marynarki wojennej

x

 

2

Czapka garnizonowa marynarki wojennej

x

x

występujący w składzie plutonu (kolumny) – czapka garnizonowa marynarska wz.97

3

Mundur służbowy oficerski marynarki wojennej KRWP wz. 92

x

x

x

występujący w składzie plutonu (kolumny) – bluza i spodnie wyjściowe marynarskie KRWP

4

Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej KRWP

x

x

występujący w składzie plutonu (kolumny) – półpłaszcz marynarski KRWP

5

Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego

x

x

 

6

Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego

x

lub dziane koloru białego – decyduje dowódca uroczystości

7

Szalik zimowy oficerski koloru białego

x

x

 

8

Koszula oficerska koloru białego

x

x

x

występujący w składzie plutonu (kolumny) – koszulka marynarska

9

Krawat koloru czarnego

x

x

x

występujący w składzie plutonu (kolumny) – krawat marynarski

10

Trzewiki z gwoździami ochronnymi

x

x

x

 

11

Pas oficerski koloru białego

x

x

x

występujący w składzie plutonu (kolumny) – pas marynarski koloru białego

12

Sznur galowy oficerski marynarki wojennej

x

x

x

 

13

Getry skórzane koloru białego

x

x

x

 

 

Uwagi:

1. W czasie niskich temperatur można nosić zamiast rękawiczek zimowych oficerskich koloru czarnego rękawiczki zimowe koloru czarnego KRWP, na polecenie dowódcy uroczystości.

2. W okresie przejściowym w zależności od temperatury można występować bez płaszcza sukiennego – decyduje dowódca uroczystości.

ZESTAW NR 5

Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych dla żołnierzy zawodowych w czasie uroczystości

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubiorów

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

Czapka futrzana oficerska wojsk lotniczych

x

 

2

Czapka garnizonowa wojsk lotniczych

x

x

 

3

Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych (ze spodniami do butów) KRWP wz. 92

x

x

x

ze spodniami do butów – prowadzący, poczty, niewchodzący w skład plutonu (kolumny)

4

Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych KRWP

x

x

 

5

Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego

x

x

 

6

Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego

x

lub dziane koloru białego – decyduje dowódca uroczystości

7

Szalik zimowy oficerski koloru białego

x

x

dopuszcza się użytkowanie szalika zimowego koloru stalowego z koszulą koloru stalowego

8

Koszula oficerska koloru białego

x

x

x

lub koloru stalowego – decyduje dowódca uroczystości

9

Krawat koloru czarnego

x

x

x

 

10

Buty oficerskie KRWP

x

x

x

żołnierze wchodzący w skład plutonu (kolumny) – trzewiki z gwoździami ochronnymi

11

Pas oficerski koloru czarnego

x

x

x

 

12

Sznur galowy oficerski

x

x

x

 

13

Koalicyjka koloru czarnego

x

x

x

z wyjątkiem żołnierzy wchodzących w skład plutonu (kolumny)

 

Uwagi:

1. W czasie niskich temperatur można nosić zamiast rękawiczek zimowych oficerskich koloru czarnego rękawiczki zimowe koloru czarnego KRWP, na polecenie dowódcy uroczystości.

2. W okresie przejściowym, w zależności od temperatury, można występować bez płaszcza sukiennego – decyduje dowódca uroczystości.

ZESTAW NR 6

Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej
dla żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych w czasie uroczystości

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubiorów

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

1

2

3

4

5

1

Czapka garnizonowa marynarki wojennej

x

x

występujący w składzie plutonu (kolumny) – czapka garnizonowa marynarska wz.97; w zimie można nosić czapkę futrzaną

2

Mundur służbowy oficerski marynarki wojennej wz.92

x

x

występujący w składzie plutonu (kolumny) – bluza i spodnie wyjściowe marynarskie KRWP

3

Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej

x

 

występujący w składzie plutonu (kolumny) – półpłaszcz marynarski KRWP

4

Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego

x

 

 

5

Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego

 

x

lub dziane koloru białego – decyduje dowódca uroczystości

6

Szalik zimowy oficerski koloru białego

x

 

 

7

Koszula oficerska koloru białego

x

x

występujący w składzie plutonu (kolumny) – koszulka marynarska

8

Krawat koloru czarnego

x

x

występujący w składzie plutonu (kolumny) – krawat marynarski

9

Trzewiki z gwoździami ochronnymi

x

x

 

10

Pas oficerski koloru białego

x

x

występujący w składzie plutonu (kolumny) – pas marynarski koloru białego

11

Getry skórzane koloru białego

x

x

 

12

Sznur galowy oficerski marynarki wojennej

x

x

 

 

Uwagi:

W okresie przejściowym w zależności od temperatury można występować bez płaszcza sukiennego – decyduje dowódca uroczystości.

ZESTAW NR 7

Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych
dla żołnierzy zawodowych w czasie uroczystości

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubiorów

Uwagi

w
zimie

w
lecie

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

Czapka futrzana oficerska wojsk lądowych

x

 

2

Czapka rogatywka KRWP

x

x

 

3

Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych (ze spodniami do butów) KRWP wz. 92

x

x

x

ze spodniami do butów – prowadzący, poczty, niewchodzący w skład plutonu (kolumny)

4

Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych KRWP

x

x

 

5

Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego

x

x

 

6

Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego

x

 

7

Szalik zimowy oficerski koloru khaki

x

x

 

8

Koszula oficerska koloru białego

x

x

x

lub khaki – decyduje dowódca uroczystości

9

Krawat koloru khaki

x

x

x

 

10

Buty oficerskie KRWP

x

x

x

żołnierze wchodzący w skład plutonu (kolumny) – trzewiki z gwoździami ochronnymi

11

Pas oficerski koloru czarnego

x

x

x

 

12

Sznur galowy oficerski

x

x

x

 

13

Koalicyjka koloru czarnego

x

x

x

z wyjątkiem żołnierzy wchodzących w skład plutonu (kolumny)

 

Uwagi:

1. W czasie niskich temperatur można nosić zamiast rękawiczek zimowych oficerskich koloru czarnego rękawiczki zimowe koloru czarnego KRWP (na polecenie dowódcy uroczystości).

2. W okresie przejściowym w zależności od temperatury można występować bez płaszcza sukiennego – decyduje dowódca uroczystości.

ZESTAW NR 7a

kompanii reprezentacyjnych (honorowych)
dla żołnierzy zawodowych występujących w czasie uroczystości
w umundurowaniu polowym

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubiorów

Uwagi

w
zimie

w
lecie

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

Czapka futrzana

x