| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 82, poz. 749), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 283, poz. 2829);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 138, poz. 1157);

3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 166, poz. 1389);

4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 maja 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 89, poz. 620);

5) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 144, poz. 1006);

6) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 150, poz. 1061);

7) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 września 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 171, poz. 1060);

8) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 181, poz. 1417);

9) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 257, poz. 1731);

10) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. poz. 171).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 283, poz. 2829), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 138, poz. 1157), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 166, poz. 1389), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 maja 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 89, poz. 620), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 r.”;

5) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 144, poz. 1006), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 150, poz. 1061), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.”;

7) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 171, poz. 1060), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.”;

8) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 181, poz. 1417), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.”;

9) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 257, poz. 1731), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.”;

10) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. poz. 171), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2012 r.”.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 21 lutego 2013 r. (poz. 479)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 43, poz. 405 oraz z 2003 r. Nr 134, poz. 1253 i Nr 184, poz. 1801).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 15 kwietnia 2004 r.3)

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH, W KTÓRYCH MOŻE BYĆ DOKONYWANY EKSPORT, IMPORT LUB TRANZYT TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM

Lp.

Izba

Urząd

Oddział

Kod identyfikacyjny oddziału

1

2

3

I

IZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

1

Urząd Celny w Białej Podlaskiej

 

a

Oddział Celny w Białej Podlaskiej

301010

b

Oddział Celny w Małaszewiczach

301020

c

Oddział Celny w Koroszczynie

301040

2

Urząd Celny w Lublinie

 

a

Oddział Celny w Lublinie

302010

b

Oddział Celny w Puławach

302020

c4)

Oddział Celny w Chełmie

302040

d4)

Oddział Celny w Dorohusku

302050

e4)

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

3

Urząd Celny w Zamościu

 

a

Oddział Celny w Zamościu

303010

b

Oddział Celny w Hrebennem

303020

c

Oddział Celny w Hrubieszowie

303030

d5)

(uchylona)

 

e5)

(uchylona)

 

f5)

(uchylona)

 

II

IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU

 

1

Urząd Celny w Białymstoku

 

a

Oddział Celny w Białymstoku

311010

b

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

311020

c

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

311030

d6)

(uchylona)

 

e

Oddział Celny w Siemianówce

311050

f

Oddział Celny w Bobrownikach

311070

 

1

2

3

2

Urząd Celny w Łomży

 

a

Oddział Celny w Łomży

312010

3

Urząd Celny w Suwałkach

 

a

Oddział Celny w Suwałkach

313010

III

IZBA CELNA W GDYNI

 

1

Urząd Celny w Gdyni

 

a

Oddział Celny „Basen V” w Gdyni

321010

b7)

(uchylona)

 

c

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

321030

d8)

(uchylona)

 

e

Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni

321050

f

Oddział Celny „Nabrzeże Bułgarskie” w Gdyni

321070

2

Urząd Celny w Gdańsku

 

a

Oddział Celny „Opłotki” w Gdańsku

322010

b

Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku

322020

c

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku

322030

d9)

(uchylona)

 

e

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo

322050

f10)

Oddział Celny w Tczewie

322060

g

Oddział Celny w Kwidzynie

322070

h11)

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku

322080

i11)

Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim

322090

3

Urząd Celny w Słupsku

 

a

Oddział Celny w Słupsku

323010

IV

IZBA CELNA W KATOWICACH

 

1

Urząd Celny w Katowicach

 

a12)

Oddział Celny w Chorzowie

331010

b

Oddział Celny w Tychach

331020

c13)

Oddział Celny w Sławkowie

331030

d

Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331040

 

1

2

3

214)

Urząd Celny w Rybniku

 

a14)

Oddział Celny w Gliwicach

332010

b15)

(uchylona)

 

c16)

Oddział Celny w Raciborzu

332030

d17)

Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu

332040

3

Urząd Celny w Częstochowie

 

a

Oddział Celny w Częstochowie

333010

4

Urząd Celny w Bielsku-Białej

 

a

Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach

335010

b

Oddział Celny w Cieszynie

335030

V

IZBA CELNA W KIELCACH

 

1

Urząd Celny w Kielcach

 

a

Oddział Celny w Kielcach

341010

b

Oddział Celny w Starachowicach

341020

VI

IZBA CELNA W KRAKOWIE

 

1

Urząd Celny w Krakowie

 

a

Oddział Celny I w Krakowie

351010

b

Oddział Celny II w Krakowie

351020

c

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice

351030

2

Urząd Celny w Nowym Targu

 

a18)

Oddział Celny w Chyżnem

352010

b

Oddział Celny w Andrychowie

352020

3

Urząd Celny w Nowym Sączu

 

a

Oddział Celny w Nowym Sączu

353010

b

Oddział Celny w Tarnowie

353030

VII

IZBA CELNA W ŁODZI

 

1

Urząd Celny I w Łodzi

 

a

Oddział Celny I w Łodzi

361010

b

Oddział Celny w Sieradzu

361030

2

Urząd Celny II w Łodzi

 

a

Oddział Celny II w Łodzi

362010

b

Oddział Celny w Kutnie

362030

3

Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim

 

a

Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim

363010

 

1

2

3

VIII

IZBA CELNA W OLSZTYNIE

 

119)

Urząd Celny w Olsztynie

 

a

Oddział Celny w Olsztynie

371010

b

Oddział Celny w Korszach

371020

c

Oddział Celny w Bezledach

371030

d

Oddział Celny w Ełku

371050

2

Urząd Celny w Elblągu

 

a

Oddział Celny w Elblągu

372010

b

Oddział Celny w Braniewie

372020

c

Oddział Celny w Iławie

372040

d20)

Oddział Celny w Grzechotkach

372050

IX

IZBA CELNA W OPOLU

 

1

Urząd Celny w Opolu

 

a

Oddział Celny w Opolu

381010

b

Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu

381030

c

Oddział Celny w Nysie

381040

X

IZBA CELNA W POZNANIU

 

1

Urząd Celny w Poznaniu

 

a

Oddział Celny w Poznaniu

391010

b

Oddział Celny „MTP” w Poznaniu

391020

c

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica

391030

d21)

Oddział Celny w Gądkach

391040

2

Urząd Celny w Pile

 

a

Oddział Celny w Pile

392010

3

Urząd Celny w Lesznie

 

a

Oddział Celny w Lesznie

393010

b

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

393020

4

Urząd Celny w Kaliszu

 

a

Oddział Celny w Kaliszu

394010

b22)

Oddział Celny w Koninie

394020

XI

IZBA CELNA W PRZEMYŚLU

 

1

Urząd Celny w Przemyślu

 

a

Oddział Celny w Przemyślu

401010

b

Oddział Celny w Medyce

401030

c

Oddział Celny Medyka-Żurawica

401040

d

Oddział Celny w Korczowej

401060

e

Oddział Celny w Werchracie

401070

 

1

2

3

2

Urząd Celny w Rzeszowie

 

a

Oddział Celny w Rzeszowie

402010

b

Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

402020

c

Oddział Celny w Stalowej Woli

402050

d

Oddział Celny w Mielcu

402060

3

Urząd Celny w Krośnie

 

a

Oddział Celny w Krośnie

404010

XII

IZBA CELNA W RZEPINIE

 

1

Urząd Celny w Zielonej Górze

 

a

Oddział Celny w Zielonej Górze

411010

b

Oddział Celny w Olszynie

411020

2

Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim

 

a

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412010

b

Oddział Celny w Świecku

412020

XIII

IZBA CELNA W SZCZECINIE

 

1

Urząd Celny w Szczecinie

 

a

Oddział Celny w Szczecinie

421010

b

Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie

421030

c

Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

421050

d

Oddział Celny w Stargardzie Szczecińskim

421060

e

Oddział Celny w Świnoujściu

421080

f

Oddział Celny w Lubieszynie

421090

2

Urząd Celny w Koszalinie

 

a

Oddział Celny w Koszalinie

422010

b

Oddział Celny w Kołobrzegu

422020

c

Oddział Celny w Szczecinku

422030

XIV

IZBA CELNA W TORUNIU

 

1

Urząd Celny w Bydgoszczy

 

a

Oddział Celny II w Bydgoszczy

431020

2

Urząd Celny w Toruniu

 

a

Oddział Celny w Toruniu

432010

b

Oddział Celny we Włocławku

432030

c

Oddział Celny w Grudziądzu

432040

XV

IZBA CELNA W WARSZAWIE

 

1

Urząd Celny I w Warszawie

 

a

Oddział Celny IV w Warszawie

441040

2

Urząd Celny II w Warszawie

 

a

Oddział Celny VI w Warszawie

442020

 

1

2

3

3

Urząd Celny III „Port Lotniczy” w Warszawie

 

a

Oddział Celny Osobowy w Warszawie

443010

b

Oddział Celny Towarowy I w Warszawie

443020

c

Oddział Celny Towarowy II w Warszawie

443030

d

Oddział Celny Towarowy III w Warszawie

443040

4

Urząd Celny w Radomiu

 

a

Oddział Celny w Radomiu

444010

5

Urząd Celny w Pruszkowie

 

a

Oddział Celny I w Pruszkowie

445010

b

Oddział Celny w Błoniu

445030

5a23)

Urząd Celny w Siedlcach

 

a

Oddział Celny w Siedlcach

446010

b

Oddział Celny w Garwolinie

446020

6

Urząd Celny w Ciechanowie

 

a

Oddział Celny w Ciechanowie

447010

XVI

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU

 

1

Urząd Celny we Wrocławiu

 

a

Oddział Celny I we Wrocławiu

451010

b24)

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451030

c25)

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451040

2

Urząd Celny w Legnicy

 

a

Oddział Celny w Legnicy

452010

b

Oddział Celny w Polkowicach

452020

c

Oddział Celny w Żarskiej Wsi

452030

3

Urząd Celny w Wałbrzychu

 

a

Oddział Celny w Wałbrzychu

454010

b26)

(uchylona)

 

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 707) przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa pozostają w mocy do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw, nie dłużej jednak niż do dnia 8 lipca 2013 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 144, poz. 1006), które weszło w życie z dniem 24 sierpnia 2007 r.

4) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 257, poz. 1731), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

5) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. poz. 171), które weszło w życie z dniem 15 lutego 2012 r.

7) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

8) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 150, poz. 1061), które weszło w życie z dniem 1 września 2007 r.

9) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 181, poz. 1417), które weszło w życie z dniem 31 października 2009 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

11) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 171, poz. 1060), które weszło w życie z dniem 1 października 2008 r.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

15) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

16) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

17) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

20) Dodana przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

21) Dodana przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

22) Dodana przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

23) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

25) Dodana przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

26) Przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »