| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej „Funduszem”, o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obejmuje:

1) identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego dla miejsca udzielenia świadczenia;

2) strony transakcji dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych:

a) dane świadczeniodawcy – identyfikator świadczeniodawcy nadany przez Fundusz oraz NIP,

b) dane dotyczące dostawcy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych – nazwę, NIP, adres siedziby lub adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

3) dane dotyczące faktury:

a) numer faktury,

b) datę wystawienia faktury,

c) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem od towarów i usług;

4) dane dotyczące nabytego leku:

a) numer pozycji na fakturze,

b) nazwę handlową leku,

c) nazwę (firmę) producenta leku,

d) kod EAN/GTIN,

e) numer serii i datę ważności leku,

f) postać farmaceutyczną leku,

g) dawkę leku,

h) liczbę opakowań,

i) wielkość opakowania,

j) cenę opakowania wraz z należnym podatkiem od towarów i usług,

k) cenę opakowania wraz z należnym podatkiem od towarów i usług po rabacie lub upuście, jeżeli został udzielony;

5) dane dotyczące nabytego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego:

a) numer pozycji na fakturze,

b) nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego,

c) nazwę (firmę) producenta środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wytwórcy wyrobu medycznego,

d) numer serii i datę ważności środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego,

e) liczbę sztuk środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego w opakowaniu,

f) liczbę opakowań,

g) cenę opakowania wraz z należnym podatkiem od towarów i usług,

h) cenę opakowania wraz z należnym podatkiem od towarów i usług po rabacie lub upuście, jeżeli został udzielony.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »