reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
 MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. Nr 63, poz. 396 oraz z 2010 r. Nr 244, poz. 1633) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1544.

Załącznik 1. [KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. (poz. 1043)

Załącznik nr 1

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

Lp.

Międzynarodowa nazwa substancji czynnej

Postać

Droga podania

Dawka

Docelowe gatunki zwierząt

1

2

3

4

5

6

1

Imidaclopridum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

100 mg/ml

pies, kot

2

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

na skórę

(100 mg + 500 mg)/ml

pies

3

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

na skórę

(250 mg + 1250 mg)/2,5 ml

pies

4

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

na skórę

(40 mg + 200 mg)/0,4 ml

pies

5

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

na skórę

(400 mg + 2000 mg)/4 ml

pies

6

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg/pipetę

pies

7

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg/pipetę

pies

8

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg/pipetę

pies

9

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg/pipetę

kot

10

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg/pipetę

pies

11

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

3200 mg + 24 mg

pies

12

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

800 mg + 6 mg/2 ml

pies

13

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

1600 mg + 12 mg

pies

14

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

134 mg/ml

pies

15

Fipronilum

roztwór do natryskiwania na skórę

na skórę

2,5 mg/ml

pies, kot

16

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

268 mg/ml

pies

17

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

402 mg/ml

pies

18

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

50 mg/ml

kot

19

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

67 mg/ml

pies

20

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

52,5 mg/0,7 ml

kot

 

1

2

3

4

5

6

21

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

300 mg/4 ml

pies

22

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

150 mg/2 ml

pies

23

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

75 mg/ml

pies

24

Fipronilum

roztwór na skórę

na skórę

0,5 g/100 ml

pies, kot

25

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

412,5 mg/5,5 ml

pies

26

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

100 mg/ml

kot

27

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

100 mg/ml

pies, kot

28

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg/1,34 ml

pies

29

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg/2,68 ml

pies

30

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg/4,02 ml

pies

31

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg/0,5 ml

kot

32

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg/0,67 ml

pies

33

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża

na skórę

(1,25 g + 0,56 g)/obrożę

pies, kot

34

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża

na skórę

(4,50 g + 2,03 g)/obrożę

pies

35

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakraplania (spot-on)

na skórę

(50 mg + 60 mg)/0,5 ml

kot, fretka

36

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakraplania (spot-on)

na skórę

(268 mg + 241,2 mg)/2,68 ml

pies

37

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakraplania (spot-on)

na skórę

(134 mg + 120,6 mg)/1,34 ml

pies

38

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakraplania (spot-on)

na skórę

(67 mg + 60,30 mg)/0,67 ml

pies

39

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakraplania (spot-on)

na skórę

(402 mg + 361,8 mg)/4,02 ml

pies

40

Fipronilum

aerozol natryskowy

przez nakrapianie

250 mg/100 ml

pies, kot

41

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

134 mg/pipetkę

pies

42

Fipronilum

aerozol na skórę, roztwór

na skórę

2,5 mg/ml

pies, kot

43

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

268 mg/pipetkę

pies

44

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

402 mg/pipetkę

pies

 

1

2

3

4

5

6

45

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

50 mg/pipetkę

kot

46

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

67 mg/pipetkę

pies

47

Permethrinum

proszek

na skórę

10 mg/g

pies, gołąb, kot

48

Propoxurum + Flumethrinum

obroża

zewnętrznie

(3,02 g + 0,68 g)/obrożę

pies

49

Propoxur + Flumethrin

obroża

zewnętrznie

(4,50 g + 1,013 g)/obrożę

pies

50

Propoxur + Flumethrin

obroża

zewnętrznie

(1,25 g + 0,28 g)/obrożę

pies

51

Amitrazum

obroża

zewnętrznie

2,475 g/obrożę

pies

52

Pyranteli embonas

pasta doustna

podanie doustne za pomocą dozownika lub po wymieszaniu z pokarmem

2,2 g/10 g

pies

 

Załącznik 2. [WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY]

Załącznik nr 2

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

1. Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania

2. Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania

3. Advantage 40 dla psów, roztwór do nakrapiania

4. Advantage 100 dla psów, roztwór do nakrapiania

5. Advantage 250 dla psów, roztwór do nakrapiania

6. Advantage 400 dla psów, roztwór do nakrapiania

7. Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml, roztwór do nakrapiania

8. Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania

9. Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania

10. Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania

11. Controline 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

12. Controline 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

13. Controline 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

14. Controline 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

15. Controline 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

16. Duowin Contact dla małego psa, 800 mg + 6 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

17. Duowin Contact dla średniego psa, 1600 mg + 12 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

18. Duowin Contact dla dużego psa, 3200 mg + 24 mg/8 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

19. Effipro 2,5 mg/ml, roztwór do natryskiwania na skórę dla psów i kotów

20. Effipro 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

21. Effipro 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

22. Effipro 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

23. Effipro 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

24. Effipro 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

25. Expronil 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

26. Expronil 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

27. Expronil 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

28. Expronil 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

29. Expronil 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

30. Fiprex KOT, 52,5 mg/0,7 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów

31. Fiprex M, 150 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

32. Fiprex S, 75 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla psów

33. Fiprex L, 300 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

34. Fiprex XL, 412,5 mg/5,5 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

35. Fiprex Spray 0,5 g/100 ml, roztwór na skórę dla psów i kotów

36. Fiprocat 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

37. Fiprodog 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

38. Fiprodog 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

39. Fiprodog 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

40. Fiprodog 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

41. Fiprospot 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

42. Fiprospot 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

43. Fiprospot 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

44. Fiprospot 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

45. Fiprospot 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

46. Flevox 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

47. Flevox 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

48. Flevox 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

49. Flevox 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

50. Flevox 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

51. Foresto 1,25 g + 0,56 g, obroża dla kotów

52. Foresto 1,25 g + 0,56 g, obroża dla kotów i psów o masie ciała nie większej niż 8 kg

53. Foresto 1,25 g + 0,56 g, obroża dla psów o masie ciała mniejszej lub równej 8 kg

54. Foresto 4,50 g + 2,03 g, obroża dla psów o masie ciała większej niż 8 kg

55. Frontline Combo Spot-On dla kotów

56. Frontline Combo Spot-On dla psów S

57. Frontline Combo Spot-On dla psów M

58. Frontline Combo Spot-On dla psów L

59. Frontline Combo Spot-On dla psów XL

60. Frontline Spot-On 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów

61. Frontline Spot-On S 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

62. Frontline Spot-On M 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

63. Frontline Spot-On L 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

64. Frontline Spot-On XL 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

65. Frontline Spray 250 mg/100 ml, aerozol natryskowy dla psów i kotów

66. Fypryst 2,5 mg/ml, aerozol na skórę dla psów i kotów

67. Fypryst 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

68. Fypryst 67 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

69. Fypryst 134 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

70. Fypryst 268 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

71. Fypryst 402 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

72. Insectin Proszek 10 mg/g, proszek do podania na skórę dla psów, kotów i gołębi

73. Kiltix dla małych psów, 1,25 g + 0,28 g, propoksur + flumetryna/obroża

74. Kiltix dla średnich psów, 3,02 g + 0,68 g, propoksur + flumetryna/obroża

75. Kiltix dla dużych psów, 4,5 g + 1,013 g, propoksur + flumetryna/obroża

76. Preventex 9%, obroża dla psów

77. Pyrantel pasta dla psów, 2,2 g/100 g, pasta doustna dla psów

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama