reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tematykę i formę prowadzenia szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa;

2) jednostki właściwe do prowadzenia szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa;

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

§ 2.
Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, zwane dalej „szkoleniem”, obejmuje zagadnienia dotyczące:

1) ochrony danych osobowych;

2) ochrony informacji niejawnych;

3) przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa;

4) przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

§ 3.
Tematykę szkolenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
1. Szkolenie trwa łącznie co najmniej 50 godzin zajęć edukacyjnych, z czego minimalny czas trwania szkolenia z zagadnień, o których mowa w § 2:

1) pkt 1 i 2 – wynosi 15 godzin łącznie;

2) pkt 3 – wynosi 15 godzin;

3) pkt 4 – wynosi 20 godzin.

2. Szkolenie przeprowadza się w formie stacjonarnej.

§ 5.
Jednostkami właściwymi do prowadzenia szkolenia są:

1) podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3));

2) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) usługodawcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.4)).

§ 6.
Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 6, poz. 17 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2013 r. poz. 829.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265 i 1317.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368.

Załącznik 1. [TEMATYKA SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 16 grudnia 2013 r. (poz. 1638)

Załącznik nr 1

TEMATYKA SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA

Temat I: Ochrona danych osobowych

1. Pojęcie danych osobowych.

2. Organy ochrony danych osobowych.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych.

4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.

5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych

1. Pojęcie informacji niejawnych.

2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

3. Klasyfikacja informacji niejawnych.

4. Zasady ochrony informacji niejawnych.

5. Dostęp do informacji niejawnych.

6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.

7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

1. Ustawowe uprawnienia detektywa.

2. Obowiązki detektywa.

3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

Temat IV: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.

3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.

4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.

5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.

6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.

7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.

8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.

Załącznik 2. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE LICENCJI DETEKTYWA]

Załącznik nr 2

WZÓR ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE LICENCJI DETEKTYWA

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama