reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzaju Citrus L. pochodzących z Republiki Południowej Afryki2)

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wymagania specjalne, jakie powinny spełniać owoce roślin rodzaju Citrus L. pochodzące z Republiki Południowej Afryki, wyprodukowane w sezonie uprawowym 2012/2013, zwane dalej „owocami cytrusowymi”, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze wskazaniem wymagań, które powinny być zawarte w świadectwie fitosanitarnym;

2) odstępstwa od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272, z późn. zm.3)) w załączniku nr 4 część A dział I pkt 16.4.

§ 2.
Owoce cytrusowe mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 4 część A dział I pkt 16.1–16.3 i pkt 16.5 oraz zostały zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne potwierdzające, że:

1) pochodzą z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od Guignardia citricarpa Kiely (wszystkich szczepów szkodliwych dla roślin rodzaju Citrus L.), przy czym nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym lub

2) pochodzą z okręgów: Barkly West, Gordonia, Hay, Herbert, Hopetown, Kenhardt, Kimberley, Namakwaland albo Prieska prowincji Northern Cape, okręgów Boshof, Fauresmith, Jacobsdal, Koffiefontein albo Philippolis prowincji Free State, albo Christiana albo Taung prowincji North-West, przy czym nazwę tego okręgu umieszcza się w rubryce „deklaracja dodatkowa” świadectwa fitosanitarnego, a ponadto:

a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na polu, na którym te owoce były produkowane, i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Guignardia citricarpa Kiely (wszystkich szczepów szkodliwych dla roślin rodzaju Citrus L.) oraz żaden z owoców zebranych na tym polu nie wykazał podczas urzędowej kontroli objawów występowania tego organizmu lub

b) owoce te pochodzą z pola, na którym przeprowadzono zabiegi zwalczające Guignardia citricarpa Kiely (szczepy szkodliwe dla roślin rodzaju Citrus L.), oraz żaden z owoców zebranych na polu, na którym były produkowane, nie wykazał podczas urzędowej kontroli objawów występowania tego organizmu.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji wykonawczej Komisji 2013/754/UE z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) w odniesieniu do Republiki Południowej Afryki (Dz. Urz. UE L 334 z 13.12.2013, str. 44).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1443, z 2009 r. Nr 54, poz. 445, Nr 134, poz. 1106 i Nr 214, poz. 1660 oraz z 2014 r. poz. 571.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama