reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie]

1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

§ 2. [Zadania Pełnomocnika]

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) inicjowanie, koordynowanie oraz monitorowanie, we współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych, działań organów administracji rządowej służących wspieraniu procesu reform na Ukrainie;

2) proponowanie rozwiązań mających na celu wzmacnianie efektywności i stabilności finansów publicznych Ukrainy i rozwijanie modelu gospodarki rynkowej na Ukrainie;

3) przekazywanie wniosków i opinii krajowym instytucjom i podmiotom zaangażowanym w działania, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) informowanie członków Rady Ministrów o bieżących działaniach służących wspieraniu procesu reform na Ukrainie oraz sygnalizowanie ewentualnych problemów, zagrożeń i kwestii wymagających w tym zakresie działań lub decyzji Rady Ministrów;

5) utrzymywanie kontaktów, wymiana informacji i doświadczeń z instytucjami i organami Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz państwami trzecimi w zakresie realizacji zadań, o których mowa w pkt 2;

6) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych projektów dokumentów rządowych w zakresie realizacji zadań służących wspieraniu procesu reform na Ukrainie;

7) współpraca z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym jednostkami samorządu terytorialnego, podejmującymi działania służące wsparciu procesu reform na Ukrainie.

§ 3. [Wystąpienie o powołanie zespołów eksperckich i doradczych]

Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może występować do Ministra Finansów o powołanie zespołów eksperckich i doradczych oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz.

§ 4. [Organy obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi]

Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 5. [Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika]

1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów sprawozdania ze swojej działalności za okresy nie dłuższe niż półroczne, w terminie dwóch miesięcy od zakończenia okresu objętego sprawozdaniem.

2. Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związane z realizacją powierzonych mu zadań.

§ 6. [Obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa]

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnikowi zapewnia Ministerstwo Finansów.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama