| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Granice i obszar składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy]

Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto (Dz. U. Nr 86, poz. 954, z późn. zm.2)).

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 734, z 2008 r. Nr 78, poz. 467 i Nr 207, poz. 1299, z 2009 r. Nr 106, poz. 885 oraz z 2012 r. poz. 304.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 6 lipca 2015 r. (poz. 1024)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

Skład wolnocłowy jest zlokalizowany na poziomie I piętra Terminalu Pasażerskiego T1 oraz na poziomie piwnicy i I piętra Terminalu Pasażerskiego T2 Portu Lotniczego Gdańsk. Stanowi on strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w poniższym opisie granicy wolnego obszaru celnego.

Z uwagi na usytuowanie wewnątrz budynku, odgraniczenie składu wolnocłowego stanowią trwałe elementy budowlane.

Opis przebiegu granic składu wolnocłowego jest przedstawiony na mapie w skali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnocłowego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego składem wolnocłowym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnocłowy oraz w Ministerstwie Finansów.

Granicę obszaru składu wolnocłowego na pierwszym piętrze Terminalu Pasażerskiego T1 stanowią następujące odcinki ścian:

1) ściana o długości 3,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad podjazdem Terminalu (punkty A–B);

2) ściana o długości 20,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad podjazdem Terminalu (punkty B–C);

3) ściana o długości 3,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad podjazdem Terminalu (punkty C–D);

4) ściana o długości 23 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad podjazdem Terminalu (punkty D–E);

5) ściana o długości 6 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad hallem wejściowym Terminalu (punkty E–F);

6) ściana o długości 13,8 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad hallem wejściowym Terminalu (punkty F–G);

7) ściana o długości 5,3 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad hallem wejściowym Terminalu (punkty G–H);

8) ściana o długości 8,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad hallem wejściowym Terminalu (punkty H–I);

9) ściana o długości 5,2 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad hallem wejściowym Terminalu (punkty I–J);

10) ściana o długości 13,8 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad hallem wejściowym Terminalu (punkty J–K);

11) ściana o długości 4,8 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad hallem wejściowym Terminalu (punkty K–L);

12) ściana o długości 15,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad hallem wejściowym Terminalu (punkty L–Ł);

13) ściana o długości 3,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad hallem wejściowym Terminalu (punkty Ł–M);

14) ściana o długości 20,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad podjazdem Terminalu (punkty M–N);

15) ściana o długości 3,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad podjazdem Terminalu (punkty N–O);

16) ściana o długości 7,2 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad podjazdem Terminalu (punkty O–P);

17) ściana o długości 6,2 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu instalacyjnego (punkty P–R);

18) ściana o długości 3,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu instalacyjnego (punkty R–S);

19) ściana o długości 11,3 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad podjazdem Terminalu (punkty S–T);

20) ściana o długości 6,2 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad podjazdem Terminalu (punkty T–U);

21) ściana o długości 7,7 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty U–W);

22) ściana o długości 6,3 m oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty W–X);

23) ściana o długości 7,7 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty X–Y);

24) ściana o długości 6,2 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad wejściem do Terminalu (punkty Y–Z);

25) ściana o długości 28,9 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad wejściem do bagażowni (punkty Z–AA);

26) ściana o długości 5 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad wejściem do klatki schodowej (punkty AA–AB);

27) ściana o długości 7,4 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty AB–AC);

28) ściana o długości 7,4 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty AC–AD);

29) ściana o długości 65 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad podjazdem od strony płyty postojowej dla samolotów (punkty AD–AE);

30) ściana o długości 7,4 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty AE–AF);

31) ściana o długości 7,4 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty AF–AG);

32) ściana o długości 5 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad wejściem do klatki schodowej (punkty AG–AH);

33) ściana o długości 28,9 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad wjazdem do bagażowni i wejściem do klatki schodowej (punkty AH–AI);

34) ściana o długości 6,2 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad wejściem do klatki schodowej (punkty AI–AJ);

35) ściana o długości 7,7 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty AJ–AK);

36) ściana o długości 6,4 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty AK–AL);

37) ściana o długości 7,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty AL–AŁ);

38) ściana o długości 6,2 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad wyjściem ze strefy VIP (punkty AŁ–AM);

39) ściana o długości 6,3 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad wyjściem ze strefy VIP (punkty AM–AN);

40) ściana o długości 3,8 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu instalacyjnego (punkty AN–AO);

41) ściana o długości 6,2 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu instalacyjnego (punkty AO–AP);

42) ściana o długości 3,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad wejściem do strefy VIP (punkty AP–AR);

43) ściana o długości 6,2 m oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty AS–AT);

44) ściana o długości 3,3 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty AT–AU);

45) ściana o długości 6,2 m oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty AU–AW);

46) ściana o długości 3,3 m oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty AW–AS);

47) ściana o długości 2 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu windowego (punkty AX–AY);

48) ściana o długości 1,8 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu windowego (punkty AY–AZ);

49) ściana o długości 2 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu windowego (punkty AZ–BA);

50) ściana o długości 1,8 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu windowego (punkty BA–AX);

51) ściana o długości 1,8 m oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty BB–BC);

52) ściana o długości 1,8 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu windowego (punkty BC–BD);

53) ściana o długości 2,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu windowego (punkty BD–BE);

54) ściana o długości 1,8 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu windowego (punkty BE–BF);

55) ściana o długości 1,9 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty BF–BG);

56) ściana o długości 3,2 m oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty BG–BH);

57) ściana o długości 6,3 m oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty BH–BI);

58) ściana o długości 3,2 m oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty BI–BB).

Granicę obszaru składu wolnocłowego w piwnicy Terminalu Pasażerskiego T2 stanowią następujące odcinki ścian:

1) ściana o długości 15 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od korytarza (punkty A–B);

2) ściana o długości 7 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia technicznego (punkty B–C);

3) ściana o długości 4,4 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia technicznego (punkty C–D);

4) ściana o długości 30 m oddzielająca skład wolnocłowy od korytarza (punkty D–E);

5) ściana o długości 4,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od magazynu (punkty E–F);

6) ściana o długości 7,8 m oddzielająca skład wolnocłowy od magazynu (punkty F–G);

7) ściana o długości 7,5 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od korytarza (punkty G–H);

8) ściana o długości 7,4 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od korytarza (punkty H–A).

Granicę obszaru składu wolnocłowego na pierwszym piętrze Terminalu Pasażerskiego T2 stanowią następujące odcinki ścian:

1) ściana o długości 8,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od hali głównej Terminalu (punkty A–B–C);

2) ściana o długości 37,8 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad podjazdem Terminalu (punkty C–D);

3) ściana o długości 4,3 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad placem manewrowym (punkty D–E);

4) ściana o długości 16 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad placem manewrowym (punkty E–F);

5) ściana o długości 34 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad placem manewrowym i klatki schodowej (punkty F–G);

6) przestrzeń z otworem drzwiowym stanowiąca połączenie ze składem wolnocłowym w Terminalu T–1 (punkty G–H);

7) ściana o długości 34 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad placem manewrowym (punkty H–I);

8) ściana o długości 1,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad placem manewrowym (punkty I–J);

9) ściana o długości 4 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad placem manewrowym (punkty J–K);

10) ściana o długości 20,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad placem manewrowym (punkty K–L);

11) ściana o długości 3,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia Boarding i klatki schodowej (punkty L–M);

12) ściana o długości 18,7 m z dwoma otworami drzwiowymi oddzielająca skład wolnocłowy pomieszczenia Boarding i klatki schodowej (punkty M–N);

13) ściana o długości 3,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia Boarding i klatki schodowej (punkty N–O);

14) ściana o długości 22,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad płytą postojową dla samolotów (punkty O–P);

15) ściana o długości 3,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia Boarding i klatki schodowej (punkty P–R);

16) ściana o długości 18,7 m z dwoma otworami drzwiowymi oddzielająca skład wolnocłowy pomieszczenia Boarding i klatki schodowej (punkty R–S);

17) ściana o długości 3,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia Boarding i klatki schodowej (punkty S–T);

18) ściana o długości 22,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad płytą postojową dla samolotów (punkty T–U);

19) ściana o długości 3,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia Boarding i klatki schodowej (punkty U–W);

20) ściana o długości 18,7 m z dwoma otworami drzwiowymi oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia Boarding i klatki schodowej (punkty W–Y);

21) ściana o długości 3,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia Boarding i klatki schodowej (punkty Y–Z);

22) ściana o długości 22,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad płytą postojową dla samolotów (punkty Z–AA);

23) ściana o długości 3,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia Boarding i klatki schodowej (punkty AA–AB);

24) ściana o długości 18,7 m z dwoma otworami drzwiowymi oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia Boarding i klatki schodowej (punkty AB–AC);

25) ściana o długości 3,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia Boarding i klatki schodowej (punkty AC–AD);

26) ściana o długości 23 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad płytą postojową dla samolotów (punkty AD–AE);

27) ściana o długości 16,4 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczeń biurowych i korytarza (punkty AI–AG);

28) ściana o długości 27 m oddzielająca skład wolnocłowy od hali głównej Terminalu (punkty AG–AAA);

29) ściana o długości 8,4 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczeń biurowych i korytarza (punkty AAA–AAB);

30) ściana o długości 4 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia porządkowego i toalet (punkty AAB–AAC);

31) ściana o długości 15,1 m oddzielająca skład wolnocłowy od toalet (punkty AAC–AAD);

32) ściana o długości 4 m oddzielająca skład wolnocłowy od sali konferencyjnej (punkty AAD–AAE);

33) ściana o długości 17,6 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od sali konferencyjnej (punkty AAE–AAF);

34) ściana o długości 8 m oddzielająca skład wolnocłowy od sali konferencyjnej (punkty AAF–AAG);

35) ściana o długości 1,1 m oddzielająca skład wolnocłowy od hali głównej Terminalu (punkty AAG–AAH);

36) ściana o długości 37,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad podjazdem, parkingiem i rampą strefy VIP (punkty AAH–AAI);

37) ściana o długości 3,8 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad płytą postojową dla samolotów (punkty AAI–AAJ);

38) ściana o długości 3,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia Boarding i klatki schodowej (punkty AAJ– AAK);

39) ściana o długości 15,2 m z dwoma otworami drzwiowymi oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczeń Boarding i klatki schodowej (punkty AAK–AAL);

40) ściana o długości 3,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia Boarding (punkty AAL–AAŁ);

41) ściana o długości 22,3 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad płytą postojową dla samolotów (punkty AAŁ–AAM);

42) ściana o długości 3,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia Boarding i klatki schodowej (punkty AAM–AAN);

43) ściana o długości 18,9 m z dwoma otworami drzwiowymi oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczeń Boarding i klatki schodowej (punkty AAN–AAO);

44) ściana o długości 3,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia Boarding (punkty AAO–AAP);

45) ściana o długości 2,3 m oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad płytą postojową dla samolotów (punkty AAP–AE);

46) ściana o długości 2,2 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od korytarza (punkty AI–AJ);

47) ściana o długości 6 m oddzielająca skład wolnocłowy od korytarza (punkty AJ–AK);

48) ściana o długości 4,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia porządkowego (punkty AK–AL);

49) ściana o długości 1,8 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia porządkowego (punkty AL–AM);

50) ściana o długości 26 m oddzielająca skład wolnocłowy od korytarza i kaplicy (punkty AM–AN);

51) ściana o długości 8,6 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od kaplicy (punkty AN–AO);

52) ściana o długości 45 m oddzielająca skład wolnocłowy od hali głównej Terminalu (punkty AO–AP);

53) ściana o długości 7,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od hali głównej Terminalu (punkty AP–AR);

54) ściana o długości 52,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od hali głównej Terminalu (punkty AR–AS);

55) ściana o długości 13,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od hali głównej Terminalu (punkty AS–AT);

56) ściana o długości 19,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od hali głównej Terminalu (punkty AT–A);

57) ściana o długości 3 m oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty BA–BB);

58) ściana o długości 4,4 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu instalacyjnego (punkty BB–BC);

59) ściana o długości 2 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu instalacyjnego (punkty BC–BD);

60) ściana o długości 1 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu instalacyjnego (punkty BD–BE);

61) ściana o długości 3,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty BE–BF);

62) ściana o długości 6,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty BF–BG);

63) ściana o długości 5,5 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej i windy (punkty BG–BA);

64) ściana o długości 6 m z dwoma otworami drzwiowymi oddzielająca skład wolnocłowy od windy i klatki schodowej (punkty CA–CB);

65) ściana o długości 6,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty CB–CC);

66) ściana o długości 3,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty CC–CD);

67) ściana o długości 1 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu instalacyjnego (punkty CD–CE);

68) ściana o długości 2 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu instalacyjnego (punkty CE–CF);

69) ściana o długości 4,4 m oddzielająca skład wolnocłowy od szybu instalacyjnego (punkty CF–CG);

70) ściana o długości 3 m oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty CG–CA);

71) balustrada o długości 13 m oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty DA–DB);

72) przestrzeń o szerokości 7,5 m stanowiąca połączenie z poziomem „0” Terminalu (punkty DB–DC);

73) balustrada o długości 13 m oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty DC–DD);

74) balustrada o długości 7,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej (punkty DD–DA);

75) ściana o długości 2,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty EA–EB);

76) ściana wewnętrzna szklana, stała o długości 2,3 m oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty EB–EC);

77) ściana o długości 2,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty EC–ED);

78) ściana o długości 2,3 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty ED–EA);

79) ściana o długości 2,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty EE–EF);

80) ściana o długości 2,3 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty EF–EG);

81) ściana o długości 2,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty EG–EH);

82) ściana o długości 2,3 m oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty EH–EE);

83) ściana o długości 2,6 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty FA–FB);

84) ściana o długości 2,9 m oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty FB–FC);

85) ściana o długości 2,6 m oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty FC–FD);

86) ściana o długości 1,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia pomocniczego (punkty FD–FE);

87) ściana o długości 3,5 m oddzielająca skład wolnocłowy od schodów (punkty FE–FF);

88) ściana o długości 2,4 m oddzielająca skład wolnocłowy od schodów (punkty FF–FG);

89) ściana o długości 6,4 m oddzielająca skład wolnocłowy od schodów (punkty FG–FH);

90) przestrzeń o szerokości 2,2 m stanowiąca połączenie z poziomem „0” Terminalu (punkty FH–FI);

91) ściana o długości 1,6 m oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia pomocniczego (punkty FI–FA);

92) ściana o długości 2,3 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty GA–GB);

93) ściana o długości 2,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty GB–GC);

94) ściana o długości 2,3 m oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty GC–GD);

95) ściana o długości 2,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty GD–GA);

96) ściana o długości 2,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty HA–HB);

97) ściana o długości 2,3 m z otworem drzwiowym oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty HB–HC);

98) ściana o długości 2,7 m oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty HC–HD);

99) ściana o długości 2,3 m oddzielająca skład wolnocłowy od windy (punkty HD–HA).

Łączny obszar składu wolnocłowego wynosi 13 535 m2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »