| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 62, poz. 632), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 281, poz. 2787);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 155, poz. 1108);

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 120, poz. 773);

4) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 144, poz. 857);

5) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. poz. 806);

6) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. poz. 1473);

7) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. poz. 1561).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 281, poz. 2787), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 155, poz. 1108), które stanowią:

„§ 2. Morskie przejście graniczne Międzyzdroje będzie funkcjonowało do dnia określonego w decyzji Rady Unii Europejskiej o stosowaniu przez Rzeczpospolitą Polską art. 2 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 120, poz. 773), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 144, poz. 857), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. poz. 806), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

6) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. poz. 1473), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”;

7) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. poz. 1561), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 września 2015 r. (poz. 1534)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 18 czerwca 2001 r.

w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 930 i 1336) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące morskie i stałe lotnicze przejścia graniczne oraz rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia:

1) morskie przejścia graniczne:

a) Darłowo – ruch osobowy i towarowy,

b) Dziwnów – ruch osobowy morskimi statkami sportowymi i towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie,

c) Elbląg – ruch osobowy i towarowy,

d) Frombork – ruch osobowy i towarowy,

e) Gdańsk–Górki Zachodnie – ruch osobowy morskimi statkami sportowymi i towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie,

f)1) Gdańsk–Port – ruch osobowy i towarowy,

g) (uchylona),2)

h) Gdynia – ruch osobowy i towarowy,

i) Hel – ruch osobowy i towarowy,

j) Jastarnia – ruch osobowy morskimi statkami sportowymi i towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie,

k) Kołobrzeg – ruch osobowy i towarowy,

l) Łeba – ruch osobowy morskimi statkami sportowymi i towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie,

ł) Mrzeżyno – ruch towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie,

m)3) Nowe Warpno – ruch osobowy,

n)3) Szczecin – ruch osobowy i towarowy,

o)3) Świnoujście – ruch osobowy i towarowy,

p)3) Trzebież – ruch osobowy,

r) Ustka – ruch osobowy i towarowy,

s) Władysławowo – ruch osobowy i towarowy,

t)4) Międzyzdrojeruch osobowy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii oraz obywateli państw trzecich będących członkami rodzin obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się statkami wycieczkowymi odbywającymi rejsy do/z portów usytuowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zarejestrowanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii;

2) stałe lotnicze przejścia graniczne:

a) Gdańsk–Rębiechowo – ruch osobowy i towarowy,

b) Katowice–Pyrzowice – ruch osobowy i towarowy,

c) Kraków–Balice – ruch osobowy i towarowy,

d) Poznań–Ławica – ruch osobowy i towarowy,

e) Rzeszów–Jasionka – ruch osobowy i towarowy,

f) Szczecin–Goleniów – ruch osobowy i towarowy,

g) Warszawa–Okęcie – ruch osobowy i towarowy,

h) Wrocław–Strachowice – ruch osobowy i towarowy,

i)5) Bydgoszcz – ruch osobowy i towarowy,

j) (uchylona),6)

k)5) Łódź–Lublinek – ruch osobowy i towarowy,

l) (uchylona),7)

m)8) Warszawa/Modlin – ruch osobowy i towarowy,

n)9) Świdnik k/Lublina – ruch osobowy i towarowy.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych (Dz. U. Nr 131, poz. 659, z 1995 r. Nr 114, poz. 548 oraz z 1996 r. Nr 123, poz. 579).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia10).


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 120, poz. 773), które weszło w życie z dniem 23 lipca 2008 r.

2) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 144, poz. 857), które weszło w życie z dniem 28 lipca 2011 r.

4) Dodana przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 155, poz. 1108), które weszło w życie z dniem 15 września 2006 r.; morskie przejście graniczne Międzyzdroje funkcjonowało, zgodnie z § 2 tego rozporządzenia, do dnia określonego w decyzji Rady nr 2007/801/WE z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej (Dz. Urz. UE L 323 z 08.12.2007, str. 34), tj. 21 grudnia 2007 r.

5) Dodana przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 281, poz. 2787), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

6) Dodana przez § 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; uchylona przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. poz. 1473), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

7) Dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1; uchylona przez § 1 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 6.

8) Dodana przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. poz. 806), które weszło w życie z dniem 13 lipca 2012 r.

9) Dodana przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. poz. 1561), które weszło w życie z dniem 13 listopada 2014 r.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 czerwca 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »