| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 września 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy2)

Na podstawie art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy (Dz. U. poz. 147 oraz z 2015 r. poz. 237) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 25 przesyłek na każde 100 przesyłek, w transporcie których zostało użyte drewno opakowaniowe, wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, w których stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., w tym 15 przesyłek na każde 100 przesyłek przedmiotów (towarów) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w transporcie których zostało użyte drewno opakowaniowe;”;

2) uchyla się załącznik nr 1;

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/474/UE z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającej decyzję wykonawczą 2013/92/UE w sprawie nadzoru, kontroli zdrowia roślin i środków, które należy podejmować w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych faktycznie stosowanych w transporcie określonych towarów pochodzących z Chin (Dz. Urz. UE L 76 z 20.03.2015, str. 64).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2014 r. poz. 822, 907 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.

Załącznik 1. [PRZEDMIOTY (TOWARY) WPROWADZANE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, W TRANSPORCIE KTÓRYCH ZOSTAŁO UŻYTE DREWNO OPAKOWANIOWE, KTÓRE JEST PODDAWANE GRANICZNEJ KONTROLI FITOSANITARNEJ Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ NIE MNIEJSZĄ NIŻ 15 PRZESYŁEK NA KAŻDE 100 PRZESYŁEK]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 września 2015 r. (poz. 1577)

PRZEDMIOTY (TOWARY) WPROWADZANE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, W TRANSPORCIE KTÓRYCH ZOSTAŁO UŻYTE DREWNO OPAKOWANIOWE, KTÓRE JEST PODDAWANE GRANICZNEJ KONTROLI FITOSANITARNEJ Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ NIE MNIEJSZĄ NIŻ 15 PRZESYŁEK NA KAŻDE 100 PRZESYŁEK

Kod nomenklatury scalonej*)

Opis

2514 00 00

Łupek, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)

2515

Marmur, trawertyn, ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane, o pozornej gęstości 2,5 lub większej, oraz alabaster, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)

2516

Granit, porfir, bazalt, piaskowiec i pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)

6801 00 00

Kostki brukowe, płyty nawierzchniowe, krawężniki i płyty chodnikowe z kamienia naturalnego (z wyjątkiem łupków)

6802

Obrobione kamienie pomnikowe lub budowlane (z wyjątkiem łupków) i artykuły z nich, inne niż towary objęte pozycją 6801; kostki mozaikowe i tym podobne, z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami), nawet na podłożu; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek, z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami)

6803 00

Obrobione łupki i artykuły z łupków lub z łupków aglomerowanych

6908

Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, szkliwione; kostki mozaikowe i temu podobne, nawet na podłożu, ceramiczne, szkliwione

7210

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powleczone lub pokryte

 

*) Kod nomenklatury scalonej określony zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »