reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 6 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Verbinum – Wydawnictwu Księży Werbistów

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 10 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów–Verbinum (Dz. U. Nr 88, poz. 411), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów – Verbinum (Dz. U. poz. 1527).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów – Verbinum (Dz. U. poz. 1527), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Administracji i Cyfryzacji: A. Halicki


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 10 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Verbinum – Wydawnictwu Księży Werbistów]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 6 października 2015 r. (poz. 1684)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA-SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW
1)

z dnia 10 września 1993 r.

w sprawie nadania osobowości prawnej Verbinum – Wydawnictwu Księży Werbistów2)

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 oraz z 2014 r. poz. 498) w związku z art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z późn. zm.3))4) zarządza się, co następuje:

§ 1.5) Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Verbinum – Wydawnictwo Księży Werbistów z siedzibą w Górnej Grupie, erygowanej przez Prowincjała Zgromadzenia Słowa Bożego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia6).


1) Obecnie działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne kieruje Minister Administracji i Cyfryzacji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów – Verbinum (Dz. U. poz.1527), które weszło w życie z dniem 21 listopada 2014 r.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387 i Nr 73, poz. 433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198.

4) Ustawa utraciła moc z dniem 1 stycznia 1997 r. na podstawie art. 30 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497).

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 września 1993 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama