reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzory:

a) tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez organ Straży Granicznej,

b) tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,

c) formularza wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca;

2) liczbę fotografii dołączanych do wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca i wymogi dotyczące fotografii.

§ 2. [Wzór tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca i formularza wniosku]

1. Wzór tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez organ Straży Granicznej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór formularza wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. [Fotografia dołączana do wniosku]

1. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, dołącza się jedną fotografię cudzoziemca.

2. Fotografia dołączana do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, spełnia następujące wymogi:

1) jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;

2) ma wymiary 35 mm x 45 mm;

3) została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4) przedstawia wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry;

5) przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

3. Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2015 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. G. Karpiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004 oraz z 2015 r. poz. 1607.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (Dz. U. Nr 27, poz. 168 oraz z 2014 r. poz. 532), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1607).

Załącznik 1. [WZÓR TYMCZASOWEGO ZAŚWIADCZENIA TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA WYDAWANEGO PRZEZ ORGAN STRAŻY GRANICZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 listopada 2015 r. (poz. 1856)

Załącznik nr 1

WZÓR TYMCZASOWEGO ZAŚWIADCZENIA TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA WYDAWANEGO PRZEZ ORGAN STRAŻY GRANICZNEJ

Dokument w skali 1:11)

awers

infoRgrafika

rewers

infoRgrafika


1) Z tolerancją do 4 mm.

Załącznik 2. [WZÓR TYMCZASOWEGO ZAŚWIADCZENIA TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA WYDAWANEGO PRZEZ SZEFA URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW]

Załącznik nr 2

WZÓR TYMCZASOWEGO ZAŚWIADCZENIA TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA WYDAWANEGO PRZEZ SZEFA URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Dokument w skali 1:11)

awers

infoRgrafika

rewers

infoRgrafika


1) Z tolerancją do 4 mm.

Załącznik 3. [WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE LUB WYMIANĘ TYMCZASOWEGO ZAŚWIADCZENIA TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA]

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE LUB WYMIANĘ TYMCZASOWEGO ZAŚWIADCZENIA TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama