| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór sprawozdania z Kart Urządzeń lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej]

Określa się wzór sprawozdania z Kart Urządzeń lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej prowadzonych przez operatora urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

Załącznik 1. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z KART URZĄDZEŃ LUB KART SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PROWADZONYCH PRZEZ OPERATORA URZĄDZEŃ LUB SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 10 listopada 2015 r. (poz. 2054)

WZÓR – SPRAWOZDANIE Z KART URZĄDZEŃ LUB KART SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PROWADZONYCH PRZEZ OPERATORA URZĄDZEŃ LUB SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Nazwa operatora

 

2. Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

 

3.
Lp.

4. Rodzaj urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej

5. Rodzaj substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego w urządzeniu lub systemie ochrony przeciwpożarowej

6. Ilość substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego

7. Daty przeprowadzonych sprawdzeń urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej pod względem wycieków (kontrole szczelności) oraz wyniki tych sprawdzeń

6a. Ilość zawarta w urządzeniu lub systemie ochrony przeciwpożarowej [kg]1)

6b. Ilość odzyskana z urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej [kg]

6c. Ilość dodana do urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej [kg]

1.2)

 

 

 

 

 

 

 


1) Ilość podaje się w oparciu o definicje zawarte w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a–d ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881).

2) Należy dodać odpowiednią liczbę wierszy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »