reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat2)

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wymogi dotyczące wyposażenia technicznego]

1. Jednostka prowadząca szkolenia powinna dysponować wyposażeniem technicznym, na które składają się:

1) urządzenie do odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych;

2) zbiorniki ciśnieniowe, odrębne i właściwie oznakowane dla każdego rodzaju substancji kontrolowanej i fluorowanego gazu cieplarnianego;

3) urządzenie do sprawdzania szczelności systemów klimatyzacji wykorzystujących substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane.

2. Wyposażenie techniczne powinno być przystosowane do pracy w układach zamkniętych, uniemożliwiających przedostawanie się substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska.

§ 2. [Minimalne wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia]

Minimalne wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Wzór zaświadczenia o odbytym szkoleniu]

Wzór zaświadczenia o odbytym szkoleniu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Jednostkowe stawki opłat]

Jednostkowe stawki opłat wynoszą:

1) za rozpatrzenie zgłoszenia podmiotu o zamiarze pełnienia funkcji jednostki wydającej zaświadczenia o odbytym szkoleniu – 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111);

2) za dokonanie wpisu do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu – 5% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju: M. Morawiecki


1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji służy stosowaniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 25).

Załącznik 1. [MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WIEDZY TEORETYCZNEJ I DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNEGO OSÓB PROWADZĄCYCH SZKOLENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 grudnia 2015 r. (poz. 2137)

Załącznik nr 1

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WIEDZY TEORETYCZNEJ I DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNEGO OSÓB PROWADZĄCYCH SZKOLENIA

1. Działanie wykorzystywanych w pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane i substancje kontrolowane, wpływ na środowisko czynników chłodniczych będących fluorowanymi gazami cieplarnianymi i substancjami kontrolowanymi i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska.

1.1. Wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych.

1.2. Podstawowa wiedza na temat wykorzystania i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, wpływ emisji tych gazów i substancji na środowisko (znajomość współczynnika ocieplenia globalnego w kontekście zmian klimatu).

1.3. Podstawowa wiedza na temat sposobów kontroli szczelności systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych oraz znajomość obsługi i stosowania urządzeń do sprawdzania szczelności urządzeń lub instalacji wykorzystujących fluorowane gazy cieplarniane i substancje kontrolowane.

2. Przyjazne dla środowiska odzyskiwanie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych.

2.1. Znajomość powszechnie stosowanych procedur odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych.

2.2. Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy.

2.3. Podłączanie i odłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane i substancje kontrolowane.

2.4. Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego.

Załącznik 2. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ODBYTYM SZKOLENIU]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ODBYTYM SZKOLENIU

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama