reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 grudnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 1700, z 2010 r. poz. 1228 oraz z 2011 r. poz. 528) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów (Dz. U. poz. 382) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Procedury w toku]

Do przeprowadzania procedury oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa, wszczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Ocena zgodności w trybie III]

Ocena zgodności w trybie III przedmiotów zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Straży Granicznej, o których mowa w grupie 14 w tabeli 2 w lp. 2.15 i 2.16 w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jest dokonywana od dnia 1 stycznia 2018 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 1 sierpnia 2016 r., pod numerem 2016/400/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Załącznik 1. [WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZGODNOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 12 grudnia 2016 r. (poz. 2092)

WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZGODNOŚCI

Grupa 1: broń palna

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Tryb oceny zgodności

I

II

III

1

pistolety

 

 

X

 

Grupa 3: amunicja

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Tryb oceny zgodności

I

II

III

1

amunicja bojowa do broni palnej wymienionej w grupie 1

 

 

X

 

Grupa 6: pojazdy i samochody specjalne do zastosowań policyjnych*)

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Tryb oceny zgodności

I

II

III

1

armatki wodne

X

 

 

2

samochody osobowe terenowe skrycie opancerzone

 

 

X

3

samochody typu więźniarka

X

 

 

4

lekkie transportery opancerzone

 

 

X

5

samochody do przewozu ładunków wybuchowych

 

 

X

6

przyczepy do przewozu ładunków wybuchowych

 

 

X

*) Nie podlegają ocenie pojazdy i samochody standardowo wyposażane fabrycznie, w których nie dokonuje się modyfikacji ze względu na charakter zadań wykonywanych przez jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 

Grupa 12: sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Tryb oceny zgodności

I

II

III

1

SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO

 

 

 

1.1

maski przeciwgazowe filtracyjne

 

 

X

1.2

filtropochłaniacze do masek filtracyjnych

 

 

X

2

SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY SKÓRY

 

 

 

2.1

barierowa odzież ochronna

 

 

X

3

SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY BALISTYCZNEJ I PRZECIWUDERZENIOWEJ

 

 

 

3.1

kamizelki i kombinezony kulo- i odłamkoodporne

 

 

X

3.2

hełmy i kaski kulo- i odłamkoodporne

 

 

X

3.3

osłony ochronne (przeciwwybuchowe, kuloodporne, odłamkoodporne)

 

 

X

3.4

ochrony przeciwuderzeniowe (tarcze, kaski, kamizelki, rękawice, osłony nóg, przedramienia)

 

 

X

4

SPRZĘT PIROTECHNICZNY

 

 

 

4.1

kombinezony dla pirotechników

 

 

X

4.2

pojemniki przeciwodłamkowe i przeciwwybuchowe

 

 

X

 

Grupa 14: przedmioty zaopatrzenia mundurowego

1. przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Policji

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Tryb oceny zgodności

I

II

III

1.1

czapki zimowe służbowe

X

 

 

1.2

czapki letnie służbowe

X

 

 

1.3

kurtki służbowe zimowe z podpinką i ocieplaczem z polaru

X

 

 

1.4

kurtki służbowe letnie

X

 

 

1.5

spodnie służbowe letnie do półbutów

X

 

 

1.6

spodnie służbowe letnie do trzewików

X

 

 

1.7

spodnie służbowe zimowe

X

 

 

1.8

swetry służbowe

X

 

 

1.9

półgolfy

X

 

 

1.10

koszule służbowe

X

 

 

1.11

koszule służbowe letnie

X

 

 

1.12

koszulki polo z krótkim rękawem

X

 

 

1.13

koszulki z krótkim rękawem T-shirt

X

 

 

1.14

trzewiki służbowe

X

 

 

1.15

półbuty służbowe

X

 

 

1.16

pasy główne

X

 

 

1.17

mundury ćwiczebne

X

 

 

1.18

kurtki ćwiczebne z podpinką i kamizelką

X

 

 

1.19

czapki ćwiczebne

X

 

 

1.20

kombinezony z tkaniny trudnopalnej

X

 

 

1.21

laminaty na kurtki służbowe zimowe z podpinką i ocieplaczem z polaru, kurtki służbowe letnie, spodnie służbowe zimowe, spodnie służbowe letnie do trzewików, czapki letnie służbowe

 

 

X

1.22

tkaniny na koszule służbowe, koszule służbowe letnie

 

 

X

1.23

tkaniny na mundury ćwiczebne, kurtki ćwiczebne z podpinką i kamizelką, czapki ćwiczebne

 

 

X

1.24

tkaniny na kombinezony z tkaniny trudnopalnej

 

 

X

 

2. przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Straży Granicznej

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Tryb oceny zgodności

I

II

III

2.1

bluzy polowe

X

 

 

2.2

spodnie polowe

X

 

 

2.3

bluzy polowe letnie

X

 

 

2.4

spodnie polowe letnie

X

 

 

2.5

kurtki ubrania na złą pogodę

X

 

 

2.6

spodnie ubrania na złą pogodę

X

 

 

2.7

ubrania uniwersalne ocieplacze

X

 

 

2.8

trzewiki polowe

X

 

 

2.9

buty z membraną izolacyjną

X

 

 

2.10

kurtki służbowe

X

 

 

2.11

koszule służbowe z krótkimi rękawami

X

 

 

2.12

koszule służbowe z długimi rękawami

X

 

 

2.13

półbuty służbowe

X

 

 

2.14

trzewiki służbowe

X

 

 

2.15

tkaniny na bluzy polowe, spodnie polowe

 

 

X

2.16

laminaty na kurtki ubrania na złą pogodę, spodnie ubrania na złą pogodę, kurtki służbowe

 

 

X

 

3. przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Tryb oceny zgodności

I

II

III

3.1

bluzy polowe letnie funkcjonariusza

X

 

 

3.2

bluzy polowe zimowe funkcjonariusza

X

 

 

3.3

spodnie polowe letnie funkcjonariusza

X

 

 

3.4

spodnie polowe zimowe funkcjonariusza

X

 

 

3.5

kurtki ubrania ochronnego

X

 

 

3.6

ocieplacze pod kurtki ubrania ochronnego

X

 

 

3.7

spodnie ubrania ochronnego

X

 

 

3.8

ocieplacze pod spodnie ubrania ochronnego

X

 

 

3.9

koszulobluzy polowe

X

 

 

3.10

trzewiki letnie

X

 

 

3.11

trzewiki zimowe

X

 

 

3.12

bluzy kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych zimowe

X

 

 

3.13

bluzy kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych letnie

X

 

 

3.14

spodnie kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych zimowe

X

 

 

3.15

spodnie kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych letnie

X

 

 

3.16

kurtki ochronne

X

 

 

3.17

spodnie ochronne

X

 

 

3.18

ocieplacze kurtek ochronnych

X

 

 

3.19

ocieplacze spodni ochronnych

X

 

 

3.20

kombinezony z tkaniny trudnopalnej

X

 

 

3.21

kombinezony pirotechnika z tkaniny trudnopalnej

X

 

 

3.22

kurtki ochronne pirotechnika

X

 

 

3.23

podpinki pod kurtki ochronne pirotechnika

X

 

 

3.24

trzewiki pirotechnika na miękkiej podeszwie

X

 

 

3.25

kombinezony ćwiczebne 2-częściowe

X

 

 

3.26

buty specjalne na miękkiej podeszwie

X

 

 

3.27

buty specjalne zimowe

X

 

 

3.28

kurtki ochronne z membraną paraprzepuszczalną

X

 

 

3.29

tkaniny na bluzy polowe letnie, spodnie polowe letnie, bluzy polowe zimowe, spodnie polowe zimowe

 

 

X

3.30

laminaty na kurtki ubrania ochronnego, spodnie ubrania ochronnego, kurtki ochronne, spodnie ochronne, kurtki ochronne pirotechnika, kurtki ochronne z membraną paraprzepuszczalną

 

 

X

3.31

tkaniny na koszulobluzy polowe

 

 

X

3.32

tkaniny na bluzy kombinezonu w kolorach kamuflażowych letnie, spodnie kombinezonu w kolorach kamuflażowych letnie, bluzy kombinezonu w kolorach kamuflażowych zimowe, spodnie kombinezonu w kolorach kamuflażowych zimowe, kombinezony z tkaniny trudnopalnej, kombinezony pirotechnika z tkaniny trudnopalnej, kombinezony ćwiczebne

 

 

X

 

Grupa 17: inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 1700, z późn. zm.)

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Tryb oceny zgodności

I

II

III

1

przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

X

 

 

2

kartridże do przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

X

 

 

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama