REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2485

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217, 2361 i 2434) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 193 i 2397) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w dentobusie – załącznik nr 2a do rozporządzenia;”,

b) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie – załącznik nr 10a do rozporządzenia.”;

2) w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2a i 11, są udzielane w dentobusie w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).”;

3) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) po załączniku nr 10 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 10a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2328).

Załącznik 1. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA UDZIELANYCH W DENTOBUSIE ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 grudnia 2017 r. (poz. 2485)

Załącznik nr 1

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA UDZIELANYCH W DENTOBUSIE ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w dentobusie

Lp.

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Kod świadczenia

według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM

Warunki realizacji świadczeń

1

2

3

4

1

Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08)

23.0101

Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym

2

Badanie lekarskie kontrolne

23.0102

Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym.

W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż raz na kwartał.

3

Konsultacja specjalistyczna

23.0105

Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

4

Badanie żywotności zęba

23.02

Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.

5

Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych

23.0301

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

6

Znieczulenie miejscowe powierzchniowe

23.0401

Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

7

Znieczulenie miejscowe nasiękowe

23.0402

Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

8

Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne

23.0403

Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

9

Leczenie próchnicy powierzchniowej – za każdy ząb

23.1101

Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.

10

Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi

23.1105

 

11

Opatrunek leczniczy w zębie stałym

23.1106

 

12

Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni

23.1502

 

13

Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach

23.1503

 

14

Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach

23.1504

 

15

Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach

23.1505

 

16

Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem

23.1201

 

17

Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem

23.1202

 

18

Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi

23.1206

Świadczenie – za każdy kanał.

19

Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba

23.1209

Świadczenie – za każdy kanał.

20

Czasowe wypełnienie kanału

23.1306

Świadczenie – za każdy kanał.

21

Wypełnienie kanału

23.1307

Świadczenie – za każdy kanał.

22

Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem kanału ze zgorzelą miazgi

23.1311

Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

23

Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego

23.1601

Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.

24

Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku

23.1604

Świadczenie obejmuje każdą wizytę.

25

Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

23.1605

Świadczenie obejmuje każdą wizytę.

26

Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia

23.1607

Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.

27

Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą

23.1615

 

28

Usunięcie zęba jednokorzeniowego

23.1701

Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

29

Usunięcie zęba wielokorzeniowego

23.1702

Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

30

Chirurgiczne usunięcie zęba

23.17

Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

31

Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem

23.1809

 

32

Założenie opatrunku chirurgicznego

23.1815

 

33

Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem

23.2001

Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

34

Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk

23.2205

Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.

35

Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

23.2210

 

36

Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci

23.06

Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia.

37

Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb

23.1003

Świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych oraz bruzd zębów siódmych i jest udzielane raz do ukończenia 14. roku życia.

38

Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego

23.1006

Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż raz na kwartał – za każdą 1/4 łuku zębowego.

39

Impregnacja zębiny

23.1008

Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych – za każdy ząb.

40

Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego

23.1108

Świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba.

41

Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych

23.1507

Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba.

42

Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa

23.1508

Świadczenie dotyczy zębów stałych.

43

Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym

23.1107

 

44

Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem

23.1203

 

45

Amputacja przyżyciowa miazgi

23.1204

Świadczenie jest udzielane w udokumentowanych przypadkach.

46

Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem

23.1205

Świadczenie – za każdy kanał.

47

Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem

23.1208

Świadczenie – za każdy kanał.

48

Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego

23.1210

Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego.

49

Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów

23.1308

Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

50

Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów

23.1309

Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

51

Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi

23.1312

Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

52

Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów

23.1602

Świadczenie jest udzielane nie częściej niż raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.

53

Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów

23.0107

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

54

Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:

23.1314

Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

Wyposażeniem potrzebnym do przeprowadzenia świadczenia jest endometr, aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;

23.13141

2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;

23.13142

3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów,

23.13143

4) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA – inne.

23.13149

55

Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych

23.0302

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 oraz 23.13, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

 

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w dentobusie

1

Personel

1.1

1) lekarz dentysta lub

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub

3) lekarz dentysta ze specjalizacją w dziedzinie stomatologii dziecięcej

2

Miejsce udzielania świadczeń

2.1

Dentobus

3

Sprzęt i wyposażenie

3.1

Unit dentystyczny – w miejscu udzielania świadczeń

3.2

Lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń

3.3

Skaler – w miejscu udzielania świadczeń

3.4

Mieszalnik do amalgamatu i glasjonomerów – w miejscu udzielania świadczeń

3.5

Aparat RTG – w miejscu udzielania świadczeń

3.6

Zestaw przeciwwstrząsowy oraz zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej

4

Organizacja udzielania świadczeń

4.1

Świadczeniodawca udziela świadczeń gwarantowanych zgodnie z potrzebami zdrowotnymi świadczeniobiorców i z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w dentobusie.

W przypadku konieczności kontynuacji leczenia stomatologicznego poza dentobusem lekarz udzielający świadczenia przedstawia świadczeniobiorcy plan dalszego leczenia oraz informuje świadczeniobiorcę o możliwościach kontynuacji leczenia stomatologicznego w ramach świadczeń gwarantowanych najbliżej miejsca zamieszkania lub edukacji świadczeniobiorcy

4.2

Świadczeniodawca ustala i zgłasza plan i harmonogram realizacji świadczeń w ujęciu miesięcznym do Narodowego Funduszu Zdrowia przy uwzględnieniu potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców w danym województwie

5

Pozostałe wymagania

5.1

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia monitoruje i analizuje realizację świadczeń na podstawie zgłoszonego planu i harmonogramu realizacji świadczeń w poszczególnych oddziałach wojewódzkich względem potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców

 

Załącznik 2. [WYKAZ PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19. ROKU ŻYCIA UDZIELANYCH W DENTOBUSIE ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI]

Załącznik nr 2

WYKAZ PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19. ROKU ŻYCIA UDZIELANYCH W DENTOBUSIE ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie

Lp.

Termin badania

(wiek dziecka)

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Kod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM lub ICD-9-PL

Warunki realizacji świadczeń

1

6. miesiąc życia

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 6. miesiącu życia

23.1009

1. Wizyta kontrolna z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej.

2. Badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej.

2

9. miesiąc życia

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 9. miesiącu życia

23.1010

1. Ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej.

2. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

3

12. miesiąc życia

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 12. miesiącu życia

23.1011

1. Wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego.

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej).

3. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

4

2. rok życia

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 2. roku życia

23.1012

1. Wizyta adaptacyjna.

2. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych.

3. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej).

4. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:

1) liczby jednoimiennych górnych i dolnych siekaczy po prawej i lewej stronie łuku oraz przebiegu linii pośrodkowej;

2) sposobu zwierania się siekaczy;

3) toru oddychania;

4) sposobu układania dziecka do snu;

5) sposobu karmienia;

6) występowania nawyków w postaci ssania smoczków lub palców.

5. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o odpowiednich sposobach układania dziecka do snu, konieczności odzwyczajenia od nawyków.

6. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

5

4. rok życia

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 4. roku życia

23.1013

1. Wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).

3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:

1) liczby zębów oraz przebiegu linii pośrodkowej;

2) sposobu zwierania siekaczy;

3) toru oddychania;

4) występowania nawyków.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o wprowadzaniu pokarmów o stałej konsystencji, odzwyczajaniu od nawyków.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

6

5. rok życia

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 5. roku życia

23.1014

1. Wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).

3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:

1) liczby zębów;

2) sposobu zwierania się siekaczy oraz przebiegu linii pośrodkowej i linii za tylnymi powierzchniami drugich zębów trzonowych mlecznych;

3) występowania nawyków;

4) starcia powierzchni żujących mlecznych trzonowców;

5) sposobu kontaktu kłów.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

7

6. rok życia

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 6. roku życia

23.1015

1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz

z instruktażem higieny jamy ustnej).

3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:

1) typu wyrzynania zębów stałych (siekaczowy lub trzonowcowy);

2) sposobu zwierania się pierwszych stałych zębów trzonowych według zasad Angle'a;

3) występowania nawyków ustnych;

4) starcia powierzchni żujących zębów mlecznych.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.

W uzasadnianych przypadkach opiłowanie niestartych powierzchni mlecznych kłów prowadzących dolny łuk zębowy nadmiernie ku tyłowi.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

8

7. rok życia

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 7. roku życia

23.1016

1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

9

10. rok życia

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 10. roku życia

23.1017

1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i puw* dla zębów mlecznych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

10

12. rok życia

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 12. roku życia

23.1018

1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

11

13. rok życia

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 13. roku życia

23.1019

1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

12

16. rok życia

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 16. roku życia

23.1020

1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

13

19. rok życia

Profilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne

dla dziecka

w 19. roku życia

23.1021

1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych.

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW*.

3. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

 

Objaśnienia:

* Wskaźnik intensywności próchnicy puw/PUW – suma zębów z próchnicą usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy.

** Wskaźnik ortodontycznych potrzeb leczniczych (index of orthodontic treatment needs).

Tabela nr 2

Warunki realizacji profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie

1

Personel

1.1

1) lekarz dentysta lub

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub

3) lekarz dentysta ze specjalizacją w dziedzinie stomatologii dziecięcej

2

Miejsce udzielania świadczeń

2.1

Dentobus

3

Sprzęt i wyposażenie

3.1

Unit dentystyczny – w miejscu udzielania świadczeń

3.2

Lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń

3.3

Skaler – w miejscu udzielania świadczeń

3.4

Mieszalnik do amalgamatu i glasjonomerów – w miejscu udzielania świadczeń

3.5.

Aparat RTG – w miejscu udzielania świadczeń

3.6

Zestaw przeciwwstrząsowy oraz zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej

4

Organizacja udzielania świadczeń

4.1

Świadczeniodawca udziela świadczeń gwarantowanych zgodnie z potrzebami zdrowotnymi świadczeniobiorców i z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w dentobusie. W przypadku konieczności kontynuacji leczenia stomatologicznego poza dentobusem lekarz udzielający świadczenia przedstawia świadczeniobiorcy plan dalszego leczenia oraz informuje świadczeniobiorcę o możliwościach kontynuacji leczenia stomatologicznego w ramach świadczeń gwarantowanych najbliżej miejsca zamieszkania lub edukacji

4.2

Świadczeniodawca ustala i zgłasza plan i harmonogram realizacji świadczeń w ujęciu miesięcznym do Narodowego Funduszu Zdrowia przy uwzględnieniu potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców w danym województwie

5

Pozostałe wymagania

5.1

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia monitoruje i analizuje realizację świadczeń na podstawie zgłoszonego planu i harmonogramu realizacji świadczeń w poszczególnych oddziałach wojewódzkich względem potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
  • Data wejścia w życie: 2017-12-30
  • Data obowiązywania: 2017-12-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA