reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 138
RADY GUBERNATORÓW EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU

z dnia 30 września 2011 r.

Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu umożliwienia wykorzystania funduszy specjalnych w krajach odbiorcach i potencjalnych krajach odbiorcach

Przekład

RADA GUBERNATORÓW

Biorąc pod uwagę, że przez przyjęcie Uchwały Nr 137, Rada Gubernatorów zatwierdzi zmianę art. 1 Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (zwanej dalej Umową), zgodnie z którą Bank będzie upoważniony do realizacji swojego celu w krajach Południowego i Wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego;

Odwołując się do Uchwały Nr 134, Możliwe Geograficzne Rozszerzenie Regionu Operacji Banku przyjętej w dniu 21 maja 2011 r., na podstawie której Rada Gubernatorów zwróciła się do Rady Dyrektorów o przedstawienie Radzie Gubernatorów rekomendacji dotyczących, między innymi, potencjalnych dalszych działań na rzecz możliwie najszybszego rozpoczęcia operacji Banku w ewentualnych krajach odbiorcach rozszerzonego regionu:

Wziąwszy pod uwagę oraz pozostając w zgodzie z raportem Rady Dyrektorów dla Rady Gubernatorów w sprawie Geograficznego Rozszerzenia Regionu Operacji Banku na kraje Południowego i Wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego oraz jego rekomendacjami, dotyczącymi, między innymi, zatwierdzenia przez Radę Gubernatorów zmiany art. 18 Umowy w celu umożliwienia Bankowi wykorzystania funduszy specjalnych na specjalne operacje w potencjalnych krajach odbiorcach;

NINIEJSZYM POSTANAWIA, ŻE:

1. Artykuł 18 Umowy zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

Artykuł 18: Fundusze Specjalne

1. (i) Bank może zgodzić się na zarządzanie Funduszami Specjalnymi, które są przeznaczone do realizacji celu i wypełnienia funkcji Banku w krajach odbiorcach i potencjalnych krajach odbiorcach. Pełny koszt zarządzania Funduszem Specjalnym będzie obciążał ten Fundusz Specjalny.

(ii) Dla celów ustępu (i), Rada Gubernatorów może, na wniosek kraju członkowskiego, który nie jest krajem odbiorcą, zadecydować, że dany kraj członkowski może być zaliczony jako potencjalny kraj odbiorca na ograniczony okres i pod warunkami, które mogą wydawać się stosowne. Taka decyzja zostanie podjęta na postawie zatwierdzenia głosami nie mniej niż dwóch trzecich liczby Gubernatorów, stanowiących nie mniej niż trzy czwarte całkowitej liczby głosów przysługujących członkom.

(iii) Decyzja o zaliczeniu kraju członkowskiego w poczet potencjalnych krajów odbiorców może być podjęta tylko jeśli taki kraj członkowski jest w stanie sprostać wymogom stania się krajem odbiorcą. Takie wymogi zostały określone w art. 1 Umowy, w brzmieniu obowiązującym w chwili podejmowania takiej decyzji lub w brzmieniu po wejściu w życie zmiany, zatwierdzonej przez Radę Gubernatorów w chwili podejmowania takiej decyzji.

(iv) W przypadku, gdy potencjalny kraj odbiorca nie stanie się krajem odbiorcą do końca okresu, o którym mowa w ustępie (ii), Bank niezwłocznie zaprzestanie jakichkolwiek specjalnych operacji w tym kraju, z wyjątkiem operacji mających na celu realizację, utrzymanie i zabezpieczenie aktywów Funduszu Specjalnego oraz rozliczenie zobowiązań powstałych w związku z nimi.

2. Fundusze Specjalne zaakceptowane przez Bank mogą zostać wykorzystane w krajach odbiorcach i potencjalnych krajach odbiorcach w sposób, na warunkach i zasadach zgodnych z celem i funkcjami Banku, z innymi mającymi zastosowanie postanowieniami niniejszej Umowy oraz z umową lub umowami związanymi z takimi Funduszami.

3. Bank zastosuje takie zasady i regulacje, jakie mogą być wymagane w celu utworzenia, zarządzania i wykorzystania każdego Funduszu Specjalnego. Takie zasady i regulacje powinny być zgodne z postanowieniami niniejszej umowy, z wyjątkiem tych postanowień, które wyraźnie dotyczą tylko zwyczajnych operacji Banku.

2. Mechanizm akceptacji wspomnianej poprawki przez kraje członkowskie Banku obejmuje (a) sporządzenie i złożenie w Banku dokumentu stwierdzającego, że kraj członkowski przyjął wspomnianą poprawkę zgodnie ze swoim prawem oraz (b) dostarczenie dowodu, w formie i treści zadawalającej Bank, że poprawka została przyjęta oraz dokument potwierdzający przyjęcie poprawki został sporządzony i złożony zgodnie z prawem danego kraju członkowskiego.

3. Wspomniana poprawka wchodzi życie siedem dni po dacie oficjalnego powiadomienia przez Bank krajów członkowskich, że wymagania dla akceptacji wspomnianej poprawki zawarte w art. 56 Umowy zostały spełnione.

(Przyjęto dnia 30 września 2011 r.)

Wersja angielska

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama