| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych]

1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 2. [Zadania Pełnomocnika]

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) analiza stanu i zasad działania instytutów badawczych oraz podejmowanie działań na rzecz opracowania rozwiązań związanych z reformą funkcjonowania instytutów badawczych;

2) koordynacja prac dotyczących opracowania i wdrażania rozwiązań związanych z reformą funkcjonowania instytutów badawczych, w tym rozwiązań zapewniających współpracę instytutów badawczych.

§ 3. [Organy administracji rządowej współdziałające z Pełnomocnikiem]

1. Pełnomocnik wykonuje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów.

2. Pełnomocnik może występować do organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego właściwości, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

3. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

§ 4. [Prawo Pełnomocnika do wnoszenia projektów dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów]

Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

§ 5. [Wnioski i informacje przedstawiane przez Pełnomocnika]

1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 6. [Uprawnienia Pełnomocnika w zakresie powierzonych mu zadań]

Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.

§ 7. [Obsługa administracyjna Pełnomocnika]

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »