reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz. 1614, z 2017 r. poz. 1470 oraz z 2019 r. poz. 901) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Termin składania wniosków o udzielenie dotacji]

W 2019 r. wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, składa się w terminie do dnia 30 września.

§ 3. [Dotychczasowe wnioski o udzielenie dotacji]

Do wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo i rozwój wsi, na postawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

Załącznik 1. [RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA DOTACJĄ I ROCZNE STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 1 sierpnia 2019 r. (poz. 1522)

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA DOTACJĄ I ROCZNE STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Lp.

Zadanie

Rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją

Roczna stawka dotacji

(w złotych)

1

2

3

4

1

Organizacja Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w tym wypłacone nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznane na tej wystawie

1) nagrody finansowe i rzeczowe dla hodowców za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

300 000

2) wynagrodzenia

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

2

Nagrody przyznane i wypłacone za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na regionalnych, okręgowych, wojewódzkich, branżowych i specjalistycznych wystawach zwierząt hodowlanych

 

25 000

3

Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II lub III lokaty na Mistrzostwach Polski Młodych Koni organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, jako próby użytkowości dla 4-, 5-, 6- i 7-letnich koni ras: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej lub trakeńskiej, w dyscyplinach:

 

 

1) ujeżdżenie

8 550

2) skoki przez przeszkody

11 400

3) wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)

5 550

4) powożenie zaprzęgami jednokonnymi

3 000

4

Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II, III lub IV lokaty na ogólnopolskich czempionatach hodowlanych koni, organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, w rasie:

 

 

1) małopolskiej

6 800

2) wielkopolskiej

6 800

3) polski koń szlachetny półkrwi

6 800

4) śląskiej

6 800

5) polski koń zimnokrwisty

6 800

6) huculskiej

6 800

7) konik polski

6 800

8) kuc

6 800

9) trakeńskiej

6 800

5

Prowadzenie ksiąg bydła ras mlecznych, z wyjątkiem rasy białogrzbietej

1) wynagrodzenia

2 304 500

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

6

Prowadzenie ksiąg bydła rasy białogrzbietej

1) wynagrodzenia

156 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

7) narzut kosztów ogólnych

7

Prowadzenie ksiąg bydła ras mięsnych

1) wynagrodzenia

1 048 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

8

Prowadzenie ksiąg świń, z wyjątkiem ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

1) wynagrodzenia

3 200 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

9

Prowadzenie ksiąg świń ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

1) wynagrodzenia

200 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

7) narzut kosztów ogólnych

10

Prowadzenie ksiąg koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kuców i arden polski

1) wynagrodzenia

5 109 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

11

Prowadzenie ksiąg koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej

1) wynagrodzenia

237 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

12

Prowadzenie ksiąg koni rasy trakeńskiej

1) wynagrodzenia

60 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

13

Prowadzenie ksiąg kuców szetlandzkich

1) wynagrodzenia

60 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

14

Prowadzenie ksiąg koni rasy kłusak

1) wynagrodzenia

50 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

15

Prowadzenie ksiąg owiec

1) wynagrodzenia

3 320 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

16

Prowadzenie ksiąg kóz, z wyjątkiem rasy karpackiej

1) wynagrodzenia

37 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

7) narzut kosztów ogólnych

17

Prowadzenie ksiąg kóz rasy karpackiej

1) wynagrodzenia

37 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

7) narzut kosztów ogólnych

18

Prowadzenie ksiąg drobiu

1) wynagrodzenia

98 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

19

Prowadzenie ksiąg rodów drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

59 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

7) narzut kosztów ogólnych

20

Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych

1) wynagrodzenia

18 768 840

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

21

Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła ras mięsnych

1) wynagrodzenia

1 055 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

22

Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń, z wyjątkiem ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

1) wynagrodzenia

2 420 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

23

Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

1) wynagrodzenia

64 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

24

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kuców i arden polski oraz oceny wartości hodowlanej koni rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi

1) wynagrodzenia

1 754 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

25

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej

1) wynagrodzenia

207 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

26

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy trakeńskiej

1) wynagrodzenia

147 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

27

Prowadzenie oceny wartości użytkowej kuców szetlandzkich

1) wynagrodzenia

31 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

28

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy kłusak

1) wynagrodzenia

21 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

29

Prowadzenie oceny wartości użytkowej owiec

1) wynagrodzenia

3 459 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

30

Prowadzenie oceny wartości użytkowej kóz

1) wynagrodzenia

37 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

31

Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, z wyłączeniem oceny testowej wartości użytkowej drobiu

1) wynagrodzenia

2 145 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

EESTI CONSULTING OÜ

Consulting, doradztwo prawno-podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama