| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 września 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Na podstawie art. 138s ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501, 1520 i 1556) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 843) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „i opatrzone pieczęcią podmiotu prowadzącego dokumentację”;

2) w § 17 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „wysokość dopuszczalnych ubytków wyrażoną w procentach i w hektolitrach” zastępuje się wyrazami „wysokość strat ogółem wyrażoną w hektolitrach”;

3) załączniki nr 1–9 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–9 do niniejszego rozporządzenia;

4) załączniki nr 14 i 15 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 10 i 11 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie wzorów dokumentacji w brzmieniu dotychczasowym]

Podmioty, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzą ewidencje i inne dokumentacje dotyczące wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, mogą stosować wzory dokumentacji określone w załącznikach nr 1–9, 14 i 15 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Minister Finansów: wz. M. Morawiecki


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).

Załącznik 1. [WZÓR – KSIĘGA KONTROLI PRZEROBU ALKOHOLU ETYLOWEGO NA OCET]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 września 2019 r. (poz. 1823)

Załącznik nr 1

WZÓR – KSIĘGA KONTROLI PRZEROBU ALKOHOLU ETYLOWEGO NA OCET

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – KSIĘGA KONTROLI REKTYFIKACJI I ODWADNIANIA ALKOHOLU ETYLOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – KSIĘGA KONTROLI REKTYFIKACJI I ODWADNIANIA ALKOHOLU ETYLOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – KSIĘGA KONTROLI PRODUKCJI I ROZLEWU NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR – KSIĘGA KONTROLI PRODUKCJI I ROZLEWU NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – KSIĘGA KONTROLI PRODUKCJI I ROZCHODU ALKOHOLU ETYLOWEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR – KSIĘGA KONTROLI PRODUKCJI I ROZCHODU ALKOHOLU ETYLOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – KARTA GOTOWANIA WARKI]

Załącznik nr 5

WZÓR – KARTA GOTOWANIA WARKI

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – KSIĘGA KONTROLI PRODUKCJI PIWA]

Załącznik nr 6

WZÓR – KSIĘGA KONTROLI PRODUKCJI PIWA

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – METRYCZKA NASTAWU]

Załącznik nr 7

WZÓR – METRYCZKA NASTAWU

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR – KARTA KUPAŻU LUB WYTWARZANIA WYROBU WINIARSKIEGO]

Załącznik nr 8

WZÓR – KARTA KUPAŻU LUB WYTWARZANIA WYROBU WINIARSKIEGO

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR – KSIĘGA KONTROLI ROZLEWU WYROBÓW WINIARSKICH]

Załącznik nr 9

WZÓR – KSIĘGA KONTROLI ROZLEWU WYROBÓW WINIARSKICH

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR – PROTOKÓŁ USTALENIA ILOŚCI ALKOHOLU ETYLOWEGO PODCZAS JEGO WYDANIA Z GORZELNI]

Załącznik nr 10

WZÓR – PROTOKÓŁ USTALENIA ILOŚCI ALKOHOLU ETYLOWEGO PODCZAS JEGO WYDANIA Z GORZELNI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [WZÓR – PROTOKÓŁ SKAŻENIA ALKOHOLU ETYLOWEGO ŚRODKIEM SKAŻAJĄCYM / SUBSTANCJAMI SKAŻAJĄCYMI]

Załącznik nr 11

WZÓR – PROTOKÓŁ SKAŻENIA ALKOHOLU ETYLOWEGO ŚRODKIEM SKAŻAJĄCYM / SUBSTANCJAMI SKAŻAJĄCYMI

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »