| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich oraz sposobu prowadzenia listy lekarzy orzeczników medycyny lotniczej

Na podstawie art. 108 ust. 14 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór upoważnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich]

Wzór upoważnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Lista lekarzy orzeczników medycyny lotniczej]

1. Lista lekarzy orzeczników medycyny lotniczej, o której mowa w art. 108 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, jest prowadzona w postaci księgi rejestrowej, składającej się z kart ewidencyjnych zawierających wykazy lekarzy orzeczników medycyny lotniczej posiadających:

1) ważny certyfikat lekarza orzecznika medycyny lotniczej lub ważne upoważnienie do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich;

2) ograniczony certyfikat lekarza orzecznika medycyny lotniczej lub ograniczone upoważnienie do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich;

3) zawieszony certyfikat lekarza orzecznika medycyny lotniczej lub zawieszone upoważnienie do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich;

4) cofnięty certyfikat lekarza orzecznika medycyny lotniczej lub cofnięte upoważnienie do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich.

2. Karta ewidencyjna zawiera dane, o których mowa w art. 108 ust. 13 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

§ 3. [Błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki]

Błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki we wpisach poprawia się w sposób umożliwiający odczytanie pierwotnego tekstu.

§ 4. [Wpis na listę lekarzy orzeczników]

Wpis na listę lekarzy orzeczników dokonany na podstawie przepisów dotychczasowych zachowuje ważność do czasu upływu terminu określonego w tym wpisie.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej (Dz. U. poz. 1331), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ LOTNICZO-LEKARSKICH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 9 września 2019 r. (poz. 1831)

WZÓR – UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ LOTNICZO-LEKARSKICH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »