Kategorie

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z 2020 r. poz. 1486 oraz z 2021 r. poz. 615) zarządza się, co następuje:

§ 2.

1. W terminie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia zakończenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. czas rozpowszechniania audycji w poszczególnych miesiącach wynosi:

1) maj 2021 r. - 15 godzin, w tym:

a) 4 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,

b) 6 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,

c) 2 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,

d) 3 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;

2) czerwiec 2021 r. - 13 godzin, w tym:

a) 4 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,

b) 5 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,

c) 2 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,

d) 2 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;

3) lipiec 2021 r. - 10 godzin, w tym:

a) 3 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,

b) 4 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,

c) 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,

d) 2 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;

4) sierpień 2021 r. - 10 godzin, w tym:

a) 3 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,

b) 4 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,

c) 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,

d) 2 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;

5) wrzesień 2021 r. - 16 godzin, w tym:

a) 4 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,

b) 6 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,

c) 2 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,

d) 4 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.

2. Audycje są rozpowszechniane w godzinach:

1) 6.00-23.00 - w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną i regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej;

2) 6.00-10.00 i 12.00-23.00 - w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną i programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 837), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 615).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-30
  • Data wejścia w życie: 2021-05-01
  • Data obowiązywania: 2021-05-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.