Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie określenia gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszarów przeznaczonych do ochrony tych gatunków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Gatunki zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym]

Określa się następujące gatunki zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym:

1) troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta);

2) węgorz europejski (Anguilla anguilla).

§ 2. [Obszary przeznaczone do ochrony]

Obszary przeznaczone do ochrony:

1) troci wędrownej są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) węgorza europejskiego są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: G. Puda


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).

Załącznik 1. [OBSZARY PRZEZNACZONE DO OCHRONY TROCI WĘDROWNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2021 r. (poz. 896)

Załącznik nr 1

OBSZARY PRZEZNACZONE DO OCHRONY TROCI WĘDROWNEJ

Obszar dorzecza

Rzeka/ ciek, cieśnina

Dopływ I rzędu

Dopływ

Ciek lub jego odcinek przeznaczony do ochrony troci wędrownej, obejmuje jeziora w biegu cieku

II rzędu

III i IV rzędu

Wisły

Pasłęka

od ujścia do zapory zbiornika Pierzchały


Łaźnica

na całej długości

Bauda

na całej długości


Lisi Parów

na całej długości

Wisła

od ujścia do ujścia Soły


Motława

na całej długości


Radunia

od ujścia do zapory w Pruszczu Gdańskim

Wierzyca

od ujścia do Małej Wierzycy

Wda

od ujścia do zapory zbiornika Gródek

Brda

od ujścia do zapory zbiornika Koronowo

Zielona Struga

na całej długości

Drwęca

od ujścia do zapory w Idzbarku


Ruziec

od ujścia do jazu Zarębie

Brynica

od ujścia do zapory w Traczyskach


Pissa (Pisia)

od ujścia do jazu w Pólku

Górzanka

na całej długości

Wel

od ujścia do Jeziora Lidzbarskiego


Wólka

na całej długości

Gizela

na całej długości

San

od ujścia do zapory zbiornika Myczkowce


Tanew

na całej długości

Wisłok

od ujścia do zapory zbiornika Besko

Wisłoka

od ujścia do zapory w Krempnej


Jasiołka

na całej długości

Ropa

od ujścia do zapory zbiornika Klimkówka

Dunajec

od ujścia do zapory zbiornika Sromowce


Biała Tarnowska

na całej długości

Łososina

od ujścia do ujścia Słopniczanki

Poprad

od ujścia do ujścia Smreczka

Raba

od ujścia do ujścia Mszanki


Stradomka

od ujścia do ujścia Tarnawki

Krzyworzeka

od ujścia do ujścia Lipnika

Krzczonówka

od ujścia do potoku Rusnaków

Rudawa

na całej długościSkawa

od ujścia do zapory zbiornika Świnna Poręba

Soła

od ujścia do zapory zbiornika Porąbka

Zagórska Struga

od ujścia do jazu w miejscowości Rumia

Reda

na całej długości


Bolszewka

od ujścia do ujścia Gościciny

Cedron

na całej długości

Czarna Woda

na całej długości

Piaśnica

na całej długości

Łeba

na całej długości


Chełst

na całej długości


Kanał Biebrowski

na całej długości

Pustynka

na całej długości


Główczycka Struga

na całej długości

Rzechcinka

na całej długości

Czerwieniec

na całej długości

Pogorzelica

od ujścia do ujścia Unieszynki

Kisewska Struga

na całej długości

Okalica

na całej długości

Łupawa

na całej długości


Bukowina

od ujścia do ujścia Smolnickiego Rowu

Słupia

od ujścia do ujścia Kamienicy


Glaźna

na całej długości

Kwacza

na całej długości

Żelkowa Woda

na całej długości

Skotawa

na całej długości


Warblewska Struga

na całej długości

Kamienna

na całej długości

Brodek

na całej długości

Kamienica

na całej długości

Odry

Wieprza

na całej długości


Grabowa

na całej długości


Bielawa

na całej długości

Białka (Zielnica)

na całej długości

Rudnik

na całej długości

Moszczeniczka

na całej długości

Wrześniczka

na całej długości

Ścięgnica

na całej długości

Bystrzenica

na całej długości

Studnica

od ujścia do wypływu z jeziora Studzieniczno

Pokrzywna

od ujścia do wypływu z Jeziora Granicznego


Parsęta

na całej długości


Gościnka

na całej długości

Łosia

na całej długości

Radew

na całej długości


Chotla

na całej długości


Zaspianka

od ujścia do obiektu stawowego w rejonie miejscowości Zaspy Wielkie

Pokrzywnica

na całej długości


Ponik

na całej długości

Topiel

na całej długości

Liśnica (Leśnica)

od ujścia do ujścia Leszczynki


Leszczynka

na całej długości

Mogilica

na całej długości


Świerznica

na całej długości

Dębnica

na całej długości


Bliska Struga

od ujścia do obiektu stawowego w rejonie miejscowości Popielewo

Perznica

na całej długości


Radusza

na całej długości

Gęsia

na całej długości

Błotnica

na całej długości


Dębosznica

na całej długości

Rega

na całej długości


Mołstowa

na całej długości


Wkra

na całej długości

Pniewa

na całej długości

Czernica

na całej długości

Otoczka

na całej długości

Lubieszawa (Lubieszowa)

na całej długości

Ukleja

na całej długości


Sąpólna

na całej długości

Piaskowa

na całej długości

Reska Węgorza

na całej długości


Brzeźnicka Węgorza

na całej długości

Łoźnica (Łożnica)

na całej długości

Stara Rega

na całej długości

Odra

od ujścia do ujścia Nysy Kłodzkiej


Ina

na całej długości


Małka

na całej długości

Krąpiel

od ujścia do ujścia Krępy


Pęzinka

na całej długości
Kanał Sławęcin

od ujścia do wypływu z Jeziora Sławęcińskiego

Reczyca

na całej długości

Stobnica

na całej długości

Warta

od ujścia do pierwszego progu podtrzymującego dolne stanowisko zapory zbiornika Jeziorsko


Noteć

od ujścia do ujścia Gwdy


Drawa

na całej długości


Płociczna

na całej długości

Korytnica

na całej długości

Słopica

na całej długości

Gwda

od ujścia do ujścia Czernicy


Płytnica

od ujścia do ujścia Samborki

Piława

od ujścia do ujścia Dobrzycy

Wełna

od ujścia do ujścia Flinty

Nysa Łużycka

na całej długości

Bóbr

od ujścia do zapory zbiornika Pilchowice


Kwisa

od ujścia do zapory zbiornika Leśna

Kaczawa

od ujścia do progu w Jerzmanicach-Zdroju


Nysa Szalona

od ujścia do zapory zbiornika Słup

Bystrzyca

od ujścia do zapory zbiornika Mietków


Strzegomka

od ujścia do zapory zbiornika Dobromierz

Nysa Kłodzka

od ujścia do ujścia Białej Lądeckiej


Biała Głuchołaska

od ujścia do ujścia Pisy

Gowienica

od ujścia do ujścia Stepnicy


Stepnica

od ujścia do obiektu stawowego w rejonie miejscowości Maszewo

Wołczenica

na całej długości

Świna

na całej długości

Dziwna

na całej długościZałącznik 2. [OBSZARY PRZEZNACZONE DO OCHRONY WĘGORZA EUROPEJSKIEGO???]

Załącznik nr 2

OBSZARY PRZEZNACZONE DO OCHRONY WĘGORZA EUROPEJSKIEGO


Obszar dorzecza

Rzeka/ciek, cieśnina

Dopływ I rzędu

Dopływ

Ciek lub jego odcinek przeznaczony do ochrony węgorza europejskiego, obejmuje jeziora

w biegu cieku

II rzędu

III rzędu

Niemna

Czarna Hańcza

na całej długości

Pregoły

Węgorapa

na całej długości

Wisły

Pasłęka

na całej długości

Elbląg

od jeziora Drużno do ujścia

Wisła

od ujścia Narwi do ujścia


Narew

od zbiornika Siemianówka do ujścia


Biebrza

od ujścia Netty do ujścia


Netta

na całej długości

Jegrznia

na całej długości

Ełk

na całej długości

Pisa

na całej długości


Krutynia

na całej długości

Omulew

na całej długości

Drwęca

od Jeziora Drwęckiego do ujścia


Iławka

na całej długości

Wel

na całej długości

Skarlanka

na całej długości

Wda

na całej długości

Osa

na całej długości

Motława

na całej długości

Piaśnica

od Jeziora Żarnowieckiego do ujścia

Łeba

od jeziora Łebsko do ujścia

Łupawa

od jeziora Gardno do ujścia

Odry

Głównica

od jeziora Wicko do ujścia

Kanał z jeziora Kopań

od jeziora Kopań do ujścia

Kanał Szczuczy

od jeziora Bukowo do ujścia

Jamieński Nurt

od jeziora Jamno do ujścia

Błotnica (Kanał Resko1) )

od jeziora Resko Przymorskie do ujścia

Kanał Liwia Łuża

od jeziora Liwia Łuża do ujściaOdra

od ujścia Warty do ujścia


Warta

od ujścia Kanału Warta-Gopło do ujścia


Wełna

na całej długości

Obra

na całej długości

Noteć

od jeziora Gopło do ujścia


Mała Noteć

na całej długości

Gwda

na całej długości

Drawa

na całej długości

Płonia

od jeziora Miedwie do ujścia

Świna

na całej długości

Dziwna

na całej długości


1) Ujściowy odcinek rzeki Błotnicy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-14
  • Data wejścia w życie: 2021-05-29
  • Data obowiązywania: 2021-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw