Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1366 oraz z 2021 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej (Dz. U. poz. 371) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 uchyla się pkt 4;

2) w § 15 uchyla się pkt 3;

3) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dyplomu ukończenia aplikacji sędziowskiej oraz dyplomu ukończenia aplikacji prokuratorskiej jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.";

4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) uchyla się załącznik nr 3 do rozporządzenia;

6) po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 4 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Wzór opinii patrona praktyki wraz z oceną przebiegu praktyki, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, który jest uchylany na podstawie § 1 pkt 5 niniejszego rozporządzenia, stosuje się do oceny praktyk, które rozpoczęły się przed upływem 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, 4, 6, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [WZÓR – DYPLOM UKOŃCZENIA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 września 2021 r. (poz. 1760)

Załącznik nr 1

WZÓR - DYPLOM UKOŃCZENIA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ

Załącznik 2. [WZÓR – DYPLOM UKOŃCZENIA APLIKACJI PROKURATORSKIEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR - DYPLOM UKOŃCZENIA APLIKACJI PROKURATORSKIEJ

Załącznik 3. [OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZED FAŁSZERSTWEM DYPLOMU UKOŃCZENIA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ ORAZ DYPLOMU UKOŃCZENIA APLIKACJI PROKURATORSKIEJ]

Załącznik nr 3

OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZED FAŁSZERSTWEM DYPLOMU UKOŃCZENIA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ ORAZ DYPLOMU UKOŃCZENIA APLIKACJI PROKURATORSKIEJ

1. Zabezpieczenia w papierze:

1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie);

3) znak wodny dwutonowy;

4) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle widzialnym, w dwóch kolorach;

5) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym, w dwóch kolorach;

6) dwukolorowe włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym;

7) losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym.

2. Zabezpieczenia w druku - strona z danymi personalnymi:

1) druk offsetowy;

2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego;

3) mikrodruki;

4) element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym;

5) element graficzny wykonany farbą irydyscentną.

3. Zabezpieczenia w druku - pozostałe strony:

BRAK.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-28
  • Data wejścia w życie: 2021-10-01
  • Data obowiązywania: 2021-10-01

Dziennik Ustaw