Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Baniewicki (PLH320064)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Las Baniewicki]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Las Baniewicki (PLH3200642) ), obejmujący obszar 611,54 ha, położony w województwie zachodniopomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LAS BANIEWICKI (PLH320064)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LAS BANIEWICKI (PLH320064)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

592085,32

203586,86

2

591994,13

203645,22

3

591979,54

203699,98

4

591929,30

203858,65

5

591925,06

203983,96

6

591862,05

204031,90

7

591779,44

204158,19

8

591956,22

204391,29

9

592084,54

204553,00

10

592164,11

204637,52

11

592210,49

204693,91

12

592230,72

204718,24

13

592371,05

204895,03

14

592372,92

204909,71

15

592364,77

204928,33

16

592346,86

204964,55

17

592349,28

204972,03

18

592300,89

205016,75

19

592290,57

205024,14

20

592095,62

204977,84

21

592091,44

204984,29

22

592086,03

204991,79

23

592044,31

205048,52

24

591998,90

205110,31

25

591934,75

205239,23

26

591863,61

205375,55

27

591830,83

205438,35

28

591749,92

205554,39

29

591734,61

205576,34

30

591649,86

205675,28

31

591416,34

205657,65

32

591267,68

205649,15

33

591184,72

205647,25

34

591126,50

205881,02

35

591123,92

205890,38

36

591122,44

205895,63

37

591063,01

206107,03

38

591019,20

206264,36

39

591007,16

206249,99

40

590964,98

206199,65

41

590784,21

206037,37

42

590624,50

205991,86

43

590622,34

205998,39

44

590630,57

206000,96

45

590621,18

206088,62

46

590608,96

206114,89

47

590608,24

206175,10

48

590571,03

206170,19

49

590552,58

206172,58

50

590511,95

206189,84

51

590510,69

206200,44

52

590512,19

206215,96

53

590513,26

206230,02

54

590510,04

206241,05

55

590505,17

206245,85

56

590498,76

206239,99

57

590478,94

206217,82

58

590361,63

206178,33

59

590352,52

206175,53

60

590191,14

206123,58

61

590176,74

206127,78

62

590137,28

206114,44

63

590126,53

206115,67

64

590123,24

206108,49

65

590120,36

206101,48

66

590125,63

206101,09

67

590130,76

206100,95

68

590135,23

206102,04

69

590174,61

206113,09

70

590179,06

206112,96

71

590185,80

206110,22

72

590193,93

206109,90

73

590204,25

206086,97

74

590249,18

206036,46

75

590304,75

205968,66

76

590291,20

205968,32

77

590304,88

205956,24

78

590264,62

205948,01

79

590191,86

205933,14

80

590007,07

205897,73

81

590104,93

205573,35

82

590152,99

205407,17

83

590394,40

205447,02

84

590402,02

205363,17

85

590408,81

205284,59

86

590414,74

205229,02

87

590413,97

205189,60

88

590412,06

205119,89

89

590412,18

205115,51

90

590411,65

205031,90

91

590409,69

204983,79

92

590406,20

204933,46

93

590401,94

204880,83

94

590401,20

204871,67

95

590382,00

204794,10

96

590340,68

204674,72

97

590324,89

204654,15

98

590100,16

204603,82

99

590073,23

204597,18

100

589918,92

204559,48

101

589910,20

204558,07

102

589856,70

204545,18

103

589844,69

204541,78

104

589843,26

204535,23

105

589839,94

204525,88

106

589561,99

204463,90

107

589317,40

204409,63

108

589154,64

204370,58

109

589051,27

204346,59

110

589046,39

204339,50

111

589027,09

204296,04

112

589018,86

204289,83

113

588997,78

204190,90

114

588959,34

204110,42

115

588932,09

203965,75

116

589047,06

203916,51

117

589079,30

203888,66

118

589099,41

203861,12

119

589188,16

203711,44

120

589345,76

203751,74

121

589437,62

203451,20

122

589470,95

203459,33

123

589623,57

203494,87

124

589717,77

203516,85

125

589852,44

203549,64

126

589945,55

203570,68

127

590061,54

203587,06

128

590071,62

203588,27

129

590072,80

203585,59

130

590103,15

203584,35

131

590180,14

203591,77

132

590254,61

203599,17

133

590340,68

203607,71

134

590587,91

203590,93

135

590839,45

203580,18

136

590982,72

203567,86

137

591088,91

203556,20

138

591308,12

203551,09

139

591304,11

203545,77

140

591264,20

203492,72

141

591254,97

203480,46

142

591197,71

203404,35

143

591207,22

203403,67

144

591212,63

203403,29

145

591440,97

203387,08

146

591493,76

203372,46

147

591539,78

203354,18

148

591654,40

203317,17

149

591802,52

203303,54

150

591824,85

203307,41

151

591841,65

203307,23

152

591908,63

203306,28

153

591962,11

203314,17

154

592001,82

203313,30

155

591914,25

203108,11

156

591913,04

203105,29

157

592084,27

203097,21

158

592070,72

203037,64

159

592645,96

203217,07

160

592749,46

202873,08

161

592853,58

202524,85

162

593009,54

202572,86

163

593106,64

202750,72

164

593152,48

202913,86

165

593166,90

203004,65

166

593176,71

203007,79

167

593568,72

203121,06

168

593568,85

203122,36

169

593588,46

203307,29

170

593566,38

203377,69

171

593526,63

203504,43

172

593515,90

203505,33

173

593460,61

203509,96

174

593326,97

203511,04

175

593244,87

203506,14

176

593242,17

203506,21

177

593234,46

203506,41

178

593230,44

203506,52

179

593153,32

203510,91

180

593135,17

203510,34

181

593118,67

203509,81

182

593049,44

203507,60

183

592915,79

203505,30

184

592791,84

203502,77

185

592776,00

203504,85

186

592764,70

203506,33

187

592723,93

203511,68

188

592667,06

203519,13

189

592612,71

203496,91

190

592563,59

203499,80

191

592544,36

203500,94

192

592294,81

203505,24

193

592241,24

203514,07

194

592196,56

203515,68

195

592143,17

203549,85

196

592085,32

203586,86


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LAS BANIEWICKI (PLH320064)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LAS BANIEWICKI (PLH320064)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LAS BANIEWICKI (PLH320064)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LAS BANIEWICKI (PLH320064)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9160

Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

2

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-15
  • Data wejścia w życie: 2021-11-30
  • Data obowiązywania: 2021-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw