Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2172

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wartości referencyjne oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, zwanej dalej "ustawą", polegających na wymianie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.2) ) standardowych indywidualnych źródeł ciepła, których wartości średniej rocznej sprawności zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497);

2) sposób obliczania wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy, polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w art. 15a ust. 5 pkt 1 ustawy lub na wymianie instalacji, w tym dane i metody wykorzystywane do obliczania tych wartości referencyjnych.

§ 2. [Wartości referencyjne oszczędności energii finalnej]

Wartości referencyjne oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy, polegających na wymianie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane standardowych indywidualnych źródeł ciepła, których wartości średniej rocznej sprawności zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Sposób obliczania wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej]

Sposób obliczania wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy, polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w art. 15a ust. 5 pkt 1 ustawy lub na wymianie instalacji, w tym dane i metody wykorzystywane do obliczania tych wartości referencyjnych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 i 1986.

Załącznik 1. [WARTOŚCI REFERENCYJNE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII FINALNEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 2A USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. – PRAWO BUDOWLANE STANDARDOWYCH INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA, KTÓRYCH WARTOŚCI ŚREDNIEJ ROCZNEJ SPRAWNOŚCI ZOSTAŁY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 15 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 R. O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 22 listopada 2021 r. (poz. 2172)

Załącznik nr 1

WARTOŚCI REFERENCYJNE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII FINALNEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 2A USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE STANDARDOWYCH INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA, KTÓRYCH WARTOŚCI ŚREDNIEJ ROCZNEJ SPRAWNOŚCI ZOSTAŁY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 15 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 R. O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Rodzaj montowanego standardowego indywidualnego źródła ciepła

Rok budowy budynku

Wartość referencyjna oszczędności energii finalnej wyrażona w tonach oleju ekwiwalentnego na rok

Kocioł niskotemperaturowy na paliwo gazowe lub ciekłe

przed 1971

0,498

1971 - 1978

0,463

1979 - 1988

0,403

1989 - 2002

0,374

2003 - 2007

0,295

2008 - 2011

0,239

po 2011

0,222

Kocioł niskotemperaturowy na biomasę

przed 1971

0,229

1971 - 1978

0,213

1979 - 1988

0,185

1989 - 2002

0,172

2003 - 2007

0,136

2008 - 2011

0,110

po 2011

0,102

Kocioł kondensacyjny, opalany gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim

przed 1971

0,590

1971 - 1978

0,549

1979 - 1988

0,477

1989 - 2002

0,443

2003 - 2007

0,349

2008 - 2011

0,283

po 2011

0,263

Elektryczny podgrzewacz przepływowy

przed 1971

0,474

1971 - 1978

0,440

1979 - 1988

0,383

1989 - 2002

0,356

2003 - 2007

0,280

2008 - 2011

0,227

po 2011

0,211

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny

przed 1971

0,590

1971 - 1978

0,549

1979 - 1988

0,477

1989 - 2002

0,443

2003 - 2007

0,349

2008 - 2011

0,283

po 2011

0,263

Pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie

przed 1971

2,196

1971 - 1978

2,041

1979 - 1988

1,776

1989 - 2002

1,649

2003 - 2007

1,299

2008 - 2011

1,055

po 2011

0,979

Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie

przed 1971

2,196

1971 - 1978

2,041

1979 - 1988

1,776

1989 - 2002

1,649

2003 - 2007

1,299

2008 - 2011

1,055

po 2011

0,979

Pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie / woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie

przed 1971

2,196

1971 - 1978

2,041

1979 - 1988

1,776

1989 - 2002

1,649

2003 - 2007

1,299

2008 - 2011

1,055

po 2011

0,979

Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie

przed 1971

2,059

1971 - 1978

1,914

1979 - 1988

1,665

1989 - 2002

1,546

2003 - 2007

1,218

2008 - 2011

0,989

po 2011

0,918

Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana gazem


przed 1971

1,286

1971 - 1978

1,195

1979 - 1988

1,040

1989 - 2002

0,965

2003 - 2007

0,761

2008 - 2011

0,617

po 2011

0,573


Pompa ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjna, napędzana gazem

przed 1971

1,286

1971 - 1978

1,195

1979 - 1988

1,040

1989 - 2002

0,965

2003 - 2007

0,761

2008 - 2011

0,617

po 2011

0,573

Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana gazem

przed 1971

1,336

1971 - 1978

1,242

1979 - 1988

1,080

1989 - 2002

1,003

2003 - 2007

0,790

2008 - 2011

0,641

po 2011

0,596

Pompa ciepła typu glikol/woda, absorpcyjna, napędzana gazem

przed 1971

1,336

1971 - 1978

1,242

1979 - 1988

1,080

1989 - 2002

1,003

2003 - 2007

0,790

2008 - 2011

0,641

po 2011

0,596

Węzeł cieplny kompaktowy z obudową

przed 1971

0,590

1971 - 1978

0,549

1979 - 1988

0,477

1989 - 2002

0,443

2003 - 2007

0,349

2008 - 2011

0,283

po 2011

0,263

Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy

przed 1971

0,568

1971 - 1978

0,528

1979 - 1988

0,459

1989 - 2002

0,426

2003 - 2007

0,336

2008 - 2011

0,273

po 2011

0,253

Załącznik 2. [SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI REFERENCYJNYCH OSZCZĘDNOŚCI ENERGII FINALNEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA INNYCH NIŻ WYMIENIONE W ART. 15A UST. 5 PKT 1 TEJ USTAWY LUB NA WYMIANIE INSTALACJI, W TYM DANE I METODY WYKORZYSTYWANE DO OBLICZANIA TYCH WARTOŚCI REFERENCYJNYCH]

Załącznik nr 2

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI REFERENCYJNYCH OSZCZĘDNOŚCI ENERGII FINALNEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA INNYCH NIŻ WYMIENIONE W ART. 15A UST. 5 PKT 1 TEJ USTAWY LUB NA WYMIANIE INSTALACJI, W TYM DANE I METODY WYKORZYSTYWANE DO OBLICZANIA TYCH WARTOŚCI REFERENCYJNYCH

1. Metody obliczania wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w art. 15a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych lub na wymianie instalacji

1.1. Wartość referencyjną oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej polegającego na wymianie standardowego źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, oznaczoną symbolem "????", oblicza się według wzoru:

???? = ???? × ??1

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

???? - wartość referencyjną oszczędności energii finalnej, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego na rok,

???? - powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza w budynku mieszkalnym, wyrażoną w m2 ,

??1 - współczynnik oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie w budynku mieszkalnym źródła ciepła, wyrażony w tonach oleju ekwiwalentnego na m2 powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego, którego wartość podano w kolumnie 3 tabeli 1.

Powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza ???? wyznacza się według PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych lub inną równoważną metodą. Jeżeli wskazana norma zostanie wycofana i zastąpiona nową normą w zbiorze Polskich Norm, za normę zalecaną należy uznać tę nową normę.

1.2. Wartość referencyjną oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej określonych w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w art. 15a ust. 5 pkt 1 tej ustawy w budynkach niemieszkalnych lub na wymianie instalacji, oznaczoną symbolem "????", oblicza się według wzoru:


gdzie poszczególne symbole oznaczają:

???? - wartość referencyjną oszczędności energii finalnej, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego na rok,

???? - powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza, wyrażoną w m2 ,

???? - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, wyrażony w kWh/(m2 na rok),

??1 - sprawność systemu grzewczego przed realizacją przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,

??2 - sprawność systemu grzewczego po realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,

??1 - współczynnik korekcyjny ??1 w zależności od strefy klimatycznej, na której terenie znajduje się budynek, którego wartość podano w tabeli 2.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową ????, sprawność systemu grzewczego przed realizacją przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej ??1 oraz sprawność systemu grzewczego po realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej ??2 oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).

Powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza ???? wyznacza się według PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych lub inną równoważną metodą. Jeżeli wskazana norma zostanie wycofana i zastąpiona nową normą w zbiorze Polskich Norm, za normę zalecaną należy uznać tę nową normę.

Sprawność systemu grzewczego przed realizacją przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej nie może być mniejsza niż wynika to z wymagań dotyczących poziomów referencyjnych sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla kotłów na paliwo stałe określonych w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.).

2. Dane wykorzystywane do obliczania wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w art. 15a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych lub na wymianie instalacji

Tabela 1. Wartości współczynnika oszczędności energii finalnej ???? dla przedsięwzięć polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach mieszkalnych - w podziale na rodzaje źródeł ciepła

Rodzaj montowanego źródła ciepła

Rok budowy budynku

Współczynnik oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie w budynku mieszkalnym źródła ciepła, wyrażony w tonach oleju ekwiwalentnego na m2 powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego

Kocioł niskotemperaturowy na paliwo gazowe lub ciekłe

przed 1971

0,00334

1971 - 1978

0,00311

1979 - 1988

0,00270

1989 - 2002

0,00251

2003 - 2007

0,00198

2008 - 2011

0,00160

po 2011

0,00149

Kocioł niskotemperaturowy na biomasę

przed 1971

0,00154

1971 - 1978

0,00143

1979 - 1988

0,00124

1989 - 2002

0,00115

2003 - 2007

0,00091

2008 - 2011

0,00074

po 2011

0,00069

Kocioł kondensacyjny, opalany gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim

przed 1971

0,00396

1971 - 1978

0,00368

1979 - 1988

0,00320

1989 - 2002

0,00297

2003 - 2007

0,00234

2008 - 2011

0,00190

po 2011

0,00177

Elektryczny podgrzewacz przepływowy


przed 1971

0,00318

1971 - 1978

0,00295

1979 - 1988

0,00257

1989 - 2002

0,00239

2003 - 2007

0,00188

2008 - 2011

0,00153

po 2011

0,00142

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny

przed 1971

0,00396

1971 - 1978

0,00368

1979 - 1988

0,00320

1989 - 2002

0,00297

2003 - 2007

0,00234

2008 - 2011

0,00190

po 2011

0,00177

Pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie

przed 1971

0,01474

1971 - 1978

0,01370

1979 - 1988

0,01192

1989 - 2002

0,01107

2003 - 2007

0,00872

2008 - 2011

0,00708

po 2011

0,00657

Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie

przed 1971

0,01474

1971 - 1978

0,01370

1979 - 1988

0,01192

1989 - 2002

0,01107

2003 - 2007

0,00872

2008 - 2011

0,00708

po 2011

0,00657

Pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie / woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie

przed 1971

0,01474

1971 - 1978

0,01370

1979 - 1988

0,01192

1989 - 2002

0,01107

2003 - 2007

0,00872

2008 - 2011

0,00708

po 2011

0,00657

Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie

przed 1971

0,01382

1971 - 1978

0,01285

1979 - 1988

0,01118

1989 - 2002

0,01038

2003 - 2007

0,00818

2008 - 2011

0,00664

po 2011

0,00616

Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana gazem

przed 1971

0,00863

1971 -1978

0,00802

1979 -1988

0,00698

1989 - 2002

0,00648

2003 - 2007

0,00511

2008 - 2011

0,00414

po 2011

0,00385

Pompa ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjna, napędzana gazem

przed 1971

0,00863

1971 - 1978

0,00802

1979 - 1988

0,00698

1989 - 2002

0,00648

2003 - 2007

0,00511

2008 - 2011

0,00414

po 2011

0,00385

Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana gazem

przed 1971

0,00897

1971 - 1978

0,00833

1979 - 1988

0,00725

1989 - 2002

0,00673

2003 - 2007

0,00530

2008 - 2011

0,00430

po 2011

0,00400

Pompa ciepła typu glikol/woda, absorpcyjna, napędzana gazem

przed 1971

0,00897

1971 - 1978

0,00833

1979 - 1988

0,00725

1989 - 2002

0,00673

2003 - 2007

0,00530

2008 - 2011

0,00430

po 2011

0,00400

Węzeł cieplny kompaktowy z obudową

przed 1971

0,00396

1971 - 1978

0,00368

1979 - 1988

0,00320

1989 - 2002

0,00297

2003 - 2007

0,00234

2008 - 2011

0,00190

po 2011

0,00177

Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy


przed 1971

0,00381

1971 - 1978

0,00354

1979 - 1988

0,00308

1989 - 2002

0,00286

2003 - 2007

0,00226

2008 - 2011

0,00183

po 2011

0,00170

Tabela 2. Współczynnik korekcyjny ???? w zależności od strefy klimatycznej, na której terenie znajduje się budynek

Strefa klimatyczna

Współczynnik korekcyjny ??1

I

0,90

II

0,95

III

1,00

IV

1,05

V

1,10

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-29
  • Data wejścia w życie: 2021-12-14
  • Data obowiązywania: 2021-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw