Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2315

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505, 1595 i 2140) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. poz. 531) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 149 ust. 18 otrzymuje brzmienie:

"18. Kwartalne sprawozdanie z działalności sprzedażowej, o którym mowa w § 148, przekazuje się w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem.";

2) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.

Minister Finansów: T. Kościński1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

Załącznik 1. [KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 listopada 2021 r. (poz. 2315)

KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻOWEJ

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Dziennik Ustaw