Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 352

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1)

z dnia 10 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) po ust. 22 dodaje się ust. 22a w brzmieniu:

"22a. Dla uczniów lub słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej, dla których nauka języka mniejszości realizowana jest w formie dodatkowej nauki tego języka zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wartość wagi:

1) P25 zmniejsza się o 0,034;

2) P26 zmniejsza się o 0,173;

3) P27 zmniejsza się o 0,224.";

2) ust. 26 i 27 otrzymują brzmienie:

"26. Przy obliczaniu określonych w ust. 2 liczebności Sa,i, Sf,i, N10, N11, N36, N43, N53, N74, N75, N76, Lw,i i Li liczbę uczniów liceum ogólnokształcącego, z wyłączeniem uczniów klas dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, oraz liczbę uczniów liceum sztuk plastycznych, z wyłączeniem uczniów klas czteroletnich liceów plastycznych prowadzonych w liceach sztuk plastycznych, dla dzieci i młodzieży, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2021 r., zwiększa się o 8,30%.

27. Przy obliczaniu określonych w ust. 2 liczebności Sa,i, Sf,i, N10, N14, N15, N16, N17, N20, N22, N24, N31, N44, N45, N53, N74, N75, N76, Lw,i i Li liczbę uczniów technikum, z wyłączeniem uczniów klas dotychczasowego czteroletniego technikum, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2021 r. zwiększa się o 8,89%.".

§ 2. [Termin stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 zmienionego przez § 1]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 począwszy od stycznia 2022 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-10
  • Data wejścia w życie: 2022-02-11
  • Data obowiązywania: 2022-02-11
  • Dokument traci ważność: 2022-12-31

Dziennik Ustaw