REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 126

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 grudnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 57 ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097 oraz z 2022 r. poz. 2185) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz. U. poz. 788) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wzór Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin jest określony w załączniku do rozporządzenia.";

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin wskazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, przekazanym podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Załącznik 1. [WZÓR – NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 21 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 126)

WZÓR - NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-17
  • Data wejścia w życie: 2023-02-01
  • Data obowiązywania: 2023-02-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA