REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 144

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kar pieniężnych, o których mowa w ustawie o podatku akcyzowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 138u ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej]

Urzędem skarbowym, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 138u ust. 1 i art. 138w ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jest Urząd Skarbowy w Nowym Targu.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2023 r.3)

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1137, 1488, 1967, 2180, 2236 i 2707.

3) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 138u ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 2292), które traci moc z dniem 13 lutego 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2427 oraz z 2022 r. poz. 2707).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-19
  • Data wejścia w życie: 2023-02-13
  • Data obowiązywania: 2023-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA